De ervaring van controle hebben en een vrije wil, hoe werkt het?

20:00 – Ik ervaar een vrije wil, maar tegelijkertijd ben ik mij ervan bewust dat de controle die ik ervaar een illusie is. Alleen hoe kan het dat ik geloof dat ik een vrije wil heb en controle over mijzelf en het Leven ervaar?

Zoals ik er op dit moment naar kijk bestaat het idee (lees: de illusie) van controle uit drie belangrijke aspecten. Met elk van deze drie afzonderlijke aspecten identificeer ik mij, welke ik (lees: de hersenen) via onware causale verbanden in de tijd aan elkaar koppel om de ervaring van controle te kunnen hebben:

  1. Een eerste gedachte of idee → ik geloof dat ik een eerste gedachte of idee zelf bedenk.
  2. Een handeling op basis van een gedachte of idee → ik geloof dat ik zelf besluit om tot een handeling over te gaan.
  3. Een resultaat of uitkomst als gevolg van de handeling (oorzaak) → ik geloof dat het resultaat of de uitkomst een direct gevolg is van mijn handelen, en dat ik het resultaat of de uitkomst dus zelf gecreëerd, bewerkstelligd of gerealiseerd heb.

Lees verder

Notitie

Spiritueel zelfonderzoek is moeilijk, omdat…

Spiritueel zelfonderzoek is ontzettend moeilijk, omdat ik van mijzelf vraag om naar mijzelf te kijken met het doel mijzelf te ontleden, doorzien en los te laten. Spiritueel zelfonderzoek is de overtreffende trap van zelfreflectie, omdat spiritueel zelfonderzoek – waarvan zelfreflectie een belangrijk onderdeel is – telkens tot opheffing van een gedeelte van het vermogen tot zelfreflectie leidt.

Verder vind ik spiritueel zelfonderzoek moeilijk vanwege deze drie redenen:

  1. Tijdens het zelfonderzoek moet ik continue switchen tussen het persoonlijke egoperspectief en het absolute perspectief van het Geheel of het Ene Ding om een uitwerking tot een goed einde te brengen.
  2.  Het doorzien van een overtuiging uit zich in het loslaten van een overtuiging en daarmee het omarmen én betreden van het onbekende en het loslaten van controle.
  3. Het kan ontzettend uitdagend zijn om geleerde ‘kennis’ en inzichten die ik heb opgedaan via zelfonderzoek in de praktijk toe te passen.

~ lzv

Notitie

Cum hoc ergo propter hoc & post hoc ergo propter hoc

Cum hoc ergo propter hoc, Latijn voor ‘met dit, dus vanwege dit’, is een drogreden waarbij twee gebeurtenissen die samen optreden verkeerdelijk voorgesteld worden als oorzaak en gevolg. Een verband wordt dus ten onrechte voorgesteld als een oorzakelijk verband. In de statistiek geldt dat correlatie geen bewijs is van causaliteit, al kan het daar wel een aanwijzing voor zijn.

Post hoc ergo propter hoc is verwant met cum hoc ergo propter hoc. Deze uitdrukking betekent in het Latijn letterlijk: ‘na dit, dus vanwege dit’. Net als bij de vorige drogreden wordt hier een oorzakelijk verband gesuggereerd dat in werkelijkheid niet bestaat. Het verschil is dat feit B optreedt na feit A en daarom wordt feit B gepresenteerd als gevolg van feit A.

Van alle soorten drogredenen zijn cum hoc ergo propter hoc en post hoc ergo propter hoc de eerste oorzaak van het ego/het denken én de belangrijkste denkfouten die het ego/het zelf hiernu in stand houden.

Bron: Wikipedia. ~ lzv

Een redenering kan geldig zijn, maar is per definitie nooit waar

15:30 – Ik zit bomvol overtuigingen die ik heb verkregen op basis van logisch redeneren. Volgens de logica en argumentatieleer is een redenering geldig als de conclusie noodzakelijk volgt uit de premissen (= aannames dat iets waar is). Een geldige redenering is dus geldig dan en slechts dan als ik de conclusie niet kan ontkennen zonder in tegenspraak te komen met de premissen.

Volgens de logica en argumentatieleer is het niet noodzakelijk voor een geldige redenering dat de premissen an sich waar zijn, zolang de vorm van de redenering maar klopt. Een redenering die én geldig is én waarvan de premissen evident waar zijn wordt ‘correct’ genoemd.

Causale verbanden en drogredenen

Een goede redenering bestaat uit één of meer premissen (aannames) of axioma’s (algemeen aanvaarde stellingen), waaruit na het stellen van een causaal verband een conclusie wordt getrokken, of een aantal argumenten, waarmee een mening wordt onderbouwd. Belangrijk hierbij is de wet van oorzaak en gevolg, welke veronderstelt dat gebeurtenissen plaatsvinden als gevolg van bepaalde andere gebeurtenissen die daaraan vooraf zijn gegaan; een oorzaak gaat vooraf aan een gevolg – dit wordt ook wel een causaal verband genoemd. Lees verder

De valkuil van willen begrijpen en verklaren van het ego en de werkelijkheid

16:00 – Ik merk zeer sterk dat ik de neiging heb om het ego en de werkelijkheid die ik ervaar te willen begrijpen en verklaren. Anders gezegd, ik leer via zelfonderzoek hoe ik en de werkelijkheid in elkaar zitten, maar ik heb erg moeite om de opgedane inzichten weer los te laten – die zijn namelijk ook niet waar. Het willen begrijpen en verklaren is een serieuze valkuil tijdens mijn zoektocht. ~ lzv

Video

De hersenen vullen continue ‘lege plekken’ in mijn waarneming op

The illusion of consciousness | Dan Dennett

Het belangrijkste inzicht en leerpunt dat ik uit deze video heb gehaald is: ik heb bepaalde overtuigingen en aannames die in een bepaalde volgorde op een bepaald moment komen → de hersenen gebruiken continue oude opgedane contextuele kennis om ‘lege plekken’ en details in mijn waarneming op dan wel aan te vullen. ~ lzv

Video

Waarom herinneringen zeer onnauwkeurig en zeer onbetrouwbaar zijn

Scott Fraser: The problem with eyewitness testimony

De belangrijkste leerpunten en inzichten uit deze video zijn:

  • Ooggetuigenverklaringen zijn volledig feilbaar.
  • De hersenen (en daarmee dus ook het ego) verafschuwen vacuüm in herinneringen en waarnemingen → de hersenen vullen ‘lege plekken’ en ‘gaten’ automatisch op. Lees verder
Video

Waarom een ervaring (enorm) verschilt met de herinnering van die ervaring

The riddle of experience vs. memory | Daniel Kahneman

De belangrijkste leerpunten en inzichten uit deze video zijn:

  • Daniel Kahneman maakt in deze video onderscheid tussen de ‘experiencing self’ en de ‘remembering self’. De eerstgenoemde kent volgens hem het heden en leeft in het heden, daar waar de laatstgenoemde voornamelijk een verhalenverteller is.
  • Wat ik uiteindelijk overhoud aan een ervaring is een herinnering in de vorm van een verhaal. Niets meer, niets minder. Lees verder

Mijzelf iets voornemen zonder er een doel van te maken

10:30 – Waar ik ontzettend moeite mee heb is mijzelf iets voornemen zonder er een doel van te maken. Natuurlijk zou ik mijzelf helemaal niets meer voor kunnen nemen, maar dat is niet de oplossing van het probleem. Dat is symptoombestrijding en vervolgens tegen mijzelf zeggen dat het probleem is opgelost. Mijzelf voor de gek houden noem ik dat.

Mijn ego is erg rigide, inflexibel en star. Ik heb een aantal kenmerken van autisme, maar dat is in mijn beleving niet de reden waarom mijn ego rigide, inflexibel en star is. Mijn eerste ingeving is gebrek aan vertrouwen in mijzelf en het Leven. Een beetje een algemene verklaring, ik weet het, haha.

Hoe dan ook, wat er dus telkens gebeurt is dat als ik mijzelf voorneem ergens in de week iets te doen, dan maakt mijn ego er direct een doel van dat moet gebeuren. Het is een controlemechanisme waarbij er direct focus ontstaat op het zelfgecreëerde doel en een drang om het te realiseren. Het resultaat van het behalen van een doel is vaak geen goed gevoel, maar eerder opluchting. Zo van, ik heb het gehaald en nu kan het niet meer fout gaan. Nu kan ik niets meer fout doen → een angst om te falen projectie dus. ~ lzv

Het Universum werkt mij tegen en ik moet elk moment ‘juist’ handelen

21:00 – Wat ik telkens nog steeds een vreemde ervaring vind is de bewustwording van een overtuiging waar ik al langer in mijn leven last van had – maar dus niet bewust van was, nadat ik andere overtuigingen heb doorzien en losgelaten. Natuurlijk spiegelt mijn werkelijkheid mijn overtuigingen – mijn werkelijkheid is immers mijn projectie, maar als je als mens zoveel overtuigingen gelooft, dan ontvouwt het proces van doorzien en loslaten van overtuigingen zich blijkbaar ook op een bepaalde wijze.

Twee overtuigingen die mij flink ‘tegenwerken’

Ik heb op dit moment twee overtuigingen waar ik mij recentelijk bewust van ben geworden die mij op dit moment flink tegenwerken. Natuurlijk kunnen overtuigingen mij niet tegenwerken; ik moet mezelf ermee identificeren om de ervaring van tegenwerking te kunnen hebben. In werkelijkheid zit ik mijzelf natuurlijk alleen maar in de weg, haha. Het is grappig om waar te nemen hoe ik (lees: het ego) altijd anderen, situaties, omstandigheden en het Leven de schuld geef van mijn problemen die ik hiernu ervaar. Het is hilarisch om waar te nemen dat het ego niet automatisch in staat is om naar zichzelf te kijken en altijd de neiging heeft om de oorzaak ‘buiten zichzelf’ te zoeken, behalve als het er bewust voor kiest – zoals ik nu doe met het zoeken naar de Waarheid. Dit zijn de twee overtuigingen waar ik op dit moment mee worstel: Lees verder