Elke vraag die ik stel is ook een illusie ~ Ik wil alles begrijpen en verklaren

22:00 – Vandaag heb ik een vrij relaxed dagje gehad en een beetje gelanterfanterd en een paar uur aan een website gewerkt die ik voor een dame aan het bouwen ben. In de tussentijd vroeg ik mij wel een aantal dingen af.

Ik bedacht me dat als mijn interpretatie van de realiteit een illusie is, dat elke vraag die ik stel dus ook een illusie moet zijn. Immers, elke vraag maakt onderdeel uit van de kunstmatige context van het ego/het zelf. En ondanks dat ik door middel van het stellen van – hopelijk 🙂 – goede vragen mijzelf en de werkelijkheid probeer te doorgronden, zal een vraag op zichzelf nooit waar zijn of betekenis hebben buiten mijn eigen subjectieve ervaring. Lees verder

Er is niets te weten, te begrijpen en te verklaren, er is alleen ‘Zijn’

19:00 – De laatste 25 jaar heb ik altijd enorm de drang gehad om alles te willen weten, begrijpen en verklaren in het Leven inclusief mijzelf. Sinds ik werkelijk ben begonnen met het doen van spiritueel zelfonderzoek – sinds half mei van dit jaar (2018) – begon de drang om alles te willen weten, begrijpen en verklaren mij ook steeds meer op te vallen. Daar waar het tijdens mijn middelbare schoolperiode en mijn studie aan de universiteit een handige en bruikbare eigenschap was, begon het mij bij het zoeken naar de Waarheid en ‘Verlichting’ steeds meer in de weg te zitten. Ik merkte met name dat door alles te willen weten, begrijpen en verklaren, ik de controle over het proces probeerde te houden. Vandaar dat ik de afgelopen dagen tijd heb besteed aan het onderzoeken van twee overtuigingen waar ik op stuitte: Lees verder

Ik vind het zo godverdomme moeilijk om ‘mijzelf’ te zijn

22:00 – Gisteren en vanochtend had ik (weer) ontzettend last van lichamelijke spanning, stress en onrust in mijzelf. Kortom, ik voelde mij kut. Het vreemde is dat ik pas aan het einde van deze ochtend mij realiseerde wat de reden hiervan was. Ik kwam erachter dat ik mij de afgelopen dagen langzaamaan weer met oude overtuigingen was gaan identificeren, waarvan ik  – achteraf gezien – geloofde dat ik die al helemaal los en achter mij had gelaten. Niet dus.

Ik heb ten diepste iemand nodig om wat van mijn leven te maken

De belangrijkste overtuiging waar ik mij actief mee identificeerde is dat ik geloof dat ik Edwin nodig om de Waarheid te realiseren en ‘Verlichting’ te bereiken. Het geloof dat ik ten diepste iemand nodig heb om wat van mijn leven te maken heeft ervoor gezorgd dat ik vijf jaar lang seksueel misbruikt ben en dat ik de afgelopen vijf jaar een spirituele organisatie heb aangehangen – waarvan drie jaar actief -, hopend en gelovend dat spirituele leraar die aan het hoofd staat mij verder zou (kunnen) helpen. Lees verder

Ik ben echt even helemaal klaar met spiritueel zelfonderzoek

20:30 – Laat ik eens een poging doen om onder woorden te brengen hoe ik mij op dit moment voel. Het eerste woord wat in mij opkomt is ‘frustratie’ gevolgd door ‘ik voel me terneergeslagen’ en ‘verdrietig’. Ontwaken mag dan spiritueel en romantisch klinken, maar zo ervaar is dat niet.

Spiritueel zelfonderzoek als doel nastreven terwijl het een middel is

De  allergrootste valkuil waar ik telkens intrap is dat ik doelen maak van dingen waarbij ik de intentie heb om ze – een keer – te doen. Ik heb half mei besloten om met spiritueel zelfonderzoek te beginnen en ik heb de intentie om het elke dag te doen, maar onbewust maak ik er elke dag een doel – en een enorme last voor mijzelf – van, terwijl het in werkelijkheid slechts een middel is. Lees verder

Notitie

Er is maar Eén Ding en de interpretatie hiervan is een illusie

De spirituele organisatie waar ik de afgelopen vijf jaar – tot begin augustus dit jaar (2018) – bij heb gezeten en actief deel aan heb genomen heeft als ‘slogan’:

“Er is maar Eén Ding, en de rest is een illusie.”

Tot augustus van dit jaar heb ik daar nooit vraagtekens bij gezet, maar ik realiseerde mij zojuist dat deze uitspraak technisch gezien helemaal niet klopt en dus niet waar is. ‘De rest’ veronderstelt dat er nog ‘iets anders’ is/bestaat (= dualiteit). En in deze uitspraak wordt met ‘iets anders’ het Ene Ding (lees: Bewustzijn of het Geheel) bedoeld. Kortom, Brahman en Atman worden hier in één zin door elkaar gebruikt. Lees verder

Ik heb mijn zoektocht naar ‘Verlichting’ opgegeven ~ Ik moet huilen om Eckhart Tolle

22:00 – De afgelopen drie dagen heb ik niets aan spiritueel zelfonderzoek gedaan en dat voelde heerlijk. In plaats daarvan heb ik in de kou 210 narcissen, krokussen, botanische tulpen en sieruien in mijn tuin gepoot. Dat belooft een waar feestje te worden in de maanden februari t/m april volgend jaar 🙂

Ik wil betekenis hebben, belangrijk zijn en ertoe doen door te schrijven

Ik had hieronder al een stukje tekst geschreven wat ik de afgelopen vier dagen heb ervaren en welke inzichten ik heb opgedaan, maar ik heb zojuist alles gewist. Het was allemaal ego-onzin. Ik realiseerde mij namelijk dat mijn motivatie om elke dag een bericht te schrijven over wat ik heb ervaren en welke inzichten ik heb opgedaan, is gebaseerd op angst. Ten diepste wil ik betekenis hebben, belangrijk zijn en ertoe doen, dus geloof ik (lees: heb ik mijzelf wijs gemaakt) dat elke dag een bericht schrijven met mijn ervaringen en inzichten werkelijk iemand anders helpt, haha. Wat een arrogante ego-onzin. Ik heb net even de statistieken bekeken en ik heb gemiddeld vijf bezoekers per dag, haha. Lees verder

Soms zal ik gewoon moeten schrijven ondanks heftige controledrang van het ego

11:00 – De afgelopen dagen heb ik wederom weinig tot niks geschreven. Ik had mij voorgenomen om alleen op basis van mijn ‘inner-weten’ te (gaan) schrijven en ik heb een paar pogingen ondernomen, maar ben na een tijdje ook weer gestopt. Ik was er vrij snel klaar mee, omdat ik tijdens het schrijven merkte hoe het ego het schrijfproces telkens probeerde te sturen en te manipuleren. Ik werd mij ervan bewust dat het ego probeerde controle te hebben op de berichten die ik schreef, en dan hoeft het voor mij niet meer. Dan ben ik er snel klaar mee omdat het alle plezier ontneemt.

Het probleem dat deze houding van mij met zich meebrengt is dat ik waarschijnlijk nog weinig (dagelijkse) berichten zal schrijven, omdat het ego altijd wel in meer of mindere mate controle zal (blijven) uitoefenen. Ter verduidelijking: ik ben mij er natuurlijk van bewust dat ikzelf geloof het ego te zijn en dat het ego per definitie dus altijd zal schrijven, tenzij ik de Waarheid realiseer en ‘Verlichting’ bereik. Nee, waar ik het over heb is de opzichtige controledrang die zich uit in het veel corrigeren van tekst, het dubbel controleren van grammatica en spelling, het herhaaldelijk bedenken van mooie kopjes, etc. En niet te vergeten de lichamelijke spanning, stress, onrust en onvrede die deze controledrang met zich meebrengt. Waar ik het hier dus over heb is schrijven op een manier die voor geen enkele meter ‘stroomt’ of ‘flowt’, maar alleen gepaard gaat met weerstand, spanning en stress. Lees verder

De grote valkuil van ‘anderen kopiëren’ om ‘Verlichting’ te kunnen bereiken

14:00 – Een grote valkuil op het pad naar ‘Verlichting’ is mijzelf vastklampen aan het idee hoe het proces en het pad zelf eruit zouden moeten zien. Ik heb alle boeken van Jed McKenna meerdere malen gelezen en op dit moment lees ik regelmatig het dagboek van Edwin, waarin hij zijn eigen zoektocht naar de Waarheid beschrijft. Ik bespeur regelmatig de neiging in mijzelf dat ik mijn eigen proces vergelijk met de beschrijvingen van Jed McKenna en Edwin, en dat ik daar vervolgens conclusies uittrek hoe mijn proces er precies uit zou moeten zien, hoe intens en emotioneel heftig het proces zou moeten zijn, hoe lang het proces in totaal zou moeten duren of ik ‘goed’ bezig ben, wat ik wel en niet zou moeten doen om verder te komen, hoe vaak en lang ik zou moeten mediteren, etc. Allemaal dikke onzin natuurlijk, omdat er helemaal geen voorwaarden, eisen en regels bestaan. Ik kan helemaal niemand kopiëren, nadoen of na-apen om ‘Verlichting’ te bereiken. Ik moet het zelf uitzoeken en op volledig mijzelf vertrouwen, op niemand anders! Lees verder

Notitie

Het ego zelf is geen probleem om ‘Verlichting’ te bereiken

Ik kan alleen ‘Verlichting’ bereiken als ik mijzelf zoals ik mijzelf ken helemaal opgeef. Het ego bestrijden werkt volledig averechts, en vanuit het ego ‘Verlichting’ willen bereiken werkt ook volledig averechts. Het enige wat ik kan doen is mij voortdurend realiseren dat het ego niets met ‘mij’ als het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn te maken heeft, en er telkens bewust voor kiezen om geen energie meer te steken in het voortbestaan van het ego – en het dus langzaam af te laten sterven. Anders gezegd, ik dien er telkens bewust voor te kiezen om mijn zelfverzonnen zelfbeeld op te geven en los te laten. De aanwezigheid van het ego in mijn bewustzijn is dan ook geen probleem, maar mijn gehechtheid eraan is wel een probleem. En die zal ik los moeten laten om ‘Verlichting’ te bereiken. ~ lzv

Notitie

De ontvankelijke houding van ‘Verlicht’ zijn oefenen en aanleren

Ik kan alleen de waarheid realiseren en ‘Verlichting’ bereiken als persoon/ego door de ontvankelijke houding van ‘Verlicht’ zijn te oefenen en ‘aan te leren’, om er uiteindelijk volledig mee samen te vallen. In de praktijk betekent dit handelen op basis van ‘niet-doen’, ‘niet-reageren’, ‘niet-oordelen’, ‘niet-weten’ en ‘niet-denken’, oftewel het ego, mijzelf en anderen vanuit Liefde tegemoet treden en alles en iedereen volledig accepteren. ~ lzv