Wat is het ‘inner-weten’? En waarom is het zo belangrijk?

Leestijd: 4 minuten

Het belangrijkste leidende principe op weg naar een staat van menselijke volwassenheid en/of permanent non-duaal bewustzijn – ook wel ‘Verlichting’ genoemd – is het volgen van mijn ‘inner-weten’ of ‘innerlijk-weten’. De staat van ‘Verlichting’ is niet in woorden te vatten, omdat er op die ‘plek’ niets is. Vandaar dat verlichten altijd op een indirecte manier moeten uitleggen wat ‘Verlichting’ inhoudt en vaak werken met metaforen. Het is letterlijk onmogelijk om op een directe manier te zeggen wat ‘Verlichting’ is en waar ‘het’ te vinden is.

Het ‘inner-weten’ is ook niet op een directe manier uit te drukken

Wat voor ‘Verlichting’ geldt, geldt ook voor het ‘inner-weten’ of ‘innerlijk-weten’ dat ieder mens bezit. Omdat bijna iedereen de werkelijkheid interpreteert via het denken en daar betekenis aan ontleent, zijn de meeste mensen volledig afgesneden van hun ‘inner weten’ – zo kan het ervaren worden althans. Ze zijn volledig in de macht van het denken en zijn feitelijk verslaafd aan hun gedachten en emoties. Net zoals bij ‘Verlichting’ kan ik niet op een directe manier vertellen wat het ‘inner-weten’ is en waar ‘het’ te vinden is. Ik kan alleen op een indirecte manier ernaar wijzen en uiteindelijk zal ieder mens het ‘inner-weten’ in zichzelf moeten ontdekken en erop af leren stemmen. Lees verder

‘De realiteit is…’ en ‘identificeren met’→ belangrijke oude inzichten #2

Leestijd: 2 minuten

Een aantal belangrijke oude inzichten – afkomstig uit dit online dagboek – die ik vandaag opnieuw heb vastgesteld en hier reproduceer en opschrijf:

  • De realiteit is: ‘alles is goed’ = ‘er is niets mis/verkeerd’ = ‘er is geen probleem’ = ‘ik heb geen vragen’ (omdat er geen onbegrip kan bestaan) = ‘ik heb geen antwoorden’ (omdat er niets te weten valt) = onvoorwaardelijke acceptatie van de ‘mijzelf’ als het Geheel/Bewustzijn = ‘ik accepteer hoe ik mij hiernu voel’ = ‘ik accepteer wie ‘ik’ ben en hoe ‘ik’ in elkaar zit’.
  • Een concept, idee, object of ‘iets’ kan alleen maar bestaan bij de gratie van het tegenovergestelde. Deze paren van tegenstellingen zijn altijd wederzijds afhankelijk van elkaar in hun bestaan. Bijvoorbeeld: leven-dood, perfect-imperfect, waardeloos-waardevol, slagen-falen, mooi-lelijk, goed voelen-slecht voelen, licht-duisternis, spanning-ontspanning, haat-liefde, aantrekking-afstoting, etc. Lees verder

Wat betekent het toepassen van theorie op mijzelf? Wat houdt het in?

Leestijd: 2 minuten

23:00 – Ik kan honderden interessante boeken lezen met kennis over het ego en hoe ik delen ervan kan loslaten zonder ook zelf ooit maar een minideel van mijn eigen ego (= de persoon) los te laten. Ik vroeg mijzelf af wat nu van doorslaggevende betekenis is om een werkelijke verandering in mijzelf tot stand te brengen. Het antwoord: het toepassen van theorie op mijzelf is essentieel en doorslaggevend. Maar wat betekent het toepassen van theorie op mijzelf? Wat houdt het precies in?

Een mooi voorbeeld om ‘het toepassen van theorie op mijzelf’ uit te leggen is m.b.v. ‘Past Reality Integration’ (PRI) ontwikkeld door Ingeborg Bosch. Op basis van jarenlang onderzoek heeft zij vastgesteld wat de belangrijkste afweermechanismen van het ego zijn, namelijk: ‘primaire afweer’, ‘valse hoop’, ‘valse macht’ en ‘ontkenning van behoeften’. Alleen het lezen van haar boeken en de theorie over PRI heeft 0,0 effect op het veranderen van mijn innerlijke ervaring. Maar de volgende stappen van het toepassen van de PRI-theorie op mijzelf juist wel 😀 Lees verder

‘Wat betekent doen?’ en ‘anders handelen’ → belangrijke oude inzichten #3

Leestijd: < 1 minuut

Nog een aantal belangrijke oude inzichten die ik vandaag opnieuw heb vastgesteld, reproduceer en hier opschrijf:

  • Doen = identificeren met een gedachte of gedachtepatroon en daarnaar handelen = geloven dat een gedachte of gedachtepatroon betekenis heeft en datgene proberen te bereiken of recht te zetten waarvan ik geloof dat ik dat nodig heb = proberen oude onvervulde behoeften te bevredigen via de afweren (= illusies) ‘primaire afweer’ en ‘valse hoop’ of ‘valse macht’.
  • Anders handelen kan alleen vanuit een nieuwe bewustzijnsstaat als gevolg van nieuwe inzichten waarmee ik voor mijzelf nieuwe keuzes creëer in situaties. En vervolgens anders kan handelen op basis van de nieuwe inzichten en mijn ‘intuïtieve weten’ in plaats van angst en geloven nodig te hebben. Anders kunnen handelen volgt automatisch uit goed zelfonderzoek. Lees verder

Wat betekent willen? En kan ik (als persoon) weten wat ik werkelijk wil?

Leestijd: 3 minuten

22:30 – Ik (als persoon) wil verschillende dingen in mijn leven die mij – op emotioneel niveau – wat opleveren. Op basis van het verleden en de ervaringen die ik heb gehad, projecteer ik een emotioneel resultaat de toekomst in. Als ik mijn keuzes op basis van angst en behoeften bepaal, dan kies ik voor de opties waarvan ik geloof dat die mij in de toekomst een bepaald emotioneel resultaat zullen opleveren.

Dus 1: het ego = het intellect = de persoon kiest op basis van voorwaarden (= zelfafwijzing) en probeert alsnog die zijn behoeften hiernu of in de toekomst te bevredigen.

Dus 2: het ego gelooft dat het wat nodig heeft om zich hiernu goed en gelukkig te voelen. En op basis van zijn ervaringen uit verleden, probeert het ego hiernu keuzes te maken waarvan het gelooft dat die hem goed gevoel zullen geven en hem gelukkig zullen maken. Lees verder

Wat betekent een doel hebben én najagen? Wat houdt het in?

Leestijd: 2 minuten

19:30 – Een neiging die ik nog steeds enorm sterk heb is om telkens onbewust doelen te stellen en na te jagen in mijn dagelijks leven. Dat kunnen minidoelen zijn voor de extreem korte termijn (in een bepaalde situatie zelf) of doelen zijn voor de korte (dagen/weken) of middellange termijn (weken/maanden). Feitelijk zit ik dus constant in de ‘valse hoop’ afweer van Ingeborg Bosch’ PRI-theorie.

In dit bericht ga ik onderzoeken wat een doel hebben en najagen nou werkelijk betekent. En onderzoeken welke (mini)doelen ik nou constant creëer en probeer te realiseren voor mijzelf. Dit is een mooi moment om mijn eigen stappenplan voor het creëren én toepassen van theorie op mijzelf te toetsen.

Wat veronderstelt een doel hebben?

  • Er bestaat hiernu een probleem → de waarheid is dat er alleen de absolute, onbegrensde, ongedeelde en onveranderlijke Eenheid bestaat waaraan niets ontbreekt, mist, tekortkomt en/of mankeert. Immers, het Geheel/Bewustzijn kan zichzelf niet waarnemen (= inbeelder die zich een inbeelding inbeeldt) omdat er niets afgescheiden kan worden waargenomen van het Geheel/Bewustzijn. Lees verder

Wat betekent de realiteit accepteren? Wat houdt het in?

Leestijd: 3 minuten

21:00 – De realiteit accepteren betekent dat ik ‘mijzelf’ accepteer. Dat ik ‘wat is’ accepteer. Dat ik geen weerstand biedt aan ‘wat is’ door mij te identificeren met gedachten ‘hoe de realiteit zou moeten zijn’. Dat ik niet geloof dat er hiernu iets mis is met ‘mijzelf’ en de realiteit. Dat ik hiernu niet probeer ‘mijzelf’ te veranderen of anders voor te doen, of beter voor te doen, of mijzelf als persoon proberen te verbeteren.

Het geloven van een gedachte = in strijd zijn met ‘wat is’

Een gedachte is een concept, idee en ‘iets’. Een gedachte is altijd een interpretatie van – een deel van – de realiteit. Een gedachte is altijd relatief, begrensd en identificatie ermee zorgt altijd voor de ervaring van afgescheidenheid en verdeeldheid. Lees verder

Wat betekent accepteren hoe ik mij voel? Wat houdt het in?

Leestijd: 3 minuten

23:30 – Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat het ego geen vermogen heeft om te voelen. Het ego kan zich wel inbeelden dat het voelt, maar precies op dat moment wijst het ego ‘er is voelen’ af.

Levensenergie wil van nature stromen en eventueel tot uitdrukking gebracht worden. Het ego wil levensenergie blokkeren, omdat het gelooft dat a) het zichzelf moet beschermen tegen (toekomstige) emotionele pijn, en b) zichzelf in stand wil houden. Als levensenergie niet meer geblokkeerd wordt, dan is er volledige acceptatie en wordt er hiernu volledig en onvoorwaardelijk gevoeld. De keerzijde is dat ik als persoon/ego ophoudt te bestaan, omdat mijn bestaan gebaseerd is op afwijzing, veroordeling en het creëren en in stand houden van blokkades.

Het is dus eigenlijk onmogelijk te zeggen wat ‘accepteren hoe ik mij voel’ betekent. Ik kan alleen zeggen wat het niet is. En wanneer ik het niet doe: Lees verder

Wat betekent mijzelf haten? En is mijzelf haten in de realiteit überhaupt mogelijk?

Leestijd: 4 minuten

16:00 – Sinds gisteren ben ik druk bezig met de volgende Vier vragen-uitwerking:

“Ik moet mijzelf constant blijven haten, want anders word ik zichtbaar voor anderen in de buitenwereld.”

Ik gebruik zelf een werkblad met een twintigtal vragen (inclusief veel opties) om overtuigingen die ik geloof grondiger en vanuit meerdere perspectieven te onderzoeken. Eén van de dingen die ik ook altijd doe is het maken van deelvragen om de werkelijke betekenis van woorden in de oorspronkelijke overtuiging te leren begrijpen. En of het überhaupt mogelijk is (inclusief bewijs waarom niet).

Waar ik benieuwd naar was, is wat ik bedoel met de uitspraak ‘ik haat mijzelf’. Die gedachte komt nogal regelmatig in mijn bewustzijn voor, dus leek het mij een goed idee om dat werkwoord eens grondig onder de loep te nemen en te onderzoeken wat het betekent. En of het überhaupt mogelijk is om mijzelf te haten 🙂 Lees verder

Notitie

Accepteren hoe ik mij voel is een ‘beweging’ i.p.v. een staat van bewustzijn

Leestijd: < 1 minuut

16:00 – Vanmiddag had ik ineens het inzicht dat ‘accepteren hoe ik mij voel’ een ‘beweging’ is i.p.v. een staat van bewustzijn. Ik merk regelmatig dat – als ik mij identificeer met het ego – ik probeer te accepteren hoe ik mij voel en dat ik dan (als ego) streef naar een staat waarin ik accepteer hoe ik mij voel. Wat natuurlijk onmogelijk is; immers, het ego is een uitdrukking van het afwijzen van ‘er is voelen’ 😉

Het streven naar een staat is natuurlijk een idee, concept en/of beeld waarnaar ik streef. En ideeën, concepten en beelden zijn allemaal vastomlijnd, rigide, ‘vast’, onveranderlijk, begrensd en daarmee relatief van aard. Anders gezegd, het streven naar een staat waarin ik accepteer hoe ik mij voel is gewoon een afweermechanisme om niet te willen accepteren hoe ik mij voel hiernu. Lees verder