Afscheidsbrief aan mijzelf

Lieve ‘mijn naam’,

We zijn op een punt gekomen dat je mij meer schade, pijn en lijden toebrengt, dan dat je mij iets oplevert. Ik zit hier met een enorm harde buik op de bank en probeer deze brief te schrijven, maar ik vind het ontzettend lastig als ik zo geblokkeerd word. Je doet mij heel veel pijn de laatste tijd, waardoor ik enorm lijd. Voor mij is de maat vol; de grens is bereikt. Het moet stoppen; ik wil met jou stoppen.

Ons huwelijk is nooit echt goed geweest, al vanaf het begin niet. Ik groeide op in een gebroken gezin met een alcoholistische vader die niet naar mij omkeek en een moeder die mij onbewust ook niet zag staan. Je hebt mij altijd ontzettend proberen te helpen, je hebt op alle gebieden in mijn leven je stinkende best gedaan en alles gegeven wat je in je had om mij te helpen, maar het mocht niet baten. Je aard is destructief, zowel richting anderen als naar mij. De pijn en het lijden die je veroorzaakt op dit moment in mijn leven wegen niet op tegen het feit dat ik kan bestaan als een persoon en alle voordelen van schijnzekerheid, schijnveiligheid en schijncontrole die dat biedt. Lees verder

Wie ben ik? → Ben ik …? → Kan ik het tegendeel bewijzen?

17:30 – In het ‘nature versus nurture’ debat, oftewel de discussie over aanleg of opvoeding (omgeving), proberen wetenschappers te verklaren waarom ik eruit zie zoals ik zie en waarom ik mij gedraag zoals ik mij gedraag. Kortom, al bijna 100 jaar proberen wetenschappers een verklaring te vinden voor mijn uiterlijk, karakter, gedrag, eigenschappen, kenmerken, etc. en het is ze nog steeds niet gelukt. Ik ben op dit moment het boek ‘De appel en de boom’ van René Kahn aan het lezen waarin duidelijk wordt dat de gangbare opvatting steeds meer richting aanleg én opvoeding (omgeving) gaat in plaats van aanleg óf opvoeding.

In tegenstelling tot de wetenschappers van het aanleg of opvoeding debat probeer ik geen verklaring te vinden waarom ik ben wie ik ben of wat mij maakt tot wie ik ben, maar er ‘gewoon’ achter te komen wie ik ben. Het verschil is dat ik geen verklaring probeer te vinden voor datgene waarvan ik geloof dat ik dat ben, maar dat ik kritisch onderzoek of ik datgene überhaupt wel kan zijn. En dit probeer ik te realiseren door het tegendeel ervan te bewijzen, waarmee datgene wat ik geloof te zijn als absoluut onwaar kan worden gekwalificeerd. Dat kan ik dan loslaten en vervolgens mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag “wie ben ik?” hervatten. Lees verder

Wie ben ik? → het enige juiste antwoord is: ‘ik weet het niet’

15:30 – Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik in godsnaam? Een simpele vraag met een ogenschijnlijk simpel antwoord, maar niets is minder waar. Ik bedacht me zojuist op de fiets dat ik jarenlang een ontkennend antwoord gaf op de vraag ‘wie ben ik?’ zonder dat ik werkelijk de ideeën, concepten en overtuigingen waar ik in geloofde onderzocht. Ik ‘inner-wist’ bijvoorbeeld dat ik niet mijn lichaam en gedachten was en dus herhaalde ik vaak tegen mijzelf ‘ik ben niet mijn lichaam’ of ‘ik ben niet mijn gedachten’, achteraf gezien goed bedoeld maar ik schoot er weinig mee op. Ik probeerde als het ware mijn identificaties met het lichaam en gedachten te ontkennen, waarmee ik ze waarschijnlijk alleen maar van nieuwe energie voorzag en sterker maakte. Ironisch. Lees verder

Welke kenmerken van autisme herken ik bij mijzelf? ~ Krachten en Beperkingen

15:30 – Het is voor mij belangrijk dat ik leer omgaan met de kenmerken van autisme spectrum stoornis (ASS) die ik heb, en daarom heb ik de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

“Welke kenmerken van ASS herken ik bij mijzelf en hoe manifesteren deze kenmerken zich precies bij mij?”

“Wat zijn de beperkingen van ASS die ik bij mijzelf herken?”

“Wat zijn de sterke eigenschappen van ASS die ik bij mijzelf herken?”

In een ander bericht kijk ik specifiek naar de lastige gevolgen in mijn dagelijks leven en hoe ik wellicht anders met dingen en situaties om kan gaan, zodat ik er minder last van heb. In dit bericht wil ik mij alleen beperken tot een zo volledig mogelijk overzicht van de ‘positieve’ en ‘negatieve’ autismekenmerken die ik bij mijzelf waarneem, waarbij ik alleen onderzoek doe vanuit het egoperspectief. Mijn bevindingen zijn dan ook volledig subjectief, omdat ik betekenis en waarde aan autismekenmerken toeken binnen de context waar ik bekend mee ben én op basis van mijn zelfbeeld hiernuLees verder

Het ego/het denken probeert alle gedrag en handelen betekenis te geven

14:30 – Het ego/het denken probeert constant alles een doel en betekenis te geven. Het Geheel/Gewaarzijn doet wat het doet en dat is wat er gebeurt → het ego/het denken neemt de handelingen, gedragingen en ‘wat er uit het lichaam komt’ waar en probeert dat te verklaren, begrijpen en weten = betekenis te geven.

Het ego/denken wil VOORAF weten, verklaren, begrijpen, snappen wat er gebeurt (= betekenis geven), waar het gedrag/handelen heen gaat (= doel vaststellen) en weten wat het oplevert = onmogelijk om te weten → het ego/het denken probeert alles te begrijpen, verklaren, snappen en weten binnen zijn eigen kunstmatige context en projectie. Lees verder

Leren alles durven loslaten om mijzelf te bevrijden uit de ingebeelde nachtmerrie

22:30 – Ik ervaar een waarnemende entiteit (WE) in mijzelf die voortdurend op de achtergrond meedraait en alles in de gaten houdt. Deze WE is geen gedachte of gedachtepatroon maar louter een observerend bewustzijn die o.a. zorgt voor identificatie met het lichaam → het creëert bijvoorbeeld de ervaring dat het lichaam aangestuurd wordt door mij, alhoewel ik wel merk dat de WE telkens een fractie later bewust is van het lichaam en wat het doet → de WE is gewoon telkens te laat, haha. Daarnaast houdt de WE het lichaam angstvallig in de gaten, alsof het bang is dat het wat geks of raars gaat doen.

Als ik een intentie heb om bv dieper adem te halen of te voelen, dan volgt de WE direct het spoor en focust zich op de ademhaling (buik) of richt zich op de spanning en gevoelens in de buik. Lees verder

Mijzelf ‘verbergen’ voor geprojecteerde anderen en buitenwereld

18:00 – De volgende activiteiten doe ik om mijzelf te ‘verbergen’ voor geprojecteerde anderen en de geprojecteerde buitenwereld, om te vluchten voor mijzelf, om te vluchten voor wat ik voel, om te vluchten voor hoe ik mij voel, zodat ik niet vanuit Liefde kan handelen, gedragen en spontaan kan zijn:

  • Bewust zijn van ‘iets’ in de buitenwereld.
  • Bewust zijn van ‘iets’ in de binnenwereld, bijvoorbeeld lichamelijke spanning of spanning in mijn buik.
  • Bewust zijn van het lichaam.
  • Bewust zijn van wat ik doe, hoe ik mij gedraag en hoe ik handel in de wereld.
  • Focussen, fixeren en concentreren op ‘iets’.
  • Versnellen, haasten, moeten, mijzelf dwingen, mijzelf dingen opleggen.
  • Doelen najagen, na streven en proberen te bereiken. Lees verder

De binnenwereld zorgt voor het gevoel een persoon/iemand te zijn

22:00 – De binnenwereld is net zoals de buitenwereld een projectie en daarmee volledig afhankelijk van het denken. De binnenwereld is afhankelijk van het denken in termen van wat ik geloof over mijzelf als persoon en de wereld – inclusief anderen – die ik ‘buiten mijzelf’ lijk waar te nemen. Een aantal inzichten die hieruit volgen:

  • Emoties, gevoelens, sensaties en energiestromen lijken te verschijnen in een binnenwereld.
  • De binnenwereld lijkt constant te zijn, omdat het een direct resultaat/ afgeleide is van wat ik hiernu geloof over mijzelf en de wereld – inclusief anderen – die ik waarneem. Lees verder

De binnenwereld = energetisch stuwmeer = ervaring van een ‘ik’

16:00 – De binnenwereld behelst eigenlijk de totale innerlijke ervaring van het fysieke lichaam (= energetisch lichaam), maar ik bedoel er voornamelijk de buikregio mee waar de meest sterke en intense emoties, gevoelens, sensaties en energieën ervaren worden. Bovendien lijken de meest blokkades in handelen en gedrag (= energetische blokkades) hier hun oorsprong te vinden.

Ik neem constant vanuit mijn hoofd constant mijn binnenwereld waar → ik neem constant mijn energetische vorm en energetische middelpunt waar. Ik analyseer wat er gebeurt in mijn binnenwereld, welke emoties, gevoelens, sensaties en energieën ik ervaar → ik geef alle emoties, gevoelens, sensaties en energieën betekenis en interpreteer (vervolgens) wat ik waarneem. Lees verder

Wat probeert het lichaam mij te vertellen? + gebruikte afweermechanismen

15:00 – De afgelopen vijftien maanden heb ik enorm veel overtuigingen onderzocht met behulp van de ‘vier vragen’ van Byron Katie, waardoor ik inzichten heb opgedaan en mijn traumaverhaal grotendeels heb doorzien. Ik was in de veronderstelling dat ik mijn pijnlichaam had opgelost en daarmee mijn verleden helemaal had losgelaten, maar dat blijkt niet zo te zijn. Op dit moment ben ik hiernu helemaal aanwezig en ervaar – met name in mijn buikregio – veel lichamelijke spanning en druk. Deze energetische blokkade is niet het resultaat van interpretatie en betekenisverlening, maar werkelijk en echt hiernu. Ik zou kunnen zeggen dat het oude pijn uit mijn jeugd is en er dus weer een verhaal van maken, maar daarmee probeer ik de spanning en energie weer te controleren. Lees verder