De beste manier om mijzelf te beschermen is mijzelf niet beschermen

Leestijd: 3 minuten

20:00 – Het ego is een uiting van wantrouwen. Het ego is een uiting van angst. Het ego is een uiting van zelfafwijzing. Het ego is een uiting van niet-Liefde. Het ego an sich is dus niet te vertrouwen. Alle mensen identificeren zich met het ego en zijn daarmee dus niet te vertrouwen, omdat a) ze altijd – bewust of onbewust – geloven iets nodig te hebben en b) ze hun zelfgevoel ontlenen aan datgene waar ze in geloven; ze zijn dus bereid om alles te doen om dat zelfgevoel in stand te houden en te versterken.

Ondanks dat ego’s van anderen in essentie niet te vertrouwen zijn, betekent dat niet dat ik ze dáárom niet kan vertrouwen. Ik weet dat ego’s van anderen niet te vertrouwen zijn, maar juist daarom kan ik ze vertrouwen door mijzelf en het Leven 100% te vertrouwen.

Hoe kan ik mijzelf het beste beschermen tegen ego’s van anderen?

Hoe kan ik mijzelf het beste tegen de ego’s van anderen beschermen? Dat is door volledig mijzelf te zijn hiernu en altijd 100% op mijzelf te vertrouwen. Als ik mijzelf probeer te beschermen via het anticiperen op situaties en het scannen op gevaar in de ‘buitenwereld’, dan wantrouw ik mijzelf en wijs ik mijzelf – en daarmee de Liefde die ik ben – af. Dit levert hiernu direct pijn op in de vorm van een energetische blokkade, lichamelijke spanning, stress, angst en niet-Liefde (lees: irritatie, boosheid of haat). Lees verder