Wat maakt een keuze een goede keuze?

Leestijd: 2 minuten

01:30 – Eergisteren kwam ik tot de ontdekking dat voor het maken van een goede keuze, ik nog steeds het denken nodig heb om informatie te verzamelen, te analyseren, verbanden te leggen en conclusies te trekken. Ik geloofde dat ik alleen op basis van ‘inner-weten’ zou kunnen weten welke keuze ik zou moeten maken. Ik maakte hierbij de fout om het ‘inner-weten’ gelijk te stellen aan een paranormale gave waarbij je direct – zonder tussenkomst van het denken – een goede keuze zou kunnen maken. Maar dat was een denkfout gebaseerd op een verkeerd gelezen passage (blz. 248) in het boek ‘Spirituele oorlogvoering’ van Jed McKenna.

Een goede keuze maken vereist nieuwe informatie

Om een goede keuze te maken heb ik nieuwe informatie nodig. Echter, gezien de aard van de realiteit bestaat er altijd de kans dat ik – ondanks alle inwinning van nieuwe informatie van het Internet, boeken, video’s, gesprekken, etc. – achteraf gezien alsnog een verkeerde keuze kan maken. Immers, hoeveel informatie ik ook inwin en hoe goed ik ook mijn best doe om het gebrek aan informatie (= informatieprobleem) op te lossen, het is onmogelijk om alles hiernu te weten hoe iets gaat uitpakken, wat er gaat gebeuren, hoe de kwaliteit van een bepaald product is, etc. De aard van de realiteit is verandering en onzekerheid en die laten zich natuurlijk niet voorspellen 😉

Dus: op basis van het ‘inner-weten’ en ‘niet nodig hebben’ kan ik met behulp van het denken informatie inwinnen, analyseren, verbanden leggen en toepassen. En hiermee de kans op het maken van een goede keuze vergroten. Het volledig uitsluiten van een verkeerde keuze – die niet het gewenste effect, resultaat en/of ervaring heeft – is bij voorbaat onmogelijk.

Dus wat maakt een keuze een goede keuze? Dat ik op basis van ‘inner-weten’, ‘niet nodig hebben’ en Liefde er alles aan heb gedaan om het gebrek aan informatie om een goede keuze te maken op te lossen. En tegelijkertijd bij het maken van de keuze de veranderende en onzekere aard van de realiteit/het bestaan accepteer en alsnog in het volste vertrouwen een keuze op basis van ‘inner-weten’ en Liefde durf te maken. Mocht de keuze achteraf alsnog verkeerd uitpakken, dan heb ik er alles aan gedaan en waarschijnlijk een belangrijke les geleerd of iets over het hoofd gezien. Dat kan altijd gebeuren natuurlijk 😉 ~ lzv