Overleving gaat via het emotionele brein – hardnekkige shit

Leestijd: 9 minuten

Op dit moment ben ik bezig met het oplossen van mijn oude pijnen en de daarmee samenhangende afweermechanismen. Hierbij gebruik ik de Past Reality Integration-methode (kortweg: PRI) van Ingeborg Bosch. Ik vind dat ze in haar boeken duidelijk beschrijft welke vijf afweermechanismen het ego gebruikt – die ik overigens allemaal herken, en mij daarnaast van praktische en concrete middelen voorziet om mijn oude pijnen op te lossen. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik de eerste resultaten nog moet boeken 🙂

Natuurlijk is het oplossen van mijn oude pijnen niet het enige waar ik mee bezig ben. Ik wil ook alle afweermechanismen ontmantelen én loslaten, door ze volledig te doorzien voor wat ze zijn: illusies. Laat ik beginnen met het beschrijven van haar basistheorie uit het boek ‘PRI en de kunst van bewust leven’ (blz. 35 t/m 51), die ik vervolgens via zelfonderzoek ga onderzoeken op waarheid. Eens kijken waar ik dan op uitkom.

De basistheorie van PRI

Ingeborg Bosch maakt onderscheid tussen het volwassen-bewustzijn, het kind-bewustzijn en de muur van ontkenning die tussen deze twee in staat. Samen vormen ze het bewustzijn.

In mijn volwassen-bewustzijn ervaar ik het heden zoals het is. Dat betekent dat ik weet dat ik een onafhankelijke volwassene ben, die in staat is om in mijn basisbehoeften te voorzien. Ik weet dat niets eeuwig duurt en dat ik altijd een keuze heb.

Als ik vanuit mijn kind-bewustzijn leef, ervaar ik precies het tegenovergestelde. Vanuit dit perspectief heb ik volgens Ingeborg Bosch juist het gevoel dat ik afhankelijk ben van andere mensen om mijn basisbehoeften te vervullen. Daarnaast heb ik het gevoel dat situaties ‘altijd zo zullen zijn’, ‘dat ik daar absoluut niets aan kan doen’ en ‘dat ik geen andere keus heb dan in de vervelende en soms destructieve situatie te blijven zitten en mij daar maar bij neer te leggen’. Lees verder

Angst voor de dood – en deze leren omarmen

Leestijd: 4 minuten

Een overzicht van overdenkingen en conclusies op basis van het werk van Byron Katie en PRI van Ingeborg Bosch.

Alle gedachten zijn illusies en bijna allemaal proberen ze mij weg te houden van mijn oude pijnen via de vijf verschillende afweermechanismen – angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften – zoals beschreven in PRI.

De angst voor de dood ligt ten grondslag aan alle afweermechanismen die zelf ook illusies zijn. Via de verschillende afweermechanismen probeer ik controle te krijgen over leven en dood.

De oorzaak der oorzaken, de kern van alle illusies, datgene waar alles op uit lijkt te komen is de angst voor de dood, de angst voor het niet-zijn → egodood. Lees verder

Elke identificatie met een gedachte is een controlemechanisme op zich

Leestijd: 3 minuten

10:00 – De titel van dit bericht zou ook kunnen zijn: ‘elke gedachte die ik geloof is een afweermechanisme op zich’ of ‘elke gedachte waar ik mij mee identificeer is een afweermechanisme op zich’. Een controlemechanisme = een afweermechanisme en vice versa. Aan de andere kant kan een gedachte ook zonder lading verschijnen in mijn bewustzijn zonder dat ‘ik’ er iets mee moet. Een gedachte verschijnt dan in bewustzijn en verdwijnt er net zo gemakkelijk weer uit → geen identificatie = geen probleem.

Op 9 augustus 2018 is het pijnlichaam volledig in mij opgelost, wat echt een zeer bevrijdende ervaring was. Ik ervaar hiernu geen pijn en geen angst meer. Waar ik wel enorm last van heb is het denken, omdat zijn kracht enorm lijkt te zijn toegenomen na het oplossen van het pijnlichaam. Dat is nu de realiteit, dat is waar ik mee te dealen heb. Het denken richt zich nu voornamelijk niet meer op het verleden, trauma’s en slachtofferschap, maar gebruikt zijn volledige kracht om ‘mijn overleving’ veilig te stellen via de toekomst. Dit uit zich in de volgende neigingen en drangen: plannen, controleren, sturen, voorbereiden, in de gaten houden, ‘iets’ willen, dingen bedenken, etc. Lees verder

Er is geen oorzaak/reden ~ Oordelen creëert direct de illusie van hoop

Leestijd: 2 minuten

20:30 – Wennen aan de dualiteit (= verandering zonder oordeel) van het Leven blijft lastig. Gisteren had ik fantastische inzichten, een kleine doorbraak en voelde ik mij top, en vandaag ben ik aan het worstelen met een energetische blokkade, lichamelijke spanning en stress. Een heerlijk contrast, haha.

 • Gisteren voelde ik mij beter als vandaag → vergelijken hoe ik mij hiernu voel met een gereconstrueerde herinnering = weerstand tegen ‘Dat Wat Is’ + ik vererger hoe ‘slecht’ ik mij hiernu voel.
 • Ik voel mij slecht en ongelukkig hiernu = idem.
 • Er is een oorzaak voor hoe ik mij hiernu voel → weerstand + ik vererger hoe ik mij hiernu voel en houdt het in stand.
 • Ik moet iets doen hiernu → ik moet mij beter voelen hiernu (= proberen op te lossen) → weerstand + ik vererger hoe ik mij hiernu voel en houdt het in stand. Lees verder

Wat betekent ‘iets’ geloven? En wat houdt het in de praktijk in?

Leestijd: 2 minuten

20:30 – Een aantal interesse inzichten die ik vandaag heb opgedaan over wat ‘iets’ geloven betekent en in de praktijk inhoudt:

Ik geloof én ervaar altijd beide kanten van een tegengesteld paar.

Om te iets te kunnen geloven moet ik één kant van de tegenstelling vergeten of bewust onbewust van worden, en vervolgens blijven zoeken naar én emotioneel investeren in bewijs/argumenten om de andere kant van de tegenstelling te kunnen blijven geloven en ervaren.

Om iets te kunnen geloven moet ik onbewust worden van tegengesteld bewijs/ argumenten → ik moet mijzelf aanleren het tegengestelde bewijs niet te zien → ik moet bewust vergeten dat ik tegengesteld bewijs/argumenten waarneem of heb waargenomen. Lees verder

Angst voor de dood = oude pijnen → hier begrijp ik niks van

Leestijd: 4 minuten

12:00 – Naar aanleiding van een commentaar van Edwin over ‘angst voelen’ op een bericht over de PRI-methode van Ingeborg Bosch dat ik vorig jaar heb gepubliceerd, heb ik besloten om voor mijzelf het e.e.a. op een rijtje te zetten. Ik ‘inner-weet’ en voel op intuïtief niveau dat Edwin gelijk heeft, maar ik ervaar nog enorm veel cognitieve – en daarmee dus lichamelijke – weerstanden om mijn angsten toe te laten, wat het allemaal nog veel kutter maakt hiernu. Dus zelfs nadat ik heb besloten om mijn angsten toe te laten en deze werkelijk te gaan voelen, is dat slechts stap 1. Stap 2, 3, 4, 5, etc. bestaan eruit de onbewuste identificaties die het voelen van angst onmogelijk maken te doorzien en los te laten. Dat ervaar ikzelf als heel erg lastig. Lees verder

Ik vind het moeilijk om te accepteren dat ik mijzelf als persoon niet kan loslaten

Leestijd: 4 minuten

22:00 – Ik werd me zojuist bewust van een aantal overtuigingen die ik geloof om mijzelf (als persoon) hiernu te ‘beschermen’ tegen de realiteit dat er ‘niets’ is. Oftewel: ik (als persoon) probeer mijzelf en mijn verleden hiernu in stand te houden door constant de illusie te creëren en te versterken dat er ‘iets’ verkeerd (= een probleem) is/bestaat hiernu.

Eén van de belangrijkste belangrijkste afweren van mijn ego – en daarmee één van de sterkste illusies waar ik in geloof – is de angst om als persoon constant te falen. Wat ik vervolgens weer probeer te voorkomen en vermijden met ‘valse hoop’ gedrag. Natuurlijk heeft ieder persoon in meer of mindere mate last van faalangst, maar ik merk, voel en ervaar dat alles – wat ik als persoon in situaties meemaak – betrek op deze diepe angst: ik ben constant verschrikkelijk bang om als man/persoon te falen. Lees verder

Wat betekent mijzelf haten? En is mijzelf haten in de realiteit überhaupt mogelijk?

Leestijd: 4 minuten

16:00 – Sinds gisteren ben ik druk bezig met de volgende Vier vragen-uitwerking:

“Ik moet mijzelf constant blijven haten, want anders word ik zichtbaar voor anderen in de buitenwereld.”

Ik gebruik zelf een werkblad met een twintigtal vragen (inclusief veel opties) om overtuigingen die ik geloof grondiger en vanuit meerdere perspectieven te onderzoeken. Eén van de dingen die ik ook altijd doe is het maken van deelvragen om de werkelijke betekenis van woorden in de oorspronkelijke overtuiging te leren begrijpen. En of het überhaupt mogelijk is (inclusief bewijs waarom niet).

Waar ik benieuwd naar was, is wat ik bedoel met de uitspraak ‘ik haat mijzelf’. Die gedachte komt nogal regelmatig in mijn bewustzijn voor, dus leek het mij een goed idee om dat werkwoord eens grondig onder de loep te nemen en te onderzoeken wat het betekent. En of het überhaupt mogelijk is om mijzelf te haten 🙂 Lees verder

Wat betekent een illusie? En hoe doorzie ik een illusie waar ik in geloof?

Leestijd: 3 minuten

22:00 – In de non-dualiteit en spiritualiteit wordt vaak gesproken dat de ideeën waar we in geloven en de ervaringen die we lijken te hebben een illusie zijn. Maar wat betekent het woord ‘illusie’ nou eigenlijk? En waarom wordt het zo genoemd?

Een illusie veronderstelt dat wat ik ervaar geen basis heeft in de realiteit zoals deze daadwerkelijk is. Anders gezegd, dat wat ik ervaar, voel en bestempel als ‘mijn werkelijkheid’ en ‘echt’ heeft geen werkelijkheidswaarde buiten mijzelf als persoon – buiten mijn eigen geest dus 🙂 Ik kan dus geloven, ervaren en voelen dat ik een slecht en waardeloos persoon ben, maar in de realiteit is daar geen enkele aanwijzing voor. Desondanks zie en verzin ik constant ‘bewijs’ om mijn eigen negatieve zelfbeeld te rechtvaardigen en daarmee in stand te houden. Mijn negatieve zelfbeeld voelt ‘echt’, maar is onwaar (net zoals elk zelfbeeld trouwens 😉 ) Lees verder

Het geloof in oude pijnen is een afweermechanisme en illusie

Leestijd: 3 minuten

22:30 – Hieronder volgen een aantal simpele constateringen en conclusies op basis van het artikel ‘Oude pijnen zijn een illusie’ van de website ‘het geheim van gelukkig zijn’:

 1. Ik heb mijn oude pijnen in de vorm van emotionele energie al verwerkt en losgelaten:
  • Ik heb de situatie van vijf jaar seksueel misbruik vanuit alle perspectieven bekeken en onderzocht via zelfonderzoek. Daarnaast heb ik nog talloze uren therapie gehad van professionele hulpverleners. Dit hoofdstuk is meer dan afgerond.
  • Ik ben de confrontatie met mijzelf en mijn moeder aangegaan om de emotionele verwaarlozing uit mijn jeugd te verwerken en een plekje te geven in mijzelf.
  • Mijn vader die mij nooit heeft gesteund en op mijn 5de of 6de jaar in de steek heeft gelaten heb ik onlangs vergeven. En op dit moment zit ik volop in de ontwikkeling om mijn mannelijke kracht op ieder moment te manifesteren in mijn leven. En dat gaat best lekker vind ikzelf 🙂
 2. Alle gedachten – die in bewustzijn verschijnen – zijn afweer → zodra ik mij ermee identificeer accepteer ik niet de realiteit en accepteer ik niet hoe ik mij voel. Lees verder