Elke identificatie met een gedachte is een controlemechanisme op zich

10:00 – De titel van dit bericht zou ook kunnen zijn: ‘elke gedachte die ik geloof is een afweermechanisme op zich’ of ‘elke gedachte waar ik mij mee identificeer is een afweermechanisme op zich’. Een controlemechanisme = een afweermechanisme en vice versa. Aan de andere kant kan een gedachte ook zonder lading verschijnen in mijn bewustzijn zonder dat ‘ik’ er iets mee moet. Een gedachte verschijnt dan in bewustzijn en verdwijnt er net zo gemakkelijk weer uit → geen identificatie = geen probleem.

Op 9 augustus 2018 is het pijnlichaam volledig in mij opgelost, wat echt een zeer bevrijdende ervaring was. Ik ervaar hiernu geen pijn en geen angst meer. Waar ik wel enorm last van heb is het denken, omdat zijn kracht enorm lijkt te zijn toegenomen na het oplossen van het pijnlichaam. Dat is nu de realiteit, dat is waar ik mee te dealen heb. Het denken richt zich nu voornamelijk niet meer op het verleden, trauma’s en slachtofferschap, maar gebruikt zijn volledige kracht om ‘mijn overleving’ veilig te stellen via de toekomst. Dit uit zich in de volgende neigingen en drangen: plannen, controleren, sturen, voorbereiden, in de gaten houden, ‘iets’ willen, dingen bedenken, etc. Lees verder

De emotie encyclopedie van Vera Helleman is misleidend en onwaar

18:30 – Vera Helleman is ongekend populair in het spirituele circuit van Nederland en België. Misschien zelfs ook in andere landen, dat weet ik niet. Heel veel mensen lopen weg met Vera Helleman omdat ze zo ‘wetend’, ‘voelend’ en ‘belevend’ is. Deze drie bestempelingen heb ik uit een positieve recensie over Vera Helleman gehaald, omdat ik ze kenmerkend vind hoe mensen tegen haar aankijken.

Vera Helleman heeft de waarheid niet gerealiseerd

Ik weet niet of Vera Helleman zelf ooit het woord ‘Verlichting’ met betrekking tot haarzelf in de mond heeft gehad, maar ik ga nu bewijzen dat ze niet de waarheid heeft gerealiseerd en dus niet ‘Verlicht’ is. Het is zelfs vrij gemakkelijk om te laten zien.

Eind 2017 heeft Vera Helleman ‘De emotie encyclopedie’ uitgebracht en dat boek ga ik gebruiken om te bewijzen dat ze niet helder ziet. De volgende tekst staat als beschrijving bij het boek ‘De emotie encyclopedie’ op haar website: Lees verder

‘Ik’ (het Geheel of het Ene Ding) ben ‘vergeten’ wie ik ben

12:00 – Ik stond net te douchen en ik realiseerde mij dat mijn hele spirituele zoektocht eigenlijk nergens op slaat. Ik (lees: het ego) zoek ‘mijzelf’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) door uiteindelijk in te zien én te doorzien dat ‘ik’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) het ego niet ben. Precies op dat moment wordt de zoektocht naar de Waarheid en ‘mijzelf’ gestaakt. Het zoeken is niets anders dan een uitdrukking van onwetendheid over ‘mijzelf’ (lees: het Geheel of het Ene Ding). ‘Ik’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) ben ‘vergeten’ wie ik ben doordat ik mij continue identificeer met het ego (lees: het onware zelf).

‘Ik’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) kan niets anders zijn dan ‘mijzelf’, omdat in werkelijkheid alles (lees: de realiteit) één is – er is niets anders dan dat. Echter, ‘ik’ (lees: het Geheel of het Ene Ding) heb hiernu niet de ervaring dat ‘ik’ ‘mijzelf’ ben, wat natuurlijk bizar is als ik het zo lees. Je kan natuurlijk nooit niet jezelf zijn en toch ervaar ik mijzelf niet als mijzelf, haha. Krankzinnige ervaring eigenlijk met het ego als boosdoener. Dus maar gewoon verder ploeteren, spiritueel zelfonderzoek doen en onware identificaties doorzien en loslaten tot het kwartje misschien in dit leven een keertje valt. ~ lzv

Notitie

Spiritueel zelfonderzoek is moeilijk, omdat…

Spiritueel zelfonderzoek is ontzettend moeilijk, omdat ik van mijzelf vraag om naar mijzelf te kijken met het doel mijzelf te ontleden, doorzien en los te laten. Spiritueel zelfonderzoek is de overtreffende trap van zelfreflectie, omdat spiritueel zelfonderzoek – waarvan zelfreflectie een belangrijk onderdeel is – telkens tot opheffing van een gedeelte van het vermogen tot zelfreflectie leidt.

Verder vind ik spiritueel zelfonderzoek moeilijk vanwege deze drie redenen:

  1. Tijdens het zelfonderzoek moet ik continue switchen tussen het persoonlijke egoperspectief en het absolute perspectief van het Geheel of het Ene Ding om een uitwerking tot een goed einde te brengen.
  2.  Het doorzien van een overtuiging uit zich in het loslaten van een overtuiging en daarmee het omarmen én betreden van het onbekende en het loslaten van controle.
  3. Het kan ontzettend uitdagend zijn om geleerde ‘kennis’ en inzichten die ik heb opgedaan via zelfonderzoek in de praktijk toe te passen.

~ lzv

Er is niets te weten, te begrijpen en te verklaren, er is alleen ‘Zijn’

19:00 – De laatste 25 jaar heb ik altijd enorm de drang gehad om alles te willen weten, begrijpen en verklaren in het Leven inclusief mijzelf. Sinds ik werkelijk ben begonnen met het doen van spiritueel zelfonderzoek – sinds half mei van dit jaar (2018) – begon de drang om alles te willen weten, begrijpen en verklaren mij ook steeds meer op te vallen. Daar waar het tijdens mijn middelbare schoolperiode en mijn studie aan de universiteit een handige en bruikbare eigenschap was, begon het mij bij het zoeken naar de Waarheid en ‘Verlichting’ steeds meer in de weg te zitten. Ik merkte met name dat door alles te willen weten, begrijpen en verklaren, ik de controle over het proces probeerde te houden. Vandaar dat ik de afgelopen dagen tijd heb besteed aan het onderzoeken van twee overtuigingen waar ik op stuitte: Lees verder

Kan het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn zich met het ego identificeren?

11:30 – Een thema waar ik twee weken geleden al mee begonnen was – maar nog niet heb uitgewerkt – is wat identificatie met het ego nou precies betekent. Ik gebruik de term identificatie regelmatig in combinatie met het ego, maar ik weet eigenlijk niet precies wat het nou betekent en inhoudt.

Vanochtend vroeg ik mij of het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn zich met het ego kan identificeren. Dat lijkt mij niet omdat het Geheel zich alleen kan identificeren met ‘iets anders’, waardoor het Geheel automatisch geen eenheid meer vormt en in een staat van afgescheidenheid verkeerd of terecht komt. Nee, dat is niet mogelijk. Dan is mijn conclusie dat alleen het ego zich kan identificeren met het ego. En dat het ego en de ervaring van afgescheidenheid plaatsvinden binnen de eenheid van het Geheel. Hoe dat werkt weet ik niet precies. Lees verder

Citaat

Ik probeer iets te begrijpen met een instrument dat daarvoor niet geschikt is

Twee dagen geleden heb ik een bericht gepubliceerd over mijn drang om alles te willen weten, begrijpen en verklaren met als titel ‘Er is niets te weten, te begrijpen en te verklaren, er is alleen ‘Zijn’. Vandaag schoot mij een schitterend citaat van U.G. Krishnamurti binnen over de drang van het denken om alles te willen begrijpen en verklaren:

“Wat jou verhindert om te begrijpen wat je wilt begrijpen, is juist het instrument dat je gebruikt om dingen te begrijpen. Dit is niet mijn leer of die van iemand anders, maar het is het enige waar het om gaat: je probeert iets te begrijpen met behulp van een instrument dat daarvoor niet geschikt is.” ~ U.G. Krishnamurti

Lees verder

Ik geloof dat ik ik ben, maar dat ben ik dus niet

12:00 – Identificatie dient alleen datgene wat zich identificeert met ‘iets anders’, dat wat identiteit ontleent aan de identificatie → het ego. Alleen het ego kan zichzelf ergens mee identificeren en alleen het ego heeft baat bij identificatie met een gedachte, woord, stem, commentaar, mentaal beeld en/of plaatje. Identificatie heeft niets met ‘mij’ als het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn te maken. Het staat er totaal los van.

Alle neigingen, drangen, gedachten, woorden, stemmen, commentaar, mentale beelden en/of plaatjes die in ‘mij’ verschijnen hebben niets met ‘mij’ te maken. ‘Ik’ hoef er niets mee te doen; ‘ik’ hoef me er niet tegen te verzetten en ‘ik’ hoef mij er niet aan vast te klampen → ‘ik’ hoef er gewoon niets mee. Zelfs de gedachte ‘ik identificeer mij met het ego’ hoef ‘ik’ niets mee omdat het woord ‘ik’ in de gedachte niet slaat op ‘mij’ als het Geheel, maar verwijst naar het ego-ik. Lees verder

Notitie

Er is maar Eén Ding en de interpretatie hiervan is een illusie

De spirituele organisatie waar ik de afgelopen vijf jaar – tot begin augustus dit jaar (2018) – bij heb gezeten en actief deel aan heb genomen heeft als ‘slogan’:

“Er is maar Eén Ding, en de rest is een illusie.”

Tot augustus van dit jaar heb ik daar nooit vraagtekens bij gezet, maar ik realiseerde mij zojuist dat deze uitspraak technisch gezien helemaal niet klopt en dus niet waar is. ‘De rest’ veronderstelt dat er nog ‘iets anders’ is/bestaat (= dualiteit). En in deze uitspraak wordt met ‘iets anders’ het Ene Ding (lees: Bewustzijn of het Geheel) bedoeld. Kortom, Brahman en Atman worden hier in één zin door elkaar gebruikt. Lees verder

Notitie

Alleen het ego kan zichzelf vermoorden

In een eerder bericht ben ik tot de conclusie gekomen dat het ego zich alleen kan identificeren met zichzelf. Het Geheel, het Ene Ding of Bewustzijn kan zich niet identificeren met het ego, omdat het anders geen eenheid meer zou zijn.

Als het ego zich alleen kan identificeren met zichzelf, dan kan ook alleen het ego zichzelf onthechten van zichzelf, wat niets anders is dan het plegen van een energetische zelfmoord: de ik van wie ik denk dat ik ben stap voor stap ontmantelen en loslaten. ~ lzv