Geen pijn en angst meer, maar wel meer controledrang

21:30 – Er zijn inmiddels twee weken verstreken sinds het pijnlichaam volledig is opgelost. De eerste twee tot drie dagen voelde ik me echt bevrijd, maar langzamerhand voelde ik dat de kracht van het denken en daarmee dus mijn controledrang flink toenam. Het lijkt alsof er een nieuw soort evenwicht in mijzelf is ontstaan na het wegvallen van het pijnlichaam. Aan de ene kant voel ik me stukken beter zonder de continue ervaring van pijn en angst, maar aan de andere kant ervaar ik gek genoeg dat ik het lastiger vind om te ‘zijn’. Het pijnlichaam zorgde blijkbaar toch voor diepte en gronding in mijzelf en fungeerde als een soort anker. Bovendien zorgde het pijnlichaam voor een duidelijk doel – het oplossen ervan – waar ik me op kon focussen met mijn zelfonderzoek. En dat ben ik nu kwijt.

Op dit moment ben ik nog steeds aan mijn nieuwe staat aan het wennen, en dan met name hoe ik die extreme, innerlijke controledrang ga aanpakken. Het voelt op dit moment alsof er een wurgslang in mijn binnenste zit die mijn energie blokkeert van onder tot boven, zonder dat ik een idee heb waar ik mij mee identificeer. Ik zit duidelijk in ‘de persoon’ waardoor ik dit ervaar, maar welke identificatie(s) hier nu voor zorgen, ik heb echt geen flauw idee. Lees verder

De waarheid realiseren als doelloos doel

18:00 – Ik was mij eigenlijk tot nu toe nooit bewust wat de werkelijke reden is waarom ik mij bezighoud met zelfonderzoek, non-dualiteit en de waarheid. Ik kwam altijd op de proppen met een antwoord als ‘werkelijk mijzelf kunnen zijn’ of ‘rust en vrede vinden in mijzelf’. Dat zijn natuurlijk fantastische doelen en wellicht mooie bijproducten van waar ik mee bezig ben, maar de werkelijke reden waarom ik mij met de waarheid inlaat is toch anders dan ik dacht kwam ik net achter. Hierbij deel ik mijn eigen openbaring 🙂

Welk doel heb ik?

Ik heb als doel de waarheid realiseren – een doelloos doel. Ik ben mij ervan bewust dat de realiteit waar ik nu in leef, de werkelijkheid die ik nu ervaar en de persoon die ik nu geloof te zijn niet echt zijn. Ik ben een illusie en ik kan niet langer doen alsof datgene wat ik waar lijk te nemen werkelijk bestaat. De werkelijkheid die ik waarneem is nep, niet echt en daarmee dus een illusie. Ik kan mezelf niet langer voor de gek houden, ik kan niet meer doen alsof. Ik heb meerdere keren een kijkje gehad in de werkelijkheid zoals deze daadwerkelijk is, dan kan ik toch niet langer doen alsof dat wat ik nu ervaar echt is? Hoe moet ik mijzelf nog voor de gek houden? Hoe kan dat überhaupt? Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Geen idee. Echt geen idee. Lees verder

Ik wil leven, ik wil geen ‘Verlichting’

09:30 – Ik merk dat ik nog steeds een enorme drang heb om alles te willen begrijpen en alle inzichten wil delen met anderen, zodat ik belangrijk ben en aanzien, status en autoriteit geniet van anderen. Ik wil dus iemand zijn, een belangrijk persoon zijn, haha.

De volgende neigingen en drangen herken ik op dit moment in en bij mijzelf. Ik heb mij laten inspireren door een bericht op deze website.

 • Ik wil mijzelf begrijpen, verbeteren en ontwikkelen.
 • Ik wil doelen nastreven en bereiken.
 • Ik wil problemen op (blijven) lossen.
 • Ik wil inzichten delen en anderen helpen.
 • Ik wil mijn leven betekenis geven.
 • Ik wil liefde ervaren met en voor iemand anders.
 • Ik wil een echte verbinding met anderen.
 • Ik wil een belangrijke autoriteit zijn.
 • Ik wil dingen creëren.
 • Ik wil controle houden over mijn leven.
 • Ik wil (telkens) een goed gevoel creëren.
 • Ik wil een bijzonder, speciaal en uniek persoon zijn.
 • Ik wil een mooi verhaal vertellen en interessant zijn.

Lees verder

Wat is het ‘inner-weten’? En waarom is het zo belangrijk?

Het belangrijkste leidende principe op weg naar een staat van menselijke volwassenheid en/of permanent non-duaal bewustzijn – ook wel ‘Verlichting’ genoemd – is het volgen van mijn ‘inner-weten’ of ‘innerlijk-weten’. De staat van ‘Verlichting’ is niet in woorden te vatten, omdat er op die ‘plek’ niets is. Vandaar dat verlichten altijd op een indirecte manier moeten uitleggen wat ‘Verlichting’ inhoudt en vaak werken met metaforen. Het is letterlijk onmogelijk om op een directe manier te zeggen wat ‘Verlichting’ is en waar ‘het’ te vinden is.

Het ‘inner-weten’ is ook niet op een directe manier uit te drukken

Wat voor ‘Verlichting’ geldt, geldt ook voor het ‘inner-weten’ of ‘innerlijk-weten’ dat ieder mens bezit. Omdat bijna iedereen de werkelijkheid interpreteert via het denken en daar betekenis aan ontleent, zijn de meeste mensen volledig afgesneden van hun ‘inner weten’ – zo kan het ervaren worden althans. Ze zijn volledig in de macht van het denken en zijn feitelijk verslaafd aan hun gedachten en emoties. Net zoals bij ‘Verlichting’ kan ik niet op een directe manier vertellen wat het ‘inner-weten’ is en waar ‘het’ te vinden is. Ik kan alleen op een indirecte manier ernaar wijzen en uiteindelijk zal ieder mens het ‘inner-weten’ in zichzelf moeten ontdekken en erop af leren stemmen. Lees verder

Notitie

De toetscriteria van Waarheid

Ik geloof dat Waarheid moet bestaan. Ik geloof dat er ergens iets waar moet zijn en op basis van het boek ‘Jed McKenna’s theorie van alles’ heb ik alle toetscriteria voor mijzelf vastgesteld en hieronder beschreven.

Waarheid dient…

 • Onveranderlijk, onvergankelijk en constant te zijn.
 • Aantoonbaar in alle dingen aanwezig te zijn.
 • Onafhankelijk van tijd, ruimte en alle andere dingen te bestaan.
 • Totaal en universeel te zijn – niet ergens een onderdeel van te zijn.
 • Oneindig te zijn – niet beperkt of begrenst te zijn.
 • Absoluut te zijn – geen deel of onderdeel of aspect van iets anders te zijn = niet relatief te zijn.

Waarheid bestaat en is absoluut en onwaarheid bestaat niet. Het enige dat aan deze toetscriteria voldoet is Bewustzijn → datgene wat ‘ik’ in werkelijkheid ben. ~ lzv

Wat betekent ‘iets’ geloven? En wat houdt het in de praktijk in?

20:30 – Een aantal interesse inzichten die ik vandaag heb opgedaan over wat ‘iets’ geloven betekent en in de praktijk inhoudt:

Ik geloof én ervaar altijd beide kanten van een tegengesteld paar.

Om te iets te kunnen geloven moet ik één kant van de tegenstelling vergeten of bewust onbewust van worden, en vervolgens blijven zoeken naar én emotioneel investeren in bewijs/argumenten om de andere kant van de tegenstelling te kunnen blijven geloven en ervaren.

Om iets te kunnen geloven moet ik onbewust worden van tegengesteld bewijs/ argumenten → ik moet mijzelf aanleren het tegengestelde bewijs niet te zien → ik moet bewust vergeten dat ik tegengesteld bewijs/argumenten waarneem of heb waargenomen. Lees verder

Ik dissocieer binnen de dissociatieve staat waarin iedereen verkeert

17:00 – Tijdens een mooie nazomerse wandeling vanmiddag bedacht ik mij dat het gaan geloven van een overtuiging – en daarmee het verdringen en ontkennen van de Waarheid – telkens een kleine dissociatie is. Vanaf het moment dat ik cumulatief overtuigingen ben gaan geloven, dissocieerde ik meer en meer van mijn innerlijke wezen en de intrinsieke en wezenlijke behoeften die daaruit voortkomen. Door het geloven van overtuigingen creëer, ervaar en droom ik een verzonnen werkelijkheid en dissocieer ik van de ultieme realiteit – de werkelijkheid zoals deze daadwerkelijk is. De droomstaat is een dissociatieve staat die als ‘normaal’ wordt beschouwd. Lees verder