Seksueel misbruik verwerken = leren accepteren hoe je je voelt

Leestijd: 3 minuten

14:00 – Op dit moment ben ik het boek ‘Traumaseksualiteit’ met als ondertitel ‘Als jongen seksueel misbruikt, mannen tussen slachtoffer en daderschap’ van Peter John Schouten aan het lezen. Het is het eerste boek dat op basis duizenden gesprekken met misbruikte mannen beschrijft wat er in het allereerste moment gebeurt dat een jongen seksueel misbruikt wordt. En wat de directe schade en de gevolgen voor het verdere leven is als het geheim niet direct in de openbaarheid wordt gebracht.

De reden dat ik het boek aan het lezen ben is dat ik op het gebied van seksualiteit nog veel vragen heb. En dat ik nog steeds bepaalde lichamelijke symptomen en gewaarwordingen heb die ik niet goed kan plaatsen. Op basis van de beschrijvingen van de schade en gevolgen van seksueel misbruik, lijkt het er sterk op dat ik de ervaring nog niet volledig heb verwerkt. Ik herken nog steeds mijzelf, mijn gedrag en lichamelijke symptomen in de gedetailleerde beschrijvingen van de schade en gevolgen in het boek.

Theorieën zijn onwaar, maar kunnen tijdelijk wel nuttig en effectief zijn

Wat bijzonder is aan mijn zoektocht, is dat het een combinatie is van a) de zoektocht naar de waarheid en b) het stap voor stap verwerken van mijn seksueel misbruiktrauma. Ik werd mij er gisteren van bewust dat alles een illusie is, maar dat dat niet betekent dat ik een specifieke ervaring – zoals het verwerken van een seksueel misbruiktrauma – uit de weg kan gaan. En dat de beschrijvingen van de schade en gevolgen van seksueel misbruik op jonge leeftijd weldegelijk kunnen kloppen en tijdelijk als referentiekader kunnen dienen. En dus nuttig en effectief kunnen zijn, maar tegelijkertijd niet absoluut waar kunnen zijn.

Ik trapte weer duidelijk in de valkuil dat theorieën en concepten geen tijdelijke waarde en nut kunnen hebben om een volgende stap te zetten in mijn zoektocht naar de waarheid en het volledig oplossen van het seksueel misbruiktrauma 🙂

Verlichting = constant accepteren hoe je je voelt

Een benaderingswijze is dat Verlichting in de kern gaat over accepteren hoe je je voelt. Als je dat ieder moment doet, dan heb je Verlichting bereikt, omdat het ego o.a. een uitdrukking is van de afwijzing van ‘er is voelen’. En aangezien er in het allereerste moment van seksueel misbruik er een aardschok door een jong kind heen gaat, het overweldigd wordt door een zee en verscheidenheid aan emoties en gevoelens, en het bovendien in shock raakt, reageert het ego daar op de meest extreme en heftige manier op die mogelijk is. Voor details van de schade en gevolgen: zie het boek ‘Traumaseksualiteit’ van Peter John Schouten.

Echter, hoe verschrikkelijk een seksueel misbruiktrauma ook is, hoe groot de schade ook is en hoe verstrekkend de gevolgen ook zijn, de kern en benaderingswijze van het probleem is én blijft hetzelfde: het ego wil niet accepteren hoe het zich voelt → een slachtoffer van seksueel misbruik moet leren accepteren hoe hij zich voelt. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat bijna niemand begrijpt wat ‘accepteren hoe je je voelt’ betekent, omdat iedereen er standaard vanuit gaat dat hij of zij dit wel (grotendeels) doet. En dat is een grote misvatting.

Leren accepteren hoe je je voelt betekent…

Leren accepteren hoe je je voelt betekent stap voor stap, laag voor laag, de afweermechanismen van het ego herkennen, onderzoeken, doorzien (o.a. de valse overtuigingen, verkeerd gelegde verbanden en onjuist getrokken conclusies) en loslaten.

Leren accepteren hoe je je voelt betekent dus stap voor stap het idee van wie je gelooft te zijn loslaten, en bereid zijn de controle los te laten en het onbekende te accepteren. En dit proces is voor een ego met vol zelfvertrouwen of een ego die slachtoffer is van seksueel misbruik precies hetzelfde wat betreft het zoeken naar de waarheid. Hierbij heeft een slachtoffer van seksueel misbruik wellicht nog een groot voordeel, aangezien deze mensen vaak enorm met zichzelf in de knoop liggen en verschrikkelijk veel lijden in hun leven. En dat is prima brandstof om de afweermechanismen van het ego te onderzoeken, te doorzien en los te laten.

De kern van een seksueel misbruiktrauma is…

In een volgend bericht ga ik wat dieper in op beschrijvingen en concepten uit het boek die ik bij mijzelf herken, maar waarbij ik tegelijkertijd ook zal laten zien dat deze niet allemaal kloppen (en het vaak juist andersom zit).

De kern van een seksueel misbruiktrauma is het verliezen van alle macht van het ego over zichzelf en zijn leven, en weigeren zich aan de nieuwe realiteit en omstandigheden over te geven. Bijna ieder ego die seksueel misbruikt wordt reageert namelijk op dezelfde manier en probeert tijdens én direct na het allereerste seksueel misbruik de controle te houden – er zijn heel weinig uitzonderingen – door schaamte, zichzelf de schuld te geven en de ervaring geheim te houden. En precies deze keuzes van het ego zijn het recept voor een leven lang machteloos toekijken en lijden. Hierover later meer. ~ lzv