Een identificatie is een blokkade van levensenergie → is dat waar?

Leestijd: 2 minuten

23:00 – Ik geloof dat ik honderden energetische blokkades heb en dat die veroorzaakt worden door honderden identificaties met overtuigingen. Ik geloof dus dat ik honderden juiste overtuigingen moet vinden om alle energetische blokkades in mijzelf op te lossen.

Op dit moment ervaar ik een energetische blokkade in mijzelf en ik geloof dus dat ik mij identificeer met een overtuiging. Ik moet erg lachen, omdat het precies deze overtuiging (de vorige zin) is waar ik hiernu aan vasthoud. Ik voel spanning en een energetische blokkade in mijn buikregio en ik geloof dat een (andere) overtuiging de oorzaak daarvan is → ik moet de juiste overtuiging zien te vinden.

Twee onware causale verbanden van het denken

Op basis van eerdere ervaringen van zelfonderzoek heb ik (lees: het denken) twee causale verbanden gecreëerd. Na het uitwerken en doorzien van overtuigingen vielen er regelmatig energetische blokkades weg, waardoor het denken de volgende conclusies heeft getrokken: Lees verder

Notitie

Cum hoc ergo propter hoc & post hoc ergo propter hoc

Leestijd: < 1 minuut

Cum hoc ergo propter hoc, Latijn voor ‘met dit, dus vanwege dit’, is een drogreden waarbij twee gebeurtenissen die samen optreden verkeerdelijk voorgesteld worden als oorzaak en gevolg. Een verband wordt dus ten onrechte voorgesteld als een oorzakelijk verband. In de statistiek geldt dat correlatie geen bewijs is van causaliteit, al kan het daar wel een aanwijzing voor zijn.

Post hoc ergo propter hoc is verwant met cum hoc ergo propter hoc. Deze uitdrukking betekent in het Latijn letterlijk: ‘na dit, dus vanwege dit’. Net als bij de vorige drogreden wordt hier een oorzakelijk verband gesuggereerd dat in werkelijkheid niet bestaat. Het verschil is dat feit B optreedt na feit A en daarom wordt feit B gepresenteerd als gevolg van feit A.

Van alle soorten drogredenen zijn cum hoc ergo propter hoc en post hoc ergo propter hoc de eerste oorzaak van het ego/het denken én de belangrijkste denkfouten die het ego/het zelf hiernu in stand houden.

Bron: Wikipedia. ~ lzv

Een redenering kan geldig zijn, maar is per definitie nooit waar

Leestijd: 2 minuten

15:30 – Ik zit bomvol overtuigingen die ik heb verkregen op basis van logisch redeneren. Volgens de logica en argumentatieleer is een redenering geldig als de conclusie noodzakelijk volgt uit de premissen (= aannames dat iets waar is). Een geldige redenering is dus geldig dan en slechts dan als ik de conclusie niet kan ontkennen zonder in tegenspraak te komen met de premissen.

Volgens de logica en argumentatieleer is het niet noodzakelijk voor een geldige redenering dat de premissen an sich waar zijn, zolang de vorm van de redenering maar klopt. Een redenering die én geldig is én waarvan de premissen evident waar zijn wordt ‘correct’ genoemd.

Causale verbanden en drogredenen

Een goede redenering bestaat uit één of meer premissen (aannames) of axioma’s (algemeen aanvaarde stellingen), waaruit na het stellen van een causaal verband een conclusie wordt getrokken, of een aantal argumenten, waarmee een mening wordt onderbouwd. Belangrijk hierbij is de wet van oorzaak en gevolg, welke veronderstelt dat gebeurtenissen plaatsvinden als gevolg van bepaalde andere gebeurtenissen die daaraan vooraf zijn gegaan; een oorzaak gaat vooraf aan een gevolg – dit wordt ook wel een causaal verband genoemd. Lees verder

Als ik de controle loslaat, dan gebeurt er niets meer en gaat alles fout → is dat waar?

Leestijd: 3 minuten

20:30 – Een interessante overtuiging die ik – en een heleboel andere mensen – heb is: als ik de controle loslaat, dan gebeurt er niets meer en gaat alles fout. Dit is natuurlijke het ultieme excuus om mijn controledrang te rechtvaardigen en de controle niet los te laten. Degene die dit beweert is natuurlijk het ego dat zichzelf in stand wil houden met allerlei drogredenen (lees: leugens). Laat ik eens naar deze overtuiging kijken.

De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan deze overtuiging zijn:

  1. Er gebeurt alleen iets of er worden alleen dingen gedaan als ik de controle (vast)houd. Anders gezegd, ik (lees: het ego/het denken) ben de eerste oorzaak van handelen.
  2. Er moet sowieso gehandeld worden, want anders is/komt het niet goed. Anders gezegd, er bestaat hiernu een probleem of er zal een probleem ontstaan, dus moet er hiernu of in de toekomst gehandeld worden.

Lees verder

Ik vecht tegen lichamelijke spanning om mijn eigen zoektocht te saboteren

Leestijd: 2 minuten

22:00 – Ik associeer gelukkig zijn met vrij zijn van lichamelijke spanning, stress en pijn. Ik geloof ook dat het ego de enige reden/oorzaak is van de lichamelijke spanning, stress en pijn die ik ervaar (= afweermechanisme ‘valse macht’). Kan ik dat absoluut zeker weten? Nee, natuurlijk niet. Wat ik waarneem is dat identificatie met het ego vaak resulteert in lichamelijke spanning, stress en pijn, dus concludeer ik dat het omgekeerde ook moet gelden:

“Als ik lichamelijke spanning, stress en pijn ervaar, dan is het ego daar altijd de oorzaak van en dus verantwoordelijk voor.”

Dit is natuurlijk een dikke vette drogreden, omdat deze conclusie gebaseerd is op een waargenomen correlatie en ik concludeer dat het omgekeerde dus ook altijd waar moet zijn. Lees verder