Notitie

Het object kan het het subject niet zien

Leestijd: < 1 minuut

Het denken is een object dat alleen kan denken in en aan objecten. Geen enkel object is absoluut waar, maat het geloof in een object creëert wel de betekenisloze ervaring ervan. Ik geloof dat ik een persoon ben, een object, en ik denk in objecten waardoor ik het subject, Bewustzijn, dat wat ik werkelijk ben, niet kan zien. Immers, ik ben gehecht aan datgene dat alleen in en aan objecten kan denken en onmogelijk het subject kan waarnemen. Haal ik de volledige identificatie met het object weg, dan blijft het subject, Bewustzijn of Dat Wat Is, onvermijdelijk blijft over. ~ lzv

Zonder ‘iets’ geen zelfbewustzijn, geen ego en geen ik

Leestijd: < 1 minuut

Ik (het ego) kan mij alleen bewust zijn van ‘iets’.

Ik (het ego) kan mij niet bewust zijn van ‘niets’.

Op het niveau van het ego bestaat ‘niets’ alleen als concept. Het ego beschouwt de afwezigheid van zichzelf als ‘niets’.

Op het absolute niveau van Bewustzijn bestaat ‘niets’ niet, omdat Bewustzijn alles omvat. Er valt niets buiten Bewustzijn, dat is onmogelijk.

Dat wat verschijnt in, aan en als Bewustzijn en waar ik (het ego) mij mee identificeer is ‘iets’. Ik (het ego) maak ‘iets’ uit ‘niets’, wonderbaarlijk! Haha. Lees verder

Pijnlijke gevoelens zijn onderdeel van het Leven en niet te vermijden

Leestijd: 2 minuten

23:30 – Als kind geloofde ik al dat ik kon ontsnappen aan pijnlijke emoties en gevoelens door deze te onderdrukken, verdringen en blokkeren, zodat ik de pijnlijke emoties en gevoelens niet hoefde te voelen. Als kereltje van zeven of acht jaar was ik mij niet bewust dat ik hiervoor een ontzettend hoge prijs moest betalen door telkens een stukje van ‘mijzelf’ op te geven. Het opgeven van stukjes van ‘mijzelf’ gebeurde in kleine stapjes waardoor het cumulatieve effect door de tijd heen nauwelijks merkbaar was.

Een ander woord voor het opgeven van stukjes van ‘mijzelf’ is zelfafwijzing. Door ‘mijzelf’ als het Geheel of Bewustzijn beetje bij beetje meer af te wijzen creëerde én versterkte ik het ego (lees: zelfdestructieve monster) in mijzelf, waardoor ik (nog) afhankelijker werd van andere mensen om warmte en liefde in mijzelf te ervaren en gelukkig en tevreden te zijn. Lees verder

Wat is gehechtheid? Wat betekent gehecht zijn aan iets?

Leestijd: 3 minuten

22:00 – Ik kan alleen positief of negatief gehecht zijn aan objecten van het ego/het denken (verder: het ego). Objecten van het ego zijn gedachten die zich voordoen als woorden – stemmen en/of commentaar – of mentale beelden/plaatjes. Door identificatie met een verschijning in Bewustzijn ontstaat er een object, een creatie van iets uit niets. Dit gebeurt als volgt:

  • Het ego bestempelt een verschijning in Bewustzijn → er is hier nog geen sprake van een probleem en/of gehechtheid.
  • Het ego oordeelt over de verschijning op basis van overtuigingen, ideeën en voorwaarden waaraan ‘het’ of ‘iets’ moet voldoen → er is een object ontstaan; een interpretatie van een verschijning in Bewustzijn.
  • Het ego veroordeelt het object → het oordeel moet een positief of negatief gevolg hebben. Het oordeel heeft dus een consequentie voor het object, hetzij alleen in gedachten of ook in handelen.

Let op: ik kies er in de rest van dit bericht voor om ‘mijn interpretaties van verschijningen in Bewustzijn’ en ‘verschijningen’ door elkaar te gebruiken en het woord ‘objecten’ achterwege te laten in verband met de leesbaarheid 🙂 Lees verder

Omdat ik niet ‘Verlicht’ ben, ben ik niet mijzelf → is dat waar?

Leestijd: 2 minuten

19:00 – Ik werd mij deze week bewust dat ik geloof dat ik niet mijzelf ben omdat ik hiernu niet ‘Verlicht’ ben. Ik loop dus rond met de overtuiging dat ik niet mijzelf ben, haha. Dat is natuurlijk wel een hele bizarre overtuiging, hoe kan ik immers nou niet mijzelf zijn? En toch geloof ik het 🙂 Vandaag heb ik deze overtuiging onderzocht en uitgewerkt, en dit zijn mijn belangrijkste inzichten.

Elke identiteit is veranderlijk en kneedbaar

Zolang ik geloof iemand – een persoon – te zijn, heb ik een identiteit en die is per definitie onwaar, maar tegelijkertijd wel veranderlijk en kneedbaar. Ik kan mijn kledingstijl veranderen, ik kan mijn uiterlijk veranderen, ik kan mijn geslacht veranderen, ik kan mijn naam veranderen, ik kan mijn houding en gedrag vernaderen, etc., maar ben ik daardoor echt iemand anders? Nee, ik kan alleen mijzelf anders ervaren door mijn zelfbeeld, mijn zelfgevoel en mijn eigenwaarde te veranderen, maar wie ik werkelijk ben – Bewustzijn – is onveranderbaar en absoluut. Lees verder

Notitie

Verbinding maken met anderen is een illusie

Leestijd: < 1 minuut

Vanuit het absolute perspectief bekeken is verbinding (willen) maken met anderen absolute waanzin. Het slaat helemaal nergens op, omdat er in werkelijkheid niets is wat niet verbonden is met elkaar. Dat wat ik werkelijk ben – Bewustzijn of het Geheel – omvat namelijk alles en niets is dus uitgesloten. Doordat ik mij identificeer met het ego en geloof een afgescheiden wezen te zijn, heb ik mijzelf afhankelijk en kwetsbaar gemaakt voor de reacties van anderen. Anders gezegd, ik creëer zelf de ervaring en het risico op eventuele niet-verbondenheid als anderen mijn poging om verbinding te maken – om welke reden dan ook – afwijzen. In werkelijkheid ben ik dus al verbonden met alles en iedereen, maar ik geloof dat ik niet verbonden ben met alles en iedereen, dus ga ik proberen – vanuit zelfafwijzing – verbinding te maken met anderen, haha. Een perfect recept voor mislukking. Hilarisch. ~ lzv

Kan het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn zich met het ego identificeren?

Leestijd: < 1 minuut

11:30 – Een thema waar ik twee weken geleden al mee begonnen was – maar nog niet heb uitgewerkt – is wat identificatie met het ego nou precies betekent. Ik gebruik de term identificatie regelmatig in combinatie met het ego, maar ik weet eigenlijk niet precies wat het nou betekent en inhoudt.

Vanochtend vroeg ik mij of het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn zich met het ego kan identificeren. Dat lijkt mij niet omdat het Geheel zich alleen kan identificeren met ‘iets anders’, waardoor het Geheel automatisch geen eenheid meer vormt en in een staat van afgescheidenheid verkeerd of terecht komt. Nee, dat is niet mogelijk. Dan is mijn conclusie dat alleen het ego zich kan identificeren met het ego. En dat het ego en de ervaring van afgescheidenheid plaatsvinden binnen de eenheid van het Geheel. Hoe dat werkt weet ik niet precies. Lees verder

Citaat

Ik probeer iets te begrijpen met een instrument dat daarvoor niet geschikt is

Leestijd: < 1 minuut

Twee dagen geleden heb ik een bericht gepubliceerd over mijn drang om alles te willen weten, begrijpen en verklaren met als titel ‘Er is niets te weten, te begrijpen en te verklaren, er is alleen ‘Zijn’. Vandaag schoot mij een schitterend citaat van U.G. Krishnamurti binnen over de drang van het denken om alles te willen begrijpen en verklaren:

“Wat jou verhindert om te begrijpen wat je wilt begrijpen, is juist het instrument dat je gebruikt om dingen te begrijpen. Dit is niet mijn leer of die van iemand anders, maar het is het enige waar het om gaat: je probeert iets te begrijpen met behulp van een instrument dat daarvoor niet geschikt is.” ~ U.G. Krishnamurti

Lees verder

Ik geloof dat ik ik ben, maar dat ben ik dus niet

Leestijd: 3 minuten

12:00 – Identificatie dient alleen datgene wat zich identificeert met ‘iets anders’, dat wat identiteit ontleent aan de identificatie → het ego. Alleen het ego kan zichzelf ergens mee identificeren en alleen het ego heeft baat bij identificatie met een gedachte, woord, stem, commentaar, mentaal beeld en/of plaatje. Identificatie heeft niets met ‘mij’ als het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn te maken. Het staat er totaal los van.

Alle neigingen, drangen, gedachten, woorden, stemmen, commentaar, mentale beelden en/of plaatjes die in ‘mij’ verschijnen hebben niets met ‘mij’ te maken. ‘Ik’ hoef er niets mee te doen; ‘ik’ hoef me er niet tegen te verzetten en ‘ik’ hoef mij er niet aan vast te klampen → ‘ik’ hoef er gewoon niets mee. Zelfs de gedachte ‘ik identificeer mij met het ego’ hoef ‘ik’ niets mee omdat het woord ‘ik’ in de gedachte niet slaat op ‘mij’ als het Geheel, maar verwijst naar het ego-ik. Lees verder

Notitie

Er is maar Eén Ding en de interpretatie hiervan is een illusie

Leestijd: < 1 minuut

De spirituele organisatie waar ik de afgelopen vijf jaar – tot begin augustus dit jaar (2018) – bij heb gezeten en actief deel aan heb genomen heeft als ‘slogan’:

“Er is maar Eén Ding, en de rest is een illusie.”

Tot augustus van dit jaar heb ik daar nooit vraagtekens bij gezet, maar ik realiseerde mij zojuist dat deze uitspraak technisch gezien helemaal niet klopt en dus niet waar is. ‘De rest’ veronderstelt dat er nog ‘iets anders’ is/bestaat (= dualiteit). En in deze uitspraak wordt met ‘iets anders’ het Ene Ding (lees: Bewustzijn of het Geheel) bedoeld. Kortom, Brahman en Atman worden hier in één zin door elkaar gebruikt. Lees verder