Video

Waarom herinneringen zeer onnauwkeurig en zeer onbetrouwbaar zijn

Scott Fraser: The problem with eyewitness testimony

De belangrijkste leerpunten en inzichten uit deze video zijn:

 • Ooggetuigenverklaringen zijn volledig feilbaar.
 • De hersenen (en daarmee dus ook het ego) verafschuwen vacuüm in herinneringen en waarnemingen → de hersenen vullen ‘lege plekken’ en ‘gaten’ automatisch op. Lees verder
Video

Waarom een ervaring (enorm) verschilt met de herinnering van die ervaring

The riddle of experience vs. memory | Daniel Kahneman

De belangrijkste leerpunten en inzichten uit deze video zijn:

 • Daniel Kahneman maakt in deze video onderscheid tussen de ‘experiencing self’ en de ‘remembering self’. De eerstgenoemde kent volgens hem het heden en leeft in het heden, daar waar de laatstgenoemde voornamelijk een verhalenverteller is.
 • Wat ik uiteindelijk overhoud aan een ervaring is een herinnering in de vorm van een verhaal. Niets meer, niets minder. Lees verder

Wat is het verschil tussen leren en herinneren en herkennen?

16:00 – U.G. Krishnamurti wijst erop dat er binnen de structuur van het ego en het ‘ik’ geen heden bestaat, maar dat opgedane kennis uit het verleden continue in het NU en de toekomst wordt geprojecteerd. Ik ‘inner-weet’ dat dit klopt en waar is, alleen is het niet mijn levende werkelijkheid. In dit bericht wil ik onderzoeken wat precies het verschil is tussen iets leren, iets herinneren en iets herkennen. En wat het geheugen hiermee te maken heeft. Ik hoop hiermee beter inzicht te krijgen in de werking van de hersenen en waarom een ‘Verlichte’ wel objecten kan herkennen, maar het verleden niet achter zich aansleept door continue opgedane kennis in het NU en de toekomst te projecteren.

Leren definitie

Op de website ‘The brain from top to bottom’ staat dat leren het proces is waarin gedrag dat erop volgt een relatief permanente verandering ondergaat, wat wordt uitgedrukt in een toename in kennis, vaardigheden, begrip of inzicht met behulp van opgeslagen herinneringen. Lees verder

Dingen vergelijken met herinneringen of mentale voorstellingen is waanzin

22:00 – Ik betrap mijzelf erop dat ik binnen het proces van spiritueel ontwaken of ‘Verlicht’ worden voortdurend vergelijkingen maak tussen het hiernu en herinneringen of mentale voorstellingen van ‘wat ik had kunnen doen’, ‘hoe het had kunnen zijn’, ‘wat er had moeten gebeuren’, ‘welke kant ik op moet gaan’, ‘wat ik had kunnen bereiken’, etc. En op basis van die vergelijkingen trek ik conclusies en veroordeel ik mijzelf. Het is echt complete waanzin.

Ik geloof dat ik kan weten of het proces de goede kant op gaat of niet. Dat slaat natuurlijk nergens op, want hoe kan datgene wat een uitdrukking is van angst en wantrouwen en bovendien het onderzoeksobject is, nu enig idee hebben of het proces de goede kant op gaat? Het proces is een uitdrukking van het opbouwen van vertrouwen zou ik zeggen; het leren durven vertrouwen op iets anders dan het fucking ego. En het ego vergelijkt dus voortdurend het hiernu met herinneringen of mentale voorstellingen van hoe het had kunnen/zou moeten zijn. De conclusies en met name de identiteit – en vaak het slechte gevoel – die ik eraan ontleen zijn echt schadelijk voor het proces. Lees verder

Ik moet voortdurend rekening houden met anderen, want anders… → is dat waar?

19:00 – Mijn dominante afweermechanisme is altijd ‘valse hoop’ geweest. Ik houd altijd extreem rekening met anderen vanuit angst door proberen andermans behoeften vast te stellen (of te herinneren) en te bevredigen. Ik ben letterlijk voortdurend gericht en gefixeerd op anderen om hun behoeften te bevredigen en ze niet tot last te zijn. Daar haal ik een belangrijk en groot gedeelte van mijn identiteit, zelfbeeld, eigenwaarde en gevoel van zelf uit, wat ik heb vastgesteld in een ‘vier-vragen’-uitwerking die ik de afgelopen dagen heb gedaan. De overtuiging die ik heb onderzocht is:

“Ik moet (voortdurend) rekening houden met anderen vanuit angst, want anders vinden anderen mij niet leuk en aardig en ben ik een slecht en fout persoon.”

Hieronder geef ik een overzicht van mijn belangrijkste inzichten en leerpunten. Lees verder

Ik moet terug naar ‘mijn oude niveau’

18:00 – Ik merk dat de manieren waarop ik mij op dit moment met het ego identificeer heel sluw en subtiel zijn. Ik zat zojuist op de bank en ik vroeg me af wat nu eigenlijk hiernu het probleem is? Natuurlijk ben ik bezig met een zoektocht naar wie ik werkelijk ben en hoe ik werkelijk in elkaar zit, maar ik voel ook dat ik onnodig aan dingen vasthoud. En ineens viel het kwartje, haha. Ik geloof dat ik teruggevallen en teruggezakt ben in vergelijking met een maand geleden. Ik geloof dat ik averij heb opgelopen en dat ik weer terug moet komen op ‘mijn oude niveau’, wat natuurlijk averechts werkt, haha. Ik liep al een tijdje rond met deze overtuiging en ik had gewoon niet door dat ik eraan vasthield. Ik voel me echt een beetje onnozel nu. In ieder geval heb ik de overtuiging nu herkend en doorzien 🙂 Lees verder

Er is geen oorzaak/reden ~ Oordelen creëert direct de illusie van hoop

20:30 – Wennen aan de dualiteit (= verandering zonder oordeel) van het Leven blijft lastig. Gisteren had ik fantastische inzichten, een kleine doorbraak en voelde ik mij top, en vandaag ben ik aan het worstelen met een energetische blokkade, lichamelijke spanning en stress. Een heerlijk contrast, haha.

 • Gisteren voelde ik mij beter als vandaag → vergelijken hoe ik mij hiernu voel met een gereconstrueerde herinnering = weerstand tegen ‘Dat Wat Is’ + ik vererger hoe ‘slecht’ ik mij hiernu voel.
 • Ik voel mij slecht en ongelukkig hiernu = idem.
 • Er is een oorzaak voor hoe ik mij hiernu voel → weerstand + ik vererger hoe ik mij hiernu voel en houdt het in stand.
 • Ik moet iets doen hiernu → ik moet mij beter voelen hiernu (= proberen op te lossen) → weerstand + ik vererger hoe ik mij hiernu voel en houdt het in stand. Lees verder

Wat betekent de confrontatie aangaan met mijzelf?

21:30 – De confrontatie aangaan met mijzelf is accepteren hoe ik mij hiernu voel. En wat ik hiernu voel is – zonder interpretatie, betekenisverlening of het verzinnen van een verhaal – een opeenhoping van emotionele energie uit het verleden die ik niet erkend, gevoeld en geuit heb. Ik draag een onbekende hoeveelheid onverwerkte en niet-erkende emotionele energie uit het verleden met mij mee.

De confrontatie aangaan met mijzelf betekent dat:

 • Ik erken én voel wat anderen mij hebben aangedaan.
 • Ik erken én voel waarin anderen tekort zijn geschoten.
 • Ik erken én voel welke pijn anderen mij hebben bezorgd. Lees verder