Oude, gedateerde afweren in kaart brengen

12:00 – Vannacht heb ik wederom slecht geslapen door de warmte enerzijds en de ervaring dat ik weer erg in mijn hoofd zat tijdens mijn slaap anderzijds. Het is en blijft een hardnekkig patroon aangezien er geen enkele reden hiernu aanwezig is om zo erg in mijn hoofd te gaan zitten hiernu – ik ben namelijk veilig. Wat de precieze reden is van dit gedrag en waarom ik het mijzelf heb aangeleerd is mij een raadsel. Het feit dat ik mijn ogen dicht heb versterkt het effect alleen maar. Ik ben bovendien twee keer uit bed gegaan om vanille-ijs te eten, lekker, maar wel om mij tijdelijk beter te voelen.

Op dit moment ben ik een lijst aan het maken van al mijn afweren – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften – die ik gebruik in verschillende situaties (soms meerdere tegelijk) in mijn leven. En dat zijn er best veel, alhoewel ik de laatste jaren ook een flink deel van de lijst heb kunnen schrappen. Elke afweer ga ik verder uitwerken, zodat ik mij helemaal bewust word van a) welk gedrag ik vertoon, b) waarom en hoe ik dat gedrag vertoon en c) ik leer inzien dat het geen enkele zin heeft → ik kan het zelfbedachte doel nooit bereiken, omdat het een illusie is op basis van oude onvervulde behoeften en daarmee samenhangende oude pijnen. Het werkt compleet averechts en is een vicieuze cirkel waar nooit een einde aan komt. ~ lzv

Citaat

Projecties & schaduwkanten

“Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.”

“De klassieke opvatting en uitleg van projectie is dat het een afweermechanisme is tegen negatieve emoties. Projectie neemt nervositeit weg over zaken die wij in onszelf niet graag erkennen, en worden aan andere mensen toegeschreven. Dit gebeurt vaak onbewust zodat het ego niet met deze zaken hoeft om te gaan.”

“Het Jungiaanse begrip schaduw hangt nauw samen met het begrip projectie. Deze gevoelens die wij niet erkennen noemen wij onze schaduw. Door een negatief en subjectief gevoel (schaduwzijde) te projecteren op een ander, verlegt iemand als het ware een innerlijk conflict en daarmee ook de oorzaak.”

Bron: Wikipedia. ~ lzv

Mijn persoonlijke afweerprofiel

In het boek ‘PRI en de kunst van bewust leven’ en op de website van PRI kan ik mijn persoonlijke afweerprofiel aan de hand van 50 stellingen in kaart brengen – wat ik ook heb gedaan 🙂 Iedereen gebruikt volgens Ingeborg Bosch alle afweermechanismen – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee we de ene of de andere afweer gebruiken. Mijn persoonlijke afweerprofiel op donderdag 26 juli 2018 ziet er als volgt uit:

  1. Primaire afweer (64/100)
  2. Valse hoop (60/100)
  3. Ontkenning van behoeften (59/100)
  4. Valse macht (44/100)
  5. Angst (22/100)

De getallen zeggen iets over de mate van defensiviteit. Een afweerscore van 70-100 duidt erop dat ik veel van deze afweer gebruik maak, en een afweerscore van 0-40 duidt erop dat ik al bezig ben die afweer aan het opgeven. Aangezien mijn hoogste afweerscores voornamelijk rond de 60 liggen duidt het erop dat ik nog steeds redelijk veel gebruik maak van primaire afweer, valse hoop en ontkenning van behoeften, waarmee veel dingen, personen en/of situaties voor mij nog symbolisch zijn. Kortom, mijn emotionele brein reageert nog regelmatig alsof er werkelijke dreiging is, waardoor ik onvrijwillig en direct van mijn volwassen-bewustzijn naar mijn kind-bewustzijn overschakel. Lees verder

Zelfobservatie-analyses PRI (fase 1)

Op basis van mijn gedrag, mijn gedachten en mijn gevoelens en emoties (van de laatste dagen) heb ik de volgende symbolische situaties herkend waarin mijn emotionele brein onvrijwillig werd geactiveerd. Dit is de eerste fase (van de in totaal drie fases) waarin ik mijn emotionele brein leer herprogrammeren en mijn oude pijnen leer loslaten. De titels van de kolommen in de onderstaande tabel betekenen het volgende:

  • Symbolische situatie: de situatie waarin mijn afweer werd geactiveerd.
  • Reactie: wat mijn reactie daarop was.
  • Afweercategorie: de afweercategorie waartoe die reactie behoort.

Wat belangrijk is om te weten, is dat ik mij bewust ben van het feit dat ik mijn voormalige pedofiel op een vriend van mij projecteer. Die noem ik in tabel ‘pedofiel projectie’ zodat mijn reactie en de afweer beter in een context te plaatsen zijn. Verder vind ik het herkennen van de relevante afweer soms lastig, dus grote kans dat deze hier en daar niet klopt 🙂

Tenslotte, dit is fase 1 van de PRI-methode. In fase 2 leer ik de symbolen en zintuiglijke waarneming herkennen, waarna ik de betekenis ervan probeer te vinden. In fase 3 leer ik het emotionele brein te herprogrammeren en mijn oude pijnen los te laten. ~ lzv Lees verder

Altijd die twijfel: keuzes, keuzes en nog meer keuzes…

9:00 – Onrustige nacht gehad. Eerst was er mijn buurvrouw die om 1:00 uur ’s nachts ging stofzuigen en schoonmaken – ik woon in een gehorig, oud huis – en vanochtend waren mijn Chinese bovenburen al druk in de weer, wat zich vooral uitte in hard gekakel van twee Chinese vrouwen. Ik hoorde een paar weken geleden van een andere buurman dat er tussen mij en de bovenburen alleen een houten vloer, balken en mijn gipsplafond zit, wat dus verklaart waarom ik letterlijk alles kan horen, zelfs de Chinese televisieprogramma’s, haha.

Toch nog even oefenen…

Gisteren ben ik de hele dag met mijn zelfobservatie-analyses voor PRI aan de slag geweest. Wat mij duidelijk is geworden dat ik mijn reactie in een symbolische situatie (als ik getriggerd word) niet zo goed weet te bepalen en omschrijven. En dat terwijl ik in de veronderstelling was dat ik die vaardigheid al onder de knie had. Gisteravond en vanochtend werd ik twee keer getriggerd en ik merkte dat ik de emotionele reactie niet helemaal toeliet – ik onderdrukte deze onbewust of probeerde eraan te ontsnappen of deze te vermijden (ik weet nog niet precies hoe het zit). Ik wil nog bewuster aanwezig zijn, meer ‘vertragen’ in het NU, beter gronden en dieper voelen, zodat als ik getriggerd word ik ook werkelijk ervaar wat er in mij gebeurt. Die automatische reactie ga ik nu dus een beetje uit de weg.

Even geen contact met anderen

Ik had vorige week besloten om mij helemaal op mijn zelfonderzoek te richten. Er echt helemaal voor te gaan, wat betekent dat ik het contact met andere mensen tot een minimum wil beperken. Contacten met anderen wat verder gaat dan een praatje op straat triggeren mij enorm op dit moment en mijn afweermechanismen – met bijbehorende lichamelijke spanningen – worden continue geactiveerd. Kortom, mijn staat van zijn is erg kwetsbaar. Lees verder

Notitie

Onvoorwaardelijk leren accepteren

Inzichten zijn fantastisch, maar uiteindelijk komt het erop neer dat ik onvoorwaardelijk leer accepteren. Dat ik de realiteit durf te omarmen hoe deze is, zoals deze is op enig moment. En dat is heftige shit kan ik je vertellen. Niks om mij aan vast te houden of aan vast te klampen, omdat ik weet dat het geen zin heeft. Dat het uitstel van executie is. Als ik mijn oude pijnen werkelijk op wil lossen, moet ik leren vertrouwen op mijzelf en mij durven overgeven aan mijzelf. De controle volledig durven loslaten, want alleen dan heb ik een kans om mijn oude pijnen op te lossen. Anders niet. Het universum laat zich niet foppen. ~ lzv

BINNEN, BINNEN i.p.v. BUITEN BUITEN en belangrijke inzichten!

12:00 – Ik ben nog steeds erg gericht op de ‘buitenwereld’ gericht merk ik. Uit de theorie van de non-dualiteit volgt dat er maar een Ding is en ‘binnen’ en ‘buiten’ uiteindelijk een zijn, maar ik ervaar vanuit de verschillende afweermechanismen dat ik nog steeds erg op ‘buiten’ gericht ben.

De neiging om continue naar en op ‘buiten’ gericht te zijn heb ik mij als kind aangeleerd, waarbij de extremere focus op ‘buiten’ zich vooral tijdens mijn periode van seksueel misbruik in mijn tienertijd ontwikkelde. De afgelopen dagen ben ik druk bezig geweest met de basistheorie van PRI bestuderen en begrijpen, en hoe de vijf verschillende afweermechanismen – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften – werken en waarom ze dat zo doen. Elk van deze afweermechanismen zorgt ervoor dat ik naar ‘buiten’ gericht ben/blijf als ze worden geactiveerd door mijn emotionele brein. Om maar zo ver mogelijk van de oude pijn weg te gaan en te geloven in een of meer illusies, waardoor het lijkt alsof er iets anders aan de hand is. Ik houd mijzelf dus telkens voor de gek, haha.

Hoe los ik mijn oude pijn op?

Dat is de ‘one-million-dollar-question’. Ondanks dat ik bewust de keuze maak om zelfonderzoek te doen en mijn oude pijn op te lossen, werken er allerlei onbewuste afweermechanismen en andere gedachte-, voel- en gedragspatronen dit proces tegen. Op zich logisch als ik bekijk hoe lang ik deze egomechanismen van energie heb voorzien en in stand heb gehouden. Daarom heb ik besloten om een paar belangrijke inzichten en wat er in mijn beleving verder nodig is om het proces te bevorderen samen te vatten in een paar mooie opsommingen: Lees verder

Link

Het geheim van verlicht zijn

Een website die mij enorm inspireert en waar ik regelmatig wegwijzers vind op mijn pad is ‘het geheim van verlicht zijn’. De website is opgezet in dagboekvorm waarin de schrijver over een periode van bijna 6 jaar zijn ontwakingsproces (en verder) beschrijft en zijn inzichten deelt. Tip! ~ lzv

Toch weer in een egovalkuil getrapt. En ‘doen’ zonder te doen

21:00 – Vandaag heb ik een reactie via e-mail terug ontvangen van een kennis van me die me helpt met het loslaten van mijn oude pijnen. Niet letterlijk natuurlijk, maar zo nu en dan reageert hij op de inzichten die ik deel. De belangrijkste boodschap uit zijn verhaal was dat ik toch nog teveel wil ‘doen’ om mijn oude pijnen los te laten, en dat werkt niet. Sterker nog, het werkt juist averechts en houdt het pijnlichaam en de oude pijn in stand – door onbewuste identificatie/weerstand.

Toen ik zijn e-mail las viel ik direct in de primaire afweer: ‘ik kan het niet’, ‘het lukt mij nooit’, ‘ik kan er niks van’, etc. en ik begon mijzelf te veroordelen om het feit dat ik (weer) in een egovalkuil ben getrapt – wat overigens nog wel vaker zal gebeuren vermoed ik 😉 Gelukkig kon ik met alle inzichten die ik heb opgedaan de afgelopen dagen redelijk makkelijk uit de primaire afweer komen, waarna het afweermechanisme zijn kracht verloor. Lees verder

Notitie

Ik heb altijd geloofd dat ik terug kan keren naar mijn natuurlijke staat

Ik ben vijf jaar seksueel misbruikt en ik begreep nooit waarom ik er nog zo’n last van had – ik had het immers overleefd. Desalniettemin heb ik altijd geloofd dat ik terug kan keren naar mijn natuurlijke staat – ik zag niet in waarom niet. Nu weet ik dat die staat ‘Verlichting’ wordt genoemd. ~ lzv