Theorie van het innerlijk kind slaat nergens op

14:00 – Ik ben op dit moment aan het onderzoeken waarom ik geloof dat ik een innerlijk kind heb. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het ‘bewijs’ daarvoor stoelt op pijn en spanning die ik in mijn buikregio ervaar én een innerlijke stem die tegen mij praat als ik een gesprek begin of een vraag stel.

Het is natuurlijk lariekoek van de allerhoogste orde wat ik hierboven schrijf. In eerste instantie ging ik er – na het lezen van een boek – namelijk al van uit dat het innerlijk kind werkelijk bestaat in ieder van ons. En vervolgens ga ik naar bewijs in mijn systeem zoeken wat het bestaan van mijn innerlijk kind zou moeten bevestigen. Mijzelf voor de gek houden noem ik dit.

Ik kan alleen iets ervaren als ik erin geloof. Dus ik moet geloven dat ik een innerlijk kind heb als ik het daadwerkelijk wil ervaren. De hersenen leggen continue onware verbanden tussen zaken, waardoor het bestaan van een theorie bevestigd lijkt te worden, maar als ik er met een kritische blik naar kijk dan blijft er geen spaan van welke theorie dan ook heel. Het is allemaal onzin. Allemaal troep om problemen in mijzelf proberen te verklaren en begrijpen, waarmee ik ze in werkelijkheid alleen maar in stand houdt. ~ lzv

Notitie

Elke theorie, concept of idee is onwaar

Elke theorie, concept of idee dat ik heb gebruikt om dingen in mijzelf of buiten mijzelf te begrijpen en verklaren is betekenisloos en onwaar. Er is geen bewijs voor te vinden. De verbanden die ik lijk te zien zijn onbetrouwbaar en dus onwaar. De hersenen houden mij voor de gek → ik houd mijzelf voor de gek, haha. ~ lzv

Afgemeld voor traumatherapie

08:30 – Ik heb mij zojuist telefonisch afgemeld voor traumatherapie bij een van de begeleiders. Het voelt echt super! Mijn tweede onafhankelijke keuze die ik maak vanuit mijn ‘inner-weten’ en vertrouwen op mijzelf. Een belangrijke stap op weg naar het loslaten van mijn verleden en slachtofferschap. Fuck yeah! ~ lzv

Was ik werkelijk machteloos tijdens het seksueel misbruik?

15:30 – Ik heb altijd geloofd dat ik machteloos was tijdens de vijfjarige periode waarin ik seksueel misbruikt werd, maar was dat ook de realiteit? Laat ik beginnen met een zelfgemaakte definitie van machteloosheid:

Machteloosheid is een staat van zijn waarin ik niets kan doen aan een situatie of omstandigheid. Ik ben dan niet bij machte om iets te kunnen veranderen binnen een situatie of omstandigheid.

De vragen die hieruit volgen zijn: was er werkelijk niets wat ik kon doen om de situatie te veranderen en naar mijn hand te zetten? Was ik werkelijk zo machteloos zoals ik me herinner?  Lees verder

Notitie

Het object kan het het subject niet zien

Het denken is een object dat alleen kan denken in en aan objecten. Geen enkel object is absoluut waar, maat het geloof in een object creëert wel de betekenisloze ervaring ervan. Ik geloof dat ik een persoon ben, een object, en ik denk in objecten waardoor ik het subject, Bewustzijn, dat wat ik werkelijk ben, niet kan zien. Immers, ik ben gehecht aan datgene dat alleen in en aan objecten kan denken en onmogelijk het subject kan waarnemen. Haal ik de volledige identificatie met het object weg, dan blijft het subject, Bewustzijn of Dat Wat Is, onvermijdelijk blijft over. ~ lzv

Een vreemde gewaarwording

17:30 – De laatste twee weken beginnen er wat kwartjes te vallen door het constructieve zelfonderzoek van de afgelopen maanden. Ik ervaar steeds meer rust, warme gevoelens en vertrouwen in mijzelf, wat fijne ervaringen zijn waar ik lang naar heb uitgekeken. Lichamelijke spanning en angst ervaar ik alleen nog als ik een gedachte- en/of gedragspatroon volg die ik nog niet heb onderzocht. Het lijkt erop dat mijn basisgevoel van angst verdwenen is, maar dat is nog even afwachten voordat ik dat met zekerheid kan bevestigen.

Wat echt een hele vreemde gewaarwording is, is dat ik letterlijk sommige dingen niet meer kan denken of kan achterhalen wat, hoe en waarom ik ergens in geloofde. Het lukt me gewoon niet. Als ik dus goed zelfonderzoek doe, dan ben ik vervolgens niet meer in staat om a) datgene waar te nemen waar ik in geloofde en b) erover na te denken wat, hoe en waarom dat zo was. Het is gewoon verdwenen. Heel apart om mee te maken. ~ lzv

Onrustig, gespannen en direct in een ‘doe-modus’

09:00 – Ik ben nu zo’n uurtje wakker en ik ben nog steeds onrustig en licht gespannen merk ik. De afgelopen twee weken ben ik me eigenlijk pas bewust geworden hoe erg ik al direct in een ‘doe-modus’ zit als ik wakker word, wat natuurlijk de broodnodige spanning en onrust oplevert. Ik realiseerde mij dat het ervoor mij op dit moment gewoon nog niet in zit om momenten volledig spanningsvrij te ervaren. Vaak zit ik ’s ochtends even een uurtje om wat ademhalingstechnieken te doen en te gronden, zodat ik meer aanwezig ben. Soms helpt dat, maar regelmatig ook niet. Gewoon accepteren dus en zelfonderzoek blijven doen.

Wat echt tof is, is dat ik meer durf te vertrouwen op het proces. De laatste dagen ben ik een paar keer begonnen aan een ‘vier vragen-uitwerking’ van Byron Katie, maar ik stuitte tijdens het uitwerken op nieuwere, belangrijkere overtuigingen die ‘het probleem’ dat ik ervaar beter weerspiegelen. Ik durf dan ook gewoon aan de nieuwe overtuigingen te beginnen zonder eerst de oude af te maken. Eerder zou ik eerst de oude overtuiging af moeten maken van mijzelf, wat natuurlijk weer tot lichte spanning leidde. Mooie ontwikkeling! ~ lzv

De relatie tussen een overtuiging, emoties/ gevoelens en een ervaring

11:00 – Mijn werkelijkheid die ik waarneem is een illusie volgens de theorie van de non-dualiteit. Waar ik regelmatig op stuit is de relatie tussen een overtuiging, emoties/gevoelens en een ervaring. Wat hebben ze met elkaar te maken? Hoe houden ze met elkaar verband? Op welke manier ‘bewijzen’ ze elkaar? En hoe houden ze elkaar in stand? Let’s check it out.

Ik was net bezig met het onderzoeken van de overtuiging ‘ik doe het nooit goed’, wat een vorm van primaire afweer is. Het is makkelijk om te zien dat die overtuiging niet waar is, omdat overtuigingen waar het woordje ‘nooit’ of ‘altijd’ in voorkomen sowieso nooit waar zijn. Ik ben me er dus bewust van dat de overtuiging niet waar is, maar ik weet het nog niet totaal. Ik blijf me ermee identificeren merk ik en daarom vond ik het tijd om de relatie tussen een overtuiging, emoties/gevoelens en een ervaring eens te onderzoeken. Dit zijn mijn bevindingen: Lees verder

Video

Until It Sleeps

Metallica - Until It Sleeps [Official Music Video]

Fantastisch nummer van Metallica over het pijnlichaam, al zijn ze zich daar waarschijnlijk zelf niet bewust van, haha. James Hetfield beschrijft goed dat wat hij ook doet, het actieve pijnlichaam blijft hem volgen, wat natuurlijk logisch is. Hij blijft zich er onbewust mee identificeren, tot het moment dat hij de identificatie – om welke reden dan ook – opgeeft en het pijnlichaam weer in sluimertoestand gaat → until it sleeps (again). ~ lzv

De confrontatie met de projectie van mijn moeder

17:30 – Ik ben net terug van een confrontatie met een vriendin die nog bij de organisatie zit waar ik vorige week woensdag afscheid van heb genomen. Haar feedback op mijn besluit was met een veroordelende en boze ondertoon en ik vond het onterecht wat ze zei. Tegelijkertijd realiseerde ik mij dat het niet zoveel zin had om er via WhatsApp verder op in te gaan, dus ben ik vandaag even bij haar langs gegaan.

De confrontatie hield me de afgelopen dagen al bezig en ik voelde een enorme energetische lading in mijn systeem die niet proportioneel was t.o.v. wat er was gebeurd tussen ons. Toen ik bij haar zat en mijn kant van het verhaal vertelde, zat ik lichtelijk te trillen en ik stond bijna op knappen van boosheid. Wat ik haar vertelde was dat ik het prima vind dat ze als vriendin een mening heeft over mijn gedrag of de keuzes die ik maak, maar dat als iets werkelijk onterecht is, dan knapt er iets in mij. Ook nodigde ik haar uit om terug te komen op haar mening, maar dat wilde ze niet. Ze bleef bij haar standpunt, wat – om eerlijk te zijn – mij enorm raakte en ik voelde een hevige woede in mij opkomen → ‘wat ze beweert is onterecht en ik wil gelijk’. Lees verder