Wat houdt een behoefte hebben in? (een eerste verkenning)

Leestijd: 2 minuten

22:30 – ‘Verlichten’ zeggen vaak dat mensen die zich met het ego identificeren voortdurend ‘denken iets nodig te hebben’. Deze mensen ervaren die behoeften ook echt, maar in werkelijkheid komen ze voort uit het geloof in overtuigingen die niet waar zijn. De afgelopen zeven maanden ben ik ook op flink wat egobehoeften gestuit die voortkwamen uit overtuigingen die ik geloofde over mijzelf en de wereld – mijn zogenaamde zelfbeeld en wereldbeeld. Aan de andere kant heb ik ook gemerkt ik ook wezenlijke behoeften heb, zoals bijvoorbeeld mijn behoefte aan rust en stilte. De afgelopen twee maanden ben ik bijvoorbeeld druk bezig geweest om voor mijzelf op te komen en de geluidsoverlast van mijn buurman van twee huizen verderop en van mijn bovenburen aan te pakken. Daarnaast vind ik het bijvoorbeeld fijn om een knuffel te krijgen, lichamelijk contact te hebben en te vrijen met een vrouw. Zijn dat dan ook allemaal egobehoeften en ‘denken iets nodig te hebben’? Lees verder

De piramide van Maslow bekeken vanuit het ego- en absolute perspectief

Leestijd: 12 minuten

23:00 – Eergisteren heb ik een eerste onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten behoeften die ik ervaar. Het doel van mijn onderzoek is vast te stellen welke behoeften noodzakelijk zijn voor mijn biologische overleving, welke behoeften automatisch uit het wezen volgen ‘Dat Ik Ben’ (karakter en hoe ik in elkaar zit → is dus niet hetzelfde als mijn persoonlijkheid), en welke behoeften psychisch van aard zijn en geworteld zijn in angst en ‘denken iets nodig te hebben’.

In dit bericht zal ik geen volledig uitsluitsel kunnen geven, omdat ik nog niet precies weet hoe ik als biologisch wezen in elkaar zit. Een pasgeboren baby gaat bijvoorbeeld dood als deze niet fysiek wordt aangeraakt de eerste fase van zijn leven. Hoe werkt dit bij volwassen mensen? Heb ik bijvoorbeeld een aangeboren behoefte aan genegenheid, knuffels, lichamelijk contact, seks, etc.? Is de mens een groepsdier en wordt mijn welzijn o.a. bepaald door wel of geen intimiteit ervaren met anderen, of heb ik dat helemaal niet nodig? Ik weet het niet en daarvoor zal ik mij eerst moeten verdiepen in bijvoorbeeld de werking van het hormoonstelsel van het menselijk lichaam en de verschillende theorieën op het gebied van ‘nature versus nurture’. Lees verder

De illusie van tijd is een afweermechanisme dat hoop creëert

Leestijd: 2 minuten

17:00 – Het schijnt dat als je de staat van ‘Verlichting’ bereikt, dat de ervaring van tijd dan volledig wegvalt. Anders gezegd, het verleden en de toekomst (= de illusie van tijd) vallen samen en houden op te bestaan in het hiernu.

Ingeborg Bosch beweert in haar boeken over ‘Past Reality Integration’ (PRI) dat baby’s geen ervaring van tijd hebben, waardoor emotionele pijn eeuwig lijkt te duren. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat als baby’s geen ervaring van tijd kennen, ze ook niet bewust ervaren wat ‘eeuwig duren’ inhoudt. Het is gewoon altijd hiernu voor baby’s, en dat accepteren ze onvoorwaardelijk 🙂 Lees verder