Overleving gaat via het emotionele brein – hardnekkige shit

Leestijd: 9 minuten

Op dit moment ben ik bezig met het oplossen van mijn oude pijnen en de daarmee samenhangende afweermechanismen. Hierbij gebruik ik de Past Reality Integration-methode (kortweg: PRI) van Ingeborg Bosch. Ik vind dat ze in haar boeken duidelijk beschrijft welke vijf afweermechanismen het ego gebruikt – die ik overigens allemaal herken, en mij daarnaast van praktische en concrete middelen voorziet om mijn oude pijnen op te lossen. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik de eerste resultaten nog moet boeken 🙂

Natuurlijk is het oplossen van mijn oude pijnen niet het enige waar ik mee bezig ben. Ik wil ook alle afweermechanismen ontmantelen én loslaten, door ze volledig te doorzien voor wat ze zijn: illusies. Laat ik beginnen met het beschrijven van haar basistheorie uit het boek ‘PRI en de kunst van bewust leven’ (blz. 35 t/m 51), die ik vervolgens via zelfonderzoek ga onderzoeken op waarheid. Eens kijken waar ik dan op uitkom.

De basistheorie van PRI

Ingeborg Bosch maakt onderscheid tussen het volwassen-bewustzijn, het kind-bewustzijn en de muur van ontkenning die tussen deze twee in staat. Samen vormen ze het bewustzijn.

In mijn volwassen-bewustzijn ervaar ik het heden zoals het is. Dat betekent dat ik weet dat ik een onafhankelijke volwassene ben, die in staat is om in mijn basisbehoeften te voorzien. Ik weet dat niets eeuwig duurt en dat ik altijd een keuze heb.

Als ik vanuit mijn kind-bewustzijn leef, ervaar ik precies het tegenovergestelde. Vanuit dit perspectief heb ik volgens Ingeborg Bosch juist het gevoel dat ik afhankelijk ben van andere mensen om mijn basisbehoeften te vervullen. Daarnaast heb ik het gevoel dat situaties ‘altijd zo zullen zijn’, ‘dat ik daar absoluut niets aan kan doen’ en ‘dat ik geen andere keus heb dan in de vervelende en soms destructieve situatie te blijven zitten en mij daar maar bij neer te leggen’. Lees verder

Mijn persoonlijke afweerprofiel

Leestijd: 2 minuten

In het boek ‘PRI en de kunst van bewust leven’ en op de website van PRI kan ik mijn persoonlijke afweerprofiel aan de hand van 50 stellingen in kaart brengen – wat ik ook heb gedaan 🙂 Iedereen gebruikt volgens Ingeborg Bosch alle afweermechanismen – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften, maar er bestaan verschillen in de frequentie waarmee we de ene of de andere afweer gebruiken. Mijn persoonlijke afweerprofiel op donderdag 26 juli 2018 ziet er als volgt uit:

  1. Primaire afweer (64/100)
  2. Valse hoop (60/100)
  3. Ontkenning van behoeften (59/100)
  4. Valse macht (44/100)
  5. Angst (22/100)

De getallen zeggen iets over de mate van defensiviteit. Een afweerscore van 70-100 duidt erop dat ik veel van deze afweer gebruik maak, en een afweerscore van 0-40 duidt erop dat ik al bezig ben die afweer aan het opgeven. Aangezien mijn hoogste afweerscores voornamelijk rond de 60 liggen duidt het erop dat ik nog steeds redelijk veel gebruik maak van primaire afweer, valse hoop en ontkenning van behoeften, waarmee veel dingen, personen en/of situaties voor mij nog symbolisch zijn. Kortom, mijn emotionele brein reageert nog regelmatig alsof er werkelijke dreiging is, waardoor ik onvrijwillig en direct van mijn volwassen-bewustzijn naar mijn kind-bewustzijn overschakel. Lees verder

Ik word (nog steeds) geraakt door kritische, dominante vrouwen

Leestijd: 4 minuten

22:30 – Op dit moment ben ik bezig met het bouwen van een website voor een vrouw die qi gong, holistische massages en klankhealing concerten geeft. Ik merkte al eerder in het contact en de samenwerking dat ze mij – met haar gedrag – enorm kan raken, waardoor ik volledig in de afweer van ‘valse macht’ schiet en enorm woedend word, en haar vervolgens het liefste zou mishandelen, slaan en uiteindelijk doden. De reactie van mijn emotionele brein is echt heel extreem, wat mij ook tijdens het telefoongesprek van gisteren weer overkwam. Op het moment dat ik in de ‘valse macht’ terecht kom ben ik overigens altijd in staat om helder te denken en mijn emoties niet de overhand te laten krijgen. Ik weet dat ‘het probleem’ in mijzelf zit en ik zou nooit iemand doelbewust emotioneel of fysiek pijn willen toebrengen. Wellicht handig om dat hier er even bij te vermelden, haha. Lees verder