Een ervaring kan nooit een doel op zich zijn

Leestijd: < 1 minuut

08:00 – Ik heb lang geloofd dat als ik het tegengestelde ervaar van datgene waar ik bang voor ben, ik als gevolg daarvan de gerelateerde overtuiging(en) en angst vanzelf loslaat. Mijn directe ervaring is dat dit niet klopt. Je kan natuurlijk een keer een bepaalde ervaring op willen doen, maar het kan wat betreft het loslaten van een overtuiging nooit een doel op zich zijn.

De ‘fout’ die ik maakte is dat ik de relatie tussen een ervaring – overtuiging(en) – emoties/gevoelens nooit heb onderzocht. Hoe deze drie factoren samenwerken en elkaar versterken als systeem van het ego. Ik ben zelf tot de conclusie gekomen dat ik alleen een overtuiging kan loslaten na goed zelfonderzoek. Wat volgt is dat ik automatisch een nieuwe ervaring opdoe als gevolg van het loslaten van de overtuiging(en). Ik merk dat sommige inzichten bewust bekrachtigd moeten worden in een ervaring, maar ook dit is niet altijd het geval. Soms wel, maar ook vaak niet.

Als ik terugkijk op de afgelopen 3 jaar, dan ben ik voornamelijk bezig geweest met het opdoen van nieuwe ervaringen, maar niet met het loslaten van overtuigingen. En dat terwijl ik in de veronderstelling was dat ik goed bezig was met het opdoen van al mijn nieuwe ervaringen. Zonder goed zelfonderzoek kun je je hele leven ervaren wat je wilt, zonder ook maar een millimeter dichter bij ‘Verlichting’ te komen. Ik heb de afgelopen maand dan ook besloten om mijn focus te verleggen naar BINNEN BINNEN i.p.v. BUITEN BUITEN, wat inhoudt dat ik mijn basishouding heb veranderd van ‘doen’ in ‘niet-doen’. Meditatie helpt mij daar enorm bij. ~ lzv

De relatie tussen een overtuiging, emoties/ gevoelens en een ervaring

Leestijd: 2 minuten

11:00 – Mijn werkelijkheid die ik waarneem is een illusie volgens de theorie van de non-dualiteit. Waar ik regelmatig op stuit is de relatie tussen een overtuiging, emoties/gevoelens en een ervaring. Wat hebben ze met elkaar te maken? Hoe houden ze met elkaar verband? Op welke manier ‘bewijzen’ ze elkaar? En hoe houden ze elkaar in stand? Let’s check it out.

Ik was net bezig met het onderzoeken van de overtuiging ‘ik doe het nooit goed’, wat een vorm van primaire afweer is. Het is makkelijk om te zien dat die overtuiging niet waar is, omdat overtuigingen waar het woordje ‘nooit’ of ‘altijd’ in voorkomen sowieso nooit waar zijn. Ik ben me er dus bewust van dat de overtuiging niet waar is, maar ik weet het nog niet totaal. Ik blijf me ermee identificeren merk ik en daarom vond ik het tijd om de relatie tussen een overtuiging, emoties/gevoelens en een ervaring eens te onderzoeken. Dit zijn mijn bevindingen: Lees verder

Video

Waarom een ervaring (enorm) verschilt met de herinnering van die ervaring

Leestijd: 2 minuten
The riddle of experience vs. memory | Daniel Kahneman

De belangrijkste leerpunten en inzichten uit deze video zijn:

  • Daniel Kahneman maakt in deze video onderscheid tussen de ‘experiencing self’ en de ‘remembering self’. De eerstgenoemde kent volgens hem het heden en leeft in het heden, daar waar de laatstgenoemde voornamelijk een verhalenverteller is.
  • Wat ik uiteindelijk overhoud aan een ervaring is een herinnering in de vorm van een verhaal. Niets meer, niets minder. Lees verder