Citaat

De mentale trukendoos van het dubbeldenken

Leestijd: < 1 minuut

“Dubbeldenken is het vermogen om tegelijkertijd twee met elkaar tegenstrijdige overtuigingen erop na te houden en ze allebei te accepteren:

In de film ‘Cast Away’ weet Chuck Noland dat Wilson maar een volleybal is, maar hij moet geloven dat Wilson een medeschepsel is omdat het niet mogelijk is om geen medeschepsel in zijn leven te hebben. Wilson levert Chuck de context waar hij niet zonder kan. Zonder Wilson zou Chuck knappen, maar met Wilson kan hij buigen.” ~ Jed McKenna in Spirituele Oorlogvoering

Citaat

Verder

Leestijd: < 1 minuut

“Op de weg naar Verlichting bevindt zich een toverwoord. Dat is je mantra, je strijdkreet. Dat woord is ‘verder’. Dat is héél belangrijk, echt waar. We hoeven ons nu nog niet bezig te houden met hoe belangrijk ‘verder’ wel is, neem alleen maar van mij aan dat het dat is. Op een dag, misschien nog in dit leven, wordt het proces van ontwaken bij je in gang gezet, en dan kan een woord als ‘verder’ als een heel krachtige talisman dienen.” ~ Jed McKenna in ‘Spirituele Verlichting? Vergeet het maar!’

Extreme zelfafwijzing, cognitieve dissonantie en ‘inner-weten’

Leestijd: 2 minuten

Ik heb de realiteit accepteren altijd geïnterpreteerd en naar mijzelf toe vertaald als: alles is prima, alles moet kunnen, er is geen probleem, ik moet alles gewoon accepteren, het probleem zit in mij, mijn mening doet er niet toe, ik moet alles goed vinden, ik weet er niks van, de spanning die ik voel is een projectie, wat ik voel is niet waar en heeft geen betekenis, etc. Dit heeft niks met de realiteit accepteren te maken, maar alles met mijzelf voor de gek houden! Het enige wat ik continue naar mijzelf communiceer is: ‘ik doe er niet toe’ en ‘ik ben niet belangrijk’, oftewel ‘ik besta niet’ en ‘let maar niet op mij, want ik heb geen behoeften’. Dit is een extreme vorm van ontkenning van behoeften (OvB) zoals beschreven door Ingeborg Bosch, zie dit eerdere bericht.

Ontkenning van behoeften is het allerlaatste afweermechanisme dat het ego gebruikt met als kernovertuiging ‘er is geen probleem’. Hiermee rationaliseert het ego elk onaangenaam gevoel of spanning weg, en het gedrag is er alleen maar op gericht om moeilijkheden en conflicten te vermijden in plaats van ze aan te gaan. Het is een extreme en allerlaatste vorm van zelfafwijzing → het ultieme slot op de deur.

Cognitieve dissonantie → volg ik mijn ‘inner-weten’?

Een interessant begrip waar ik – in het kader hiervan – aan moest denken was cognitieve dissonantie:

“Cognitieve dissonantie is een term die in de psychologie wordt gebruikt voor het onaangename gevoel dat we ervaren wanneer onze gedachten en overtuigingen met elkaar in botsing komen.” ~ Jed McKenna in Spirituele Oorlogvoering

Samenvattend komt het erop neer dat ik alle onaangename gevoelens en/of spanningen die ik ervaar accepteer zonder te onderzoeken of ik wel ‘juist’ handelde in een specifieke situatie of dat ik wel in een specifieke situatie ‘moest’ blijven zitten – en deze dus niet opnieuw ‘moet’ opzoeken. Met andere woorden, volg(de) ik wel mijn ‘inner-weten’ in een specifieke situatie of rationaliseer ik de lichamelijke signalen die ik krijg gewoon weg door te geloven in een nieuwe overtuiging. Lees verder

Wat wil ik nu werkelijk?

Leestijd: 2 minuten

11:30 – Afgelopen woensdag heb ik een belangrijke beslissing genomen door bij de organisatie weg te gaan die mij begeleidde bij mijn zelfonderzoek en ontwikkeling. De manier hoe ik tegen zelfonderzoek aankijk verschilt fundamenteel met die van hen, en dat was een van de dingen die begon te wringen. Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan op online gebied, maar ik voel sterk dat ik daar geen zin meer in heb en dat het tijd is om mijn eigen weg te gaan en volledig op mijzelf te vertrouwen. Eng, spannend en avontuurlijk tegelijk 🙂

De huidige situatie

De situatie is op dit moment als volgt. Ik heb een bijstandsuitkering van € 946,73 in de maand. Ik heb geen relatie en praktisch geen vrienden – al ken ik wel redelijk wat mensen, maar ik heb er op dit moment ook geen behoefte aan. Onlangs is bij mij vastgesteld dat ik ongeveer de helft van de kenmerken van autisme heb. En ik heb zo nu en dan nog steeds last van het pijnlichaam en lichamelijke spanning als ik getriggerd word. Al met al een prima uitgangspositie om verder te gaan met mijn zelfonderzoek. Lees verder

Citaat

Ook al heb ik het nog zo naar mijn zin, het is toch niet wat ik echt wil

Leestijd: < 1 minuut

“Voor mij was ‘verder’ het allerbelangrijkste woord op mijn hele zoektocht. Zoiets als mijn mantra, maar wel een mantra met een heel specifieke en diepgaande betekenis. Er zijn heel wat keren geweest dat het woord ‘verder’ me ontzettend heeft geholpen. Bijvoorbeeld telkens wanneer ik dacht dat ik eindelijk vaste grond onder mijn voeten had gekregen of iets had gevonden waar ik me veilig aan kon vastklampen, dan drong steeds dat woord ‘verder’ in zijn volle betekenis tot mij door. Op zo’n moment realiseerde ik me dat, ook al had ik het in mijn nieuwe situatie nog zo naar mijn zin, het toch niet was wat ik echt wilde.” ~ Jed McKenna in ‘Spirituele Verlichting? Vergeet het maar!’

De waarheid realiseren als doelloos doel

Leestijd: 3 minuten

18:00 – Ik was mij eigenlijk tot nu toe nooit bewust wat de werkelijke reden is waarom ik mij bezighoud met zelfonderzoek, non-dualiteit en de waarheid. Ik kwam altijd op de proppen met een antwoord als ‘werkelijk mijzelf kunnen zijn’ of ‘rust en vrede vinden in mijzelf’. Dat zijn natuurlijk fantastische doelen en wellicht mooie bijproducten van waar ik mee bezig ben, maar de werkelijke reden waarom ik mij met de waarheid inlaat is toch anders dan ik dacht kwam ik net achter. Hierbij deel ik mijn eigen openbaring 🙂

Welk doel heb ik?

Ik heb als doel de waarheid realiseren – een doelloos doel. Ik ben mij ervan bewust dat de realiteit waar ik nu in leef, de werkelijkheid die ik nu ervaar en de persoon die ik nu geloof te zijn niet echt zijn. Ik ben een illusie en ik kan niet langer doen alsof datgene wat ik waar lijk te nemen werkelijk bestaat. De werkelijkheid die ik waarneem is nep, niet echt en daarmee dus een illusie. Ik kan mezelf niet langer voor de gek houden, ik kan niet meer doen alsof. Ik heb meerdere keren een kijkje gehad in de werkelijkheid zoals deze daadwerkelijk is, dan kan ik toch niet langer doen alsof dat wat ik nu ervaar echt is? Hoe moet ik mijzelf nog voor de gek houden? Hoe kan dat überhaupt? Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Geen idee. Echt geen idee. Lees verder

De neiging tot willen begrijpen en verklaren binnen een onware context

Leestijd: 2 minuten

14:30 – Mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om dingen te begrijpen en te verklaren, waarmee ik hoopte de problemen in mijn leven op te lossen. Wat kwam ik elke keer van een koude kermis thuis zeg, alhoewel ik dat zelf nooit zo ervaren heb – het lag altijd aan iets anders en nooit aan ‘de denker’ zelf. Het is ongelooflijk hoe complex mijn gedachtepatronen waren en hoe ik mezelf er telkens van overtuigde dat er ergens een oplossing moest zijn, maar dat ik die gewoon nog niet gevonden had. Dat was mijn eigen schuld geloofde ik, dan moet ik maar beter, harder en meer mijn best doen, dan los ik mijn problemen wel op geloofde ik.

De allergrootste fout die ik als mens kan maken

De ondertitel van deze website is ‘begrijpen is een zijnstoestand waarin de vraag niet langer bestaat’, welke afkomstig is uit een citaat van U.G. Krishnamurti. Wat uit deze zin volgt is dat zolang ik iets probeer te begrijpen of te verklaren, ik het in werkelijkheid niet doe. Ik ga er dan namelijk van uit dan mijn aannames, veronderstellingen, overtuigingen, ideeën, concepten, stellingen, vragen, etc. absoluut waar zijn en ik ga vervolgens op zoek naar een antwoord of oplossing voor mijn probleem. Dit is de allergrootste van dat ik als mens kan maken. En dit geldt niet alleen voor mij, dit geldt voor iedereen. Lees verder

Wat is het ‘inner-weten’? En waarom is het zo belangrijk?

Leestijd: 4 minuten

Het belangrijkste leidende principe op weg naar een staat van menselijke volwassenheid en/of permanent non-duaal bewustzijn – ook wel ‘Verlichting’ genoemd – is het volgen van mijn ‘inner-weten’ of ‘innerlijk-weten’. De staat van ‘Verlichting’ is niet in woorden te vatten, omdat er op die ‘plek’ niets is. Vandaar dat verlichten altijd op een indirecte manier moeten uitleggen wat ‘Verlichting’ inhoudt en vaak werken met metaforen. Het is letterlijk onmogelijk om op een directe manier te zeggen wat ‘Verlichting’ is en waar ‘het’ te vinden is.

Het ‘inner-weten’ is ook niet op een directe manier uit te drukken

Wat voor ‘Verlichting’ geldt, geldt ook voor het ‘inner-weten’ of ‘innerlijk-weten’ dat ieder mens bezit. Omdat bijna iedereen de werkelijkheid interpreteert via het denken en daar betekenis aan ontleent, zijn de meeste mensen volledig afgesneden van hun ‘inner weten’ – zo kan het ervaren worden althans. Ze zijn volledig in de macht van het denken en zijn feitelijk verslaafd aan hun gedachten en emoties. Net zoals bij ‘Verlichting’ kan ik niet op een directe manier vertellen wat het ‘inner-weten’ is en waar ‘het’ te vinden is. Ik kan alleen op een indirecte manier ernaar wijzen en uiteindelijk zal ieder mens het ‘inner-weten’ in zichzelf moeten ontdekken en erop af leren stemmen. Lees verder

Spirituele verlichting is het grootste waanidee dat er bestaat

Leestijd: 3 minuten

16:00 – Ik probeer het proces nog steeds te sturen. Ik probeer nog steeds controle en grip te houden op het proces, op het Leven. Ik voel me onrustig, onvredig, gespannen en ik twijfel continue aan én over mijzelf. En ik geloof dat ‘Verlichting’ – ook wel spirituele verlichting genoemd – de oplossing voor al mijn problemen is; dat ik dan bevrijd ben van alle troep in mijzelf, van alle overtuigingen en dat ik mij zo vrij als een vogeltje voel bij alles en iedereen.

Spirituele verlichting als idee van het denken nastreven

Dit idee van ‘Verlichting’ dat ik aan het nastreven ben kan onmogelijk ‘Verlichting’ zelf zijn, omdat het een idee van het denken is. Een idee van een toekomstige werkelijkheid waar ik naar streef, die nooit waar kan zijn en kan kloppen. Desondanks probeer ik toch controle te houden door de dingen te sturen die ik – in het kader van het proces – belangrijk vind om te doen, maar het is altijd vanuit angst gemotiveerd, gestuurd en voorbedacht dat ik het nog moet doen. Waar ik dus in vastzit is: Lees verder

Mijn gevoel van minderwaardigheid en het ego verafschuwt vacuüm

Leestijd: 2 minuten

09:30 – Vannacht weer ontzettend kut geslapen met veel lichamelijke spanning. De afgelopen dagen ben ik aan het worstelen met een enorme blokkade, de grootste sinds het oplossen van het pijnlichaam. De identificatie met de persoon is op dit moment zo sterk dat ik automatisch helemaal gericht ben op BUITEN BUITEN i.p.v. BINNEN BINNEN. Het voelt alsof mijn aandacht helemaal naar BUITEN BUITEN wordt gedrukt en gedwongen. Natuurlijk gaat dit allemaal automatisch en onbewust, maar ik ervaar het alsof een enorme kracht in mijzelf daartoe ‘dwingt’. De gevolgen van deze identificatie zijn niet mals:

  • Ik zit volledig in mijn hoofd.
  • Ik voel enorme druk bij mijn voorhoofd en ik heb veel jeuk en schilfers aan de bovenkant van mijn hoofd.
  • Ik ben weinig tot niet gegrond; ik moet er bewust moeite voor doen om geaard te blijven.
  • Ik heb veel last van lichamelijke spanning in mijn buikregio, handen, schouders en hoofd.
  • Ik heb minder energie en last van buikpijn.
  • Ik slaap ontzettend slecht en veel langer dan ‘normaal’.
  • Ik heb constant de neiging om zoetigheid tot me te nemen en mijzelf af te trekken om mij beter te voelen.

Lees verder