Ik geloof dat ik mijn verleden niet kan loslaten → is dat waar?

Leestijd: < 1 minuut

22:30 – Ik geloof dat ik het niet ga redden. Ik geloof dus dat ik het verleden niet los kan laten en – in het verlengde daarvan – Verlichting ga bereiken → het ego gelooft dat het zijn verleden niet los kan/gaat laten en dat het geen Verlichting gaat bereiken.

De waarheid is natuurlijk dat het ego een uitdrukking is van zelfafwijzing, een uitdrukking van geloof (= onwaarheid) en daarmee een uitdrukking van het afwijzen van de ultieme realiteit/waarheid (ook wel Verlichting genoemd). Dus het ego gaat sowieso de staat van Verlichting niet bereiken, omdat dat nu juist de prijs is die ik (als persoon/ego) moet betalen om de staat van Verlichting te bereiken. Lees verder

Angst om echt mijzelf te durven zijn in contact met anderen

Leestijd: 3 minuten

11:30 – Ik zit sinds gistermiddag, toen ik van een bedrijfsuitje uit Bremerhaven (Dld) kwam, met een enorme blokkade waar ik nog weinig aandacht aan heb besteed. Ik heb mijn gedachten de afgelopen uren als afweer bestempeld en de zelfafwijzing in de geest proberen te doorzien, maar het mag in beide gevallen niet baten.

Op de terugweg in de bus vanuit Duitsland accepteerde ik mijzelf hoe ik mij voelde. En het handelen dat eruit voortkwam ervoer ik als gemakkelijk, simpel en moeiteloos. Ook in contact met anderen. Waar het achteraf ‘fout’ ging, is toen ik samen met een collega terugfietste naar huis. Lees verder

Ik blijf geloven in onzin waar ik mij al bewust van was

Leestijd: 2 minuten

14:30 – Een aantal overtuigingen die ik hiernu geloof:

  • Ik geloof dat de spanning die ik hiernu voel betekenis heeft; ik geloof dat de spanning die ik hiernu voel een reden/oorzaak heeft die ik moet oplossen; ik geloof dat de spanning hiernu een probleem is dat ikzelf heb veroorzaakt (en dus ook zelf kan/moet oplossen). De waarheid is dat lichamelijke spanning een gevolg is van wat ik geloof (= het verleden) en dat dat niets met ‘mij’ hiernu te maken heeft. Lees verder

Mijzelf proberen te accepteren = mijzelf proberen te vernietigen

Leestijd: 2 minuten

15:30 – Ik geloof dat het niet lukt om mijzelf te accepteren. Het geloven van deze overtuiging creëert natuurlijk de ervaring en het gevoel en ik communiceer constant naar mijzelf ‘ik ben niet mijzelf’‘het lukt mij niet om mijzelf te zijn’.

Ik geloof dat ik niet mijzelf ben, omdat ik constant enorm veel spanning en stress voel in mijn lichaam. Dus, ik geloof dat de spanning en stress betekenen: ‘ik ben niet mijzelf’ en ‘ik blokkeer mijzelf’ en ‘ik wijs mijzelf af’. Lees verder

Aandachtspunten voor komende weken

Leestijd: < 1 minuut

19:30 – Hier probeer ik mij de komende week op te focussen:

  • Gedachtes en gedachtepatronen direct bestempelen als afweer.
  • Ademhaling dient diep en volledig te zijn.
  • Proberen op te lossen hoe ik mij voel → bestempelen als afweer.
  • Mijzelf veroordelen/haten bij ‘foute’ keuze → bestempelen als afweer.
  • Perfectie proberen na te streven → bestempelen als afweer.
  • Accepteren dat ik als persoon niet besta.
  • Het ‘inner-weten’ durven toelaten en ernaar leren durven handelen.

~ lzv

Ik zoek, maar ik wil niet vinden

Leestijd: < 1 minuut

20:30 – Ik blijf controle houden over mijn proces → ik wijs mijzelf af en vervolgens ga ik zoeken – terwijl ik niet accepteer hoe ik mij voel – naar de reden/oorzaak van de onbewustheid, spanning en stress die ik voel/ervaar = VH + vicieuze cirkel.

Ik geloof dat ik het ego ben en de aard van het ego is afwijzen. Zodra ik mijzelf afwijs, ga ik nooit de waarheid vinden maar blijf ik zoeken naar een oplossing voor wat ik voel (spanning en stress) en wat ik al geloof (ik ben gespannen en geloof dat ik niet kan voelen hiernu). Lees verder

Alleen de ongedifferentieerde realiteit is waarheid

Leestijd: < 1 minuut

21:30 – Ik voel spanning en ik geloof dat ik mij met het ego identificeer → ik geloof dat de spanning word veroorzaakt door identificatie met het ego.

Identificatie met het ego betekent vereenzelvigen met het ego; samen één worden met het ego dus. Dat is natuurlijk lariekoek, want er bestaat niets anders dan de realiteit. Er is niets dat de realiteit niet is. Lees verder

Notitie

Kiezen vanuit zelfafwijzing is streven naar perfectie

Leestijd: < 1 minuut

17:30 – Ik voel spanning en stress en probeer deze heel sneaky op te lossen door het ‘juiste’ te kiezen. Als ik maar de ‘juiste’ keuze maak (= streven naar perfectie), dan zal de spanning en stress oplossen (en zal ik mij goed en gelukkig voelen) → valse hoop-afweer.

Kiezen vanuit zelfafwijzing of angst is altijd gericht op het in stand houden van het ego en/of najagen van een goed gevoel. Beiden houden de zelfafwijzing, de ervaring van ‘er is iets mis’ en ‘ik voel een probleem’ in stand. ~ lzv