Notitie

Het idee dat een realisatie vanzelf komt is een leugen

Een ontzettende hardnekkige overtuiging is dat een realisatie vanzelf komt. Dat ik er niets voor hoef te doen. Dat de realisatie vanzelf wel komt aanwaaien, vanuit het niets. Dat ik niet hoef te knokken voor mijn inzichten. Dat ik samen met al die anderen vanzelf een kritische massa in bewustzijn bereik, waarna we met z’n allen doorbreken. Of dat ik pats boem in een keer de waarheid realiseer en verlicht ben.

Allemaal dikke vette leugens van het ego. Er is maar één iemand die de klus kan klaren, en dat ben ik zelf via inzichten en hard werken. Er bestaat geen ander pad dan dit. De andere wegen zijn leugens en leiden nergens toe. ~ lzv

De waarheid realiseren als doelloos doel

18:00 – Ik was mij eigenlijk tot nu toe nooit bewust wat de werkelijke reden is waarom ik mij bezighoud met zelfonderzoek, non-dualiteit en de waarheid. Ik kwam altijd op de proppen met een antwoord als ‘werkelijk mijzelf kunnen zijn’ of ‘rust en vrede vinden in mijzelf’. Dat zijn natuurlijk fantastische doelen en wellicht mooie bijproducten van waar ik mee bezig ben, maar de werkelijke reden waarom ik mij met de waarheid inlaat is toch anders dan ik dacht kwam ik net achter. Hierbij deel ik mijn eigen openbaring 🙂

Welk doel heb ik?

Ik heb als doel de waarheid realiseren – een doelloos doel. Ik ben mij ervan bewust dat de realiteit waar ik nu in leef, de werkelijkheid die ik nu ervaar en de persoon die ik nu geloof te zijn niet echt zijn. Ik ben een illusie en ik kan niet langer doen alsof datgene wat ik waar lijk te nemen werkelijk bestaat. De werkelijkheid die ik waarneem is nep, niet echt en daarmee dus een illusie. Ik kan mezelf niet langer voor de gek houden, ik kan niet meer doen alsof. Ik heb meerdere keren een kijkje gehad in de werkelijkheid zoals deze daadwerkelijk is, dan kan ik toch niet langer doen alsof dat wat ik nu ervaar echt is? Hoe moet ik mijzelf nog voor de gek houden? Hoe kan dat überhaupt? Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Geen idee. Echt geen idee. Lees verder

De neiging tot willen begrijpen en verklaren binnen een onware context

14:30 – Mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om dingen te begrijpen en te verklaren, waarmee ik hoopte de problemen in mijn leven op te lossen. Wat kwam ik elke keer van een koude kermis thuis zeg, alhoewel ik dat zelf nooit zo ervaren heb – het lag altijd aan iets anders en nooit aan ‘de denker’ zelf. Het is ongelooflijk hoe complex mijn gedachtepatronen waren en hoe ik mezelf er telkens van overtuigde dat er ergens een oplossing moest zijn, maar dat ik die gewoon nog niet gevonden had. Dat was mijn eigen schuld geloofde ik, dan moet ik maar beter, harder en meer mijn best doen, dan los ik mijn problemen wel op geloofde ik.

De allergrootste fout die ik als mens kan maken

De ondertitel van deze website is ‘begrijpen is een zijnstoestand waarin de vraag niet langer bestaat’, welke afkomstig is uit een citaat van U.G. Krishnamurti. Wat uit deze zin volgt is dat zolang ik iets probeer te begrijpen of te verklaren, ik het in werkelijkheid niet doe. Ik ga er dan namelijk van uit dan mijn aannames, veronderstellingen, overtuigingen, ideeën, concepten, stellingen, vragen, etc. absoluut waar zijn en ik ga vervolgens op zoek naar een antwoord of oplossing voor mijn probleem. Dit is de allergrootste van dat ik als mens kan maken. En dit geldt niet alleen voor mij, dit geldt voor iedereen. Lees verder

Spirituele verlichting is het grootste waanidee dat er bestaat

16:00 – Ik probeer het proces nog steeds te sturen. Ik probeer nog steeds controle en grip te houden op het proces, op het Leven. Ik voel me onrustig, onvredig, gespannen en ik twijfel continue aan én over mijzelf. En ik geloof dat ‘Verlichting’ – ook wel spirituele verlichting genoemd – de oplossing voor al mijn problemen is; dat ik dan bevrijd ben van alle troep in mijzelf, van alle overtuigingen en dat ik mij zo vrij als een vogeltje voel bij alles en iedereen.

Spirituele verlichting als idee van het denken nastreven

Dit idee van ‘Verlichting’ dat ik aan het nastreven ben kan onmogelijk ‘Verlichting’ zelf zijn, omdat het een idee van het denken is. Een idee van een toekomstige werkelijkheid waar ik naar streef, die nooit waar kan zijn en kan kloppen. Desondanks probeer ik toch controle te houden door de dingen te sturen die ik – in het kader van het proces – belangrijk vind om te doen, maar het is altijd vanuit angst gemotiveerd, gestuurd en voorbedacht dat ik het nog moet doen. Waar ik dus in vastzit is: Lees verder

Notitie

Mijn directe ervaring is ‘persoonlijker’ en intiemer geworden

Ik was net buiten een lekkere tosti met veel ham, kaas en oregano aan het eten 🙂 en ik realiseerde mij dat mijn directe ervaring de afgelopen maanden enorm is veranderd en steeds ‘persoonlijker’ en intiemer is geworden. En dat terwijl om de waarheid te realiseren en ‘Verlicht’ te worden, ik juist mijn persoonlijkheid los moet laten.

De grap is dus dat hoe meer ik mijn persoonlijkheid loslaat, des te ‘persoonlijker’ en intiemer mijn directe ervaring wordt. Hoe meer ik mijn persoonlijkheid loslaat, des te ‘persoonlijker’ en intiemer ‘ik’ het Leven ervaar. Dat is het verband dat ik in de afgelopen maanden heb waargenomen, ook al is het verband zelf niet-waar, haha. Een nieuwe paradox die ik heb ontdekt 🙂 ~ lzv

Notitie

De paradox van het pad naar ‘Verlichting’

21:00 – Als ik continue probeer om de waarheid te realiseren en ‘Verlicht’ te worden, dan zal het mij nooit lukken. Elk doel dat ik nastreef is namelijk sowieso gedoemd om te mislukken. Aan de andere kant, als ik niet gemotiveerd ben en niets doe om ‘Verlicht’ te worden, dan zal ik ook nooit ‘Verlichting’ bereiken, hoe frustrerend is dat? Haha.

Ik zal dus het doelloze doel van ‘Verlichting’ moeten nastreven en onderweg ieder aspect van dit doelloze doel moeten onderzoeken en loslaten, totdat er niets meer van over is. Uiteindelijk ben ‘ik’ dan ‘Verlicht’ als egoloos ego. Als dat geen paradox is… haha.  ~ lzv

Waarom er geen meerdere paden naar ‘Verlichting’ bestaan

21:30 – Bij de organisatie waar ik begin augustus ben weggegaan maken ze onderscheid tussen de weg en het pad naar ‘Verlichting’. Tot twee maanden geleden geloofde ik heilig in dat onderscheid, nu zie ik dat het complete onzin is. Het slaat nergens op. Het hele geloof in het onderscheid tussen de weg en het pad creëert de ervaring dat ik niet op mijn pad naar ‘Verlichting’ zit, waardoor ik er onbewust op probeer te komen, haha.

Ben je een oprechte ‘zoeker’ of niet?

Waar het in mijn beleving om gaat is of je een oprechte ‘zoeker’ bent of niet. Wil je de waarheid over jezelf en het Leven ten koste van alles weten? Als je deze vraag met ‘ja’ hebt beantwoord, dan zou je een oprechte ‘zoeker’ kunnen zijn. Ik gebruik bewust de woorden ‘kunnen zijn’, omdat een mooi antwoord geven natuurlijk niet genoeg is. Het gaat uiteindelijk om je gedrag in het echte Leven. Een echte ‘zoeker’ dient zijn focus en intentie naar het zoeken van de waarheid op orde te hebben. Als je focus en intentie niet in orde zijn, dan zal je de waarheid nooit realiseren en dus nooit ‘Verlichting’ bereiken. Verspilde energie en moeite dus. Lees verder

De emotie encyclopedie van Vera Helleman is misleidend en onwaar

18:30 – Vera Helleman is ongekend populair in het spirituele circuit van Nederland en België. Misschien zelfs ook in andere landen, dat weet ik niet. Heel veel mensen lopen weg met Vera Helleman omdat ze zo ‘wetend’, ‘voelend’ en ‘belevend’ is. Deze drie bestempelingen heb ik uit een positieve recensie over Vera Helleman gehaald, omdat ik ze kenmerkend vind hoe mensen tegen haar aankijken.

Vera Helleman heeft de waarheid niet gerealiseerd

Ik weet niet of Vera Helleman zelf ooit het woord ‘Verlichting’ met betrekking tot haarzelf in de mond heeft gehad, maar ik ga nu bewijzen dat ze niet de waarheid heeft gerealiseerd en dus niet ‘Verlicht’ is. Het is zelfs vrij gemakkelijk om te laten zien.

Eind 2017 heeft Vera Helleman ‘De emotie encyclopedie’ uitgebracht en dat boek ga ik gebruiken om te bewijzen dat ze niet helder ziet. De volgende tekst staat als beschrijving bij het boek ‘De emotie encyclopedie’ op haar website: Lees verder

Je loopt het risico alles te verliezen wat je denkt nodig te hebben = onzin en onwaar

20:30 – Mijn laatste en enige spirituele leraar beweert dat je op weg naar ‘Verlichting’ het risico loopt alles te verliezen wat je denkt nodig te hebben. Ik geloofde altijd blindelings wat hij beweerde zonder zelf na te denken, net zoals dat ik hem geloofde dat het (uit)leven van je hoogste waarheid een effectieve manier is om ‘Verlichting’ te bereiken. Wat een grap dat ik deze onzin allemaal geloofde zeg…

‘Verlichting’ = permanente realisatie van de Waarheid = er is ‘niks’. Als je als spirituele leraar dus zegt dat je op weg naar ‘Verlichting’ het risico loopt alles te verliezen wat je denkt nodig te hebben, dan sla je echt de plank mis en ben je zelf gewoon niet ‘Verlicht’. Je loopt als zoeker immers niet het risico alles te verliezen wat je denkt nodig te hebben, want je verliest sowieso alles. Je hele zelfbeeld en wereldbeeld gaat eraan, dus wat nou risico lopen? Lees verder

Het accepteren van vrouwelijke gevoelens en het vrouwelijke deel in mijzelf als man

13:00 – Zelfacceptatie en het accepteren van wat ik hiernu voel is waar het om gaat. Ik merk dat als ik warme, zachte en vrouwelijke gevoelens in mijzelf ervaar, ik deze gevoelens direct afwijs en mijzelf als homo veroordeel, terwijl deze vrouwelijke gevoelens met niets of niemand verband houden. Ze komen in mijzelf op en ik wijs ze direct af en associeer ze met homo zijn, waarna ik mijzelf afvraag of of ik homo ben, haha. Ik was in de veronderstelling dat ik aardig vrij was van oordelen over vrouwelijke gevoelens en het vrouwelijke deel in mijzelf, maar blijkbaar niet.

Hoe kan ik mijzelf ooit accepteren en gelukkig voelen/zijn als ik mijn eigen warme, zachte en vrouwelijke gevoelens afwijs en mijzelf blijf afvragen of ik homo ben? De grap is dat deze vrouwelijke gevoelens niet per se met homo zijn te maken hebben, want de gevoelens die ik ervaar zijn niet seksueel getint en staan los van iets of iemand. Het zijn gewoon warme, zachte en vrouwelijke gevoelens die in mijzelf ontstaan zonder externe prikkel, maar het denken (lees: het ego) heeft ooit een verband gelegd met homo zijn. En blijkbaar is homo zijn volgens het denken heel erg en iets slechts. Lees verder