Mijzelf ‘verbergen’ voor geprojecteerde anderen en buitenwereld

18:00 – De volgende activiteiten doe ik om mijzelf te ‘verbergen’ voor geprojecteerde anderen en de geprojecteerde buitenwereld, om te vluchten voor mijzelf, om te vluchten voor wat ik voel, om te vluchten voor hoe ik mij voel, zodat ik niet vanuit Liefde kan handelen, gedragen en spontaan kan zijn:

 • Bewust zijn van ‘iets’ in de buitenwereld.
 • Bewust zijn van ‘iets’ in de binnenwereld, bijvoorbeeld lichamelijke spanning of spanning in mijn buik.
 • Bewust zijn van het lichaam.
 • Bewust zijn van wat ik doe, hoe ik mij gedraag en hoe ik handel in de wereld.
 • Focussen, fixeren en concentreren op ‘iets’.
 • Versnellen, haasten, moeten, mijzelf dwingen, mijzelf dingen opleggen.
 • Doelen najagen, na streven en proberen te bereiken. Lees verder

Het lijkt alsof ik ‘mijzelf’ buitensluit

17:00 – Ik wil niet voelen → is dat waar? Het tegengestelde van voelen is, is in mijn hoofd zitten: gedachten geloven en gedachtepatronen volgen → vasthouden aan ingebeelde ankerpunten, die mij maken tot wie ik ben: een persoon die ik geloof te zijn.

Ik wil niet voelen, zo zou ik het kunnen noemen. Ik kan ook zeggen dat ik in mijn hoofd wil blijven zitten → ik blijf vluchten voor hoe ik mij werkelijk voel, voor wat ik werkelijk hiernu voel. Lees verder

Ik houd (mij aan) de geprojecteerde buitenwereld vast → is dat waar?

17:30 – Ik houd (mij aan) de geprojecteerde buitenwereld vast door extreem te focussen, fixeren en concentreren op wat ik waarneem met mijn ogen. Ik zit als het ware helemaal in de geprojecteerde buitenwereld en lijk mijn binnenwereld ‘vergeten’ → ik ben mij niet bewust meer van mijn gevoelens, emoties, sensaties en lichamelijke spanning (= binnenwereld).

Als ik mij vasthoud aan de geprojecteerde buitenwereld → als ik mij constant bewust ben van de geprojecteerde buitenwereld, dan kan ik onmogelijk bewust zijn van mijn geprojecteerde binnenwereld → dan kan ik onmogelijk bewust zijn van wat ik hiernu voel en hoe ik mij hiernu voel → dan kan ik onmogelijk ‘mijzelf’ laten zien en spontaan zijn op basis van wat ik hiernu voel.

Lees verder

Mijzelf buitensluiten van mijzelf

13:00 – Als ik mijn emoties, gevoelens, sensaties en energieën ervaar, dan ben ik ‘binnen’. Zodra ik spanning in mijn buikregio voel en verharding van het lichaam ervaar, dan ben ik ‘buiten’ en geloof ik dat ik mijzelf heb buitengesloten van mijzelf. Een aantal inzichten die hieruit volgen:

 • Het ego/het denken bestempelt de binnenwereld (= emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen) als ‘binnen’.
 • Zodra het ego/het denken emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen niet meer bewust van is, niet meer ervaart en waarneemt ‘staat het buiten’ of ‘is het buitengesloten’. Lees verder

Ik kan mijzelf onmogelijk buitensluiten; de deur staat altijd gewoon open

16:30 – Het ego wijst de emoties, gevoelens en sensaties van de binnenwereld af, en sluit zichzelf daarmee buiten → het ego kijkt ‘van buiten’ naar de afgesloten binnenwereld.

Als ik mijn emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen controleer (= blokkeren), dan controleer ik mijn gedrag → dan controleer ik hoe ik mij ‘naar buiten’ presenteer.

Lees verder

De binnenwereld zorgt voor het gevoel een persoon/iemand te zijn

22:00 – De binnenwereld is net zoals de buitenwereld een projectie en daarmee volledig afhankelijk van het denken. De binnenwereld is afhankelijk van het denken in termen van wat ik geloof over mijzelf als persoon en de wereld – inclusief anderen – die ik ‘buiten mijzelf’ lijk waar te nemen. Een aantal inzichten die hieruit volgen:

 • Emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen lijken te verschijnen in een binnenwereld.
 • De binnenwereld lijkt constant te zijn, omdat het een direct resultaat/ afgeleide is van wat ik hiernu geloof over mijzelf en de wereld – inclusief anderen – die ik waarneem. Lees verder

De binnenwereld = energetisch stuwmeer = ervaring van een ‘ik’

16:00 – De binnenwereld behelst eigenlijk de totale innerlijke ervaring van het fysieke lichaam (= energetisch lichaam), maar ik bedoel er voornamelijk de buikregio mee waar de meest sterke en intense emoties, gevoelens, sensaties en energieën ervaren worden. Bovendien lijken de meest blokkades in handelen en gedrag (= energetische blokkades) hier hun oorsprong te vinden.

Ik neem constant vanuit mijn hoofd constant mijn binnenwereld waar → ik neem constant mijn energetische vorm en energetische middelpunt waar. Ik analyseer wat er gebeurt in mijn binnenwereld, welke emoties, gevoelens, sensaties en energieën ik ervaar → ik geef alle emoties, gevoelens, sensaties en energieën betekenis en interpreteer (vervolgens) wat ik waarneem. Lees verder

Emotionele zekerheid is een illusie

15:30 – Vanmiddag ben ik naar een tuincentrum in de buurt geweest om mijzelf voor te stellen en te kijken of ik daar wellicht werkervaring op zou kunnen doen. De bedrijfsleider vertelde dat hij meer ervaring heeft met WA-jongers en het re-integreren van mensen in de maatschappij. Niet dat ik per se op zoek ben naar re-integratie in de maatschappij, haha, maar ik vond het wel fijn om te horen dat het een sociaal bedrijf is die ervaring heeft met de kwetsbaarste groepen in de samenleving. Daar val ik ook onder geloof ik, hihi. Hij zou het overleggen en er uiterlijk volgende week op terug komen. Ik ben benieuwd 🙂 Lees verder

Mijn grootste probleem is ‘niet willen voelen’

17:30 – Ik ervaar nog steeds enorm veel problemen op het gebied van voelen. De laatste twee weken heb ik een aantal berichten gepubliceerd over ‘afgesneden zijn van mijzelf’, ‘mijzelf verbergen voor de buitenwereld’ en ‘mijzelf buitensluiten van mijzelf’, welke allemaal verband houden met mijn ervaring om niet te willen voelen. Ik merk echter dat ik steeds blijf terugvallen in de oude, hardnekkige patronen van ‘mijzelf afsnijden’, ‘mijzelf verbergen’ en ‘mijzelf buitensluiten’, wat direct resulteert in lichamelijke spanning en stress, en waar het ego/het denken vervolgens ook weer weerstand tegen heeft. Oftewel, vaak ga ik helemaal kapot van de lichamelijke spanning en stress terwijl er helemaal geen reëel probleem is. Lees verder

De emotionele blokkade half doorzien betekent haar helemaal niet doorzien

21:00 – Ik ervaar al sinds mijn tienertijd een gigantische algehele emotionele blokkade, waardoor ik weinig tot geen emoties, gevoelens en energiestromen in mijn lichaam toelaat, omdat ze (kunnen) leiden tot ongewenst (spontaan) gedrag en handelen geloof ik. Het is een hardnekkige blokkade omdat er verschillende controlemechanismen tegelijkertijd actief zijn om de emoties, gevoelens en energiestromen te volgen, controleren en blokkeren. Om daarna nog een extra slot op de deur te doen. Op het moment dat ik in de ‘valse hoop’ schiet of in een situatie terechtkom waarin ik teruggrijp naar mijn oude negatieve zelfbeeld, dan is de algehele emotionele blokkade ook direct weer helemaal actief. En ik vind het verschrikkelijk moeilijk om hem daarna weer te doorzien. Lees verder