Leren kiezen om mogelijk weer gekwetst te worden door een ander

Leestijd: 6 minuten

23:30 – Ik vind het enorm lastig om alleen of in het contact met anderen liefde en/of warme gevoelens te voelen en ervaren. Volgens Edwin van ‘het geheim van verlicht zijn’ heeft het niets te maken met het feit dat ik mij (nog) met het ego identificeer. Immers, er zijn enorm veel mensen die wel liefde en/of warme gevoelens kunnen ervaren en nooit iets met zelfonderzoek, spiritualiteit of bewustwording hebben gedaan. Hieruit kan je concluderen dat het voelen, ervaren en uiten van liefde niet afhankelijk is van het volledig doorzien en loslaten van de identificatie met het ego.

Dus moet er een andere reden/oorzaak zijn waarom ik het lastig vind om liefde en/of warme gevoelens te voelen, ervaren en te uiten, maar welke?

Wanneer heb ik liefde en/of warme gevoelens ervaren in mijn leven?

In mijn eerste liefdesrelaties tussen mijn 18de en 25ste levensjaar heb ik veel liefde en/of warme gevoelens ervaren in het contact met vrouwen. In vriendschappen met vrouwen ook wel een beetje, maar vaak vond ik die dan toch wel aantrekkelijk en/of stiekem leuk. In vriendschappen met mannen kan ik me niet herinneren dat ik daarin liefde en/of warme gevoelens heb ervaren.

Dus: alleen als ik een vrouw echt heel leuk vond en/of als ik een relatie had met een dame, dan kon ik liefde en/of warme gevoelens ervaren.

Durf ik mij niet kwetsbaar op te stellen?

Edwin vermoed dat de blokkade om geen liefde en/of warme gevoelens te kunnen voelen te maken heeft met het feit dat ik mij niet kwetsbaar op durf te stellen. En dat ik mijn gevoelens niet echt durf te voelen, te ervaren en te uiten, uit angst dat… ???

Ik ben in mijn jeugd door mijn vader in de steek gelaten aan wie ik erg gehecht was. Het zou kunnen dat zijn dat zijn plotselinge afwezigheid uit mijn leven (ik was zeven of acht jaar toen hij ineens niets meer van zich liet horen), ervoor heeft gezorgd dat ik mijzelf daarvan de schuld heb gegeven? En dat ik besloten heb om mijn gevoelens, mijn wezen en ‘wat er uit mij wil komen’ permanent te blokkeren? Zo van, dan kan ik ook nooit meer verlaten worden en dan kan niemand mij meer kwetsen en pijn doen?

Ik ben mij al langer bewust van de theorie uit de vorige alinea, maar het kwartje is tot nu toe nog niet gevallen. Het is natuurlijk het ego dat ‘er is voelen’, ‘het wezen’ en ‘wat er uit mij wil komen’ veroordeelt, afwijst en blokkeert. De waarheid is dat het veroordelen, afwijzen en blokkeren onmogelijk is, omdat er niets anders bestaat dan het Geheel-Bewustzijn die volmaakt, compleet en volkomen is en zichzelf automatisch accepteert – het is namelijk zijn aard.

Ik kan er bewust voor kiezen om het risico te nemen om weer gekwetst te worden

Ik geloof dat ik geen liefde en/of warme gevoelens voor een vrouw, mijn zus of mijn moeder kan voelen. En dat ik deze gevoelens daarom ook niet kan uiten, maar is dat waar?

Nee, dat is niet waar. Ik wil mijn gevoelens niet meer toelaten, omdat ik mij niet meer wil binden uit angst om weer gekwetst en pijn gedaan te worden – net zoals bij mijn vader. Ik kon als kind niet ontsnappen aan die vreselijk pijn en werd er ook niet in gesteund door mijn moeder, omdat ze mij sowieso emotioneel verwaarloosde en ook niet wist wat voor impact het niet meer zien van mijn vader op mij had.

Dus 1: geen liefde en/of warme gevoelens kunnen voelen is een keuze vanuit angst om weer te binden, mij emotioneel afhankelijk te voelen en uiteindelijk weer gekwetst te worden (want ik geloof dat mensen niet te vertrouwen zijn).

Dus 2: het ego gelooft dat mensen niet te vertrouwen zijn, wat feitelijk ook klopt. Immers, het ego handelt altijd vanuit angst, geloven nodig te hebben en het probeert zichzelf emotioneel te beschermen. Hieruit volgt dat de liefde van een ego altijd voorwaardelijk is, omdat het ego abrupt van gedrag kan veranderen als het niet meer krijgt wat het denkt nodig te hebben en/of er iets emotioneel geraakt wordt in het ego waar het niets mee van doen wil hebben. In die zin is elk ego in de kern onbetrouwbaar.

Dus 3: ik kan er altijd voor kiezen om mijn gevoelens toe te laten, mij te binden aan anderen en het risico te nemen om gekwetst en pijn gedaan te worden ondanks dat anderen (= ego’s) in de kern niet te vertrouwen zijn → ik kan er bewust kiezen om het risico te nemen/lopen om weer gekwetst en pijn gedaan te worden.

Wat betekent kwetsbaar opstellen? Wat houdt het in?

Kwetsbaar opstellen betekent volgens mij dat ik mijzelf helemaal durf te laten zien. Dat ik durf te zeggen wat er ten diepste in mij leeft. Dat ik mijn diepste gevoelens durf te voelen, te uiten en er uitdrukking aan te geven. Dat ik gedrag durf te vertonen wat wellicht op een afkeurende blik of afwijzing van mijn directe omgeving kan rekenen. Dat ik het risico durf te nemen/lopen om pijnlijke emoties en gevoelens te ervaren als een ander mij (weer) in de steek laat. Maar daarvoor dien ik mijn gevoelens eerst toe te laten, te voelen en te uiten richting anderen op een intieme en welgemeende manier.

Dus 1: ik durf mijn gevoelens niet toe te laten, te voelen en te uiten → ik durf mij niet te binden, omdat ik bang ben om weer verlaten en in de steek gelaten te worden.

Dus 2: angst om verlaten te worden → angst om te binden → angst om kwetsbaar op te durven stellen → angst om gevoelens toe te laten, te voelen en te uiten → angst om controle los te laten → angst voor de dood → angst om er niet meer te zijn.

Wat betekent binden aan een ander? Wat houdt het in?

Het ego is bang om verlaten te worden door een ander, omdat het dan moet onthechten van degene waar het ego gelooft gehecht aan te zijn. En onthechten doet pijn.

Het ego wil zich dus niet hechten aan een ander → het ego wil zich niet binden aan een ander, omdat het ego daarmee wil voorkomen in de toekomst wellicht gekwetst en pijn gedaan te worden. Logische wijze van redeneren van het ego, maar helaas werkt deze strategie contraproductief. Ik ervaar namelijk constant fysieke spanning, stress en pijn als gevolg van het blokkeren van het voelen, ervaren en uiten van mijn gevoelens.

De vraag is dus: wat betekent binden? Wat houdt het in? En is dat überhaupt wel mogelijk?

Het ego verbindt zich altijd met iets anders. Het ego bindt zich altijd aan iets anders. De waarheid is dat er niets bestaat buiten het Geheel-Bewustzijn, dus verbindt en bindt het ego zich aan een idee, concept, object, beeld, gedachte, etc. van zichzelf. Waarbij het ego gelooft dat de binding of verbinding niets te maken heeft met zichzelf. Het ego ontkent dat er niets anders bestaat dan Eenheid. En ontkent daarmee dus dat er niets anders bestaat dan alleen het ego en zijn ingebeelde persoonlijke ervaring.

Het ego is alleen en heeft zich in werkelijkheid nog nooit aan een ander gebonden of met een ander verbonden. Het ego bindt en verbindt zich dus altijd met zichzelf en is zich daar niet bewust van of het ontkent dat.

Dus 1: als er in werkelijkheid geen ander bestaat waaraan ik mij (als persoon/ego) bind of waar ik mij mee verbind, dan kan ik ook niet in de steek gelaten worden, verlaten worden en/of gekwetst en pijn gedaan worden door een ander.

Dus 2: het geloof in binden aan een ander, verbinden met een ander is een afweermechanisme om te ontkennen dat ik helemaal alleen ben/besta. Geloven dat er een ander persoon bestaat = geloven dat ik als persoon besta (twee kanten van dezelfde medaille).

Angst om te binden = angst om controle te verliezen

Een interessante opmerking van Edwin is dat mijn angst om te binden hetzelfde is als mijn angst om de (emotionele) controle te verliezen.

Dus 1: niet willen binden = geen gevoelens toe willen laten, willen voelen en willen uiten = geen controle willen verliezen = niet het risico durven nemen/lopen om door een ander (weer) gekwetst en pijn gedaan te worden.

Dus 2: ik dien doelbewust het risico te nemen/lopen om mogelijk door een ander in de toekomst gekwetst en pijn gedaan te worden → ik dien te vertrouwen op ‘mijzelf’ als het Geheel-Bewustzijn en het risico op kwetsing en pijn te nemen.

Dus 3: (emotionele) controle loslaten = bewust het risico op mogelijke kwetsing en pijn in een relatie aanvaarden en accepteren.

De waarheid is dat er niets buiten het Geheel-Bewustzijn bestaat. En dat er niets is/bestaat dat het Geheel-Bewustzijn niet is. Hieruit volgt dat er geen andere macht, kracht en energie dan het Geheel-Bewustzijn bestaat. Het idee dat een ander – in de vorm van een andere macht – mij (als persoon/ego) kan kwetsen is een onwaar en een illusie.

Op het moment dat ik mijzelf kwetsbaar op durf te stellen en dus volledig het risico neem/loop om mogelijk gekwetst te worden in de toekomst, pas dan kan ik de liefde voor een ander (leren) voelen, ervaren en uiten. Het aangaan van een persoonlijke relatie met een vrouw betekent dus het volledige risico te nemen om door haar gekwetst te worden en te accepteren. Pas dan zal ik liefde en warme gevoelens in het contact met haar kunnen voelen, ervaren en uiten. Werk aan de winkel dus 😉 ~ lzv