Notitie

Perfectionisme is een keiharde vorm van zelfafwijzing en zelfveroordeling

Leestijd: < 1 minuut

Ik kan weinig tot niets leren als ik alles perfect en foutloos probeer te doen. Omdat ik zulke hoge eisen en voorwaarden stel aan mijn gedrag, handelen en ‘wat er uit mij komt’, veroordeel ik mijzelf tot stilstand en een zeer beperkte ervaringsruimte in het Leven. Ik vertoef in deze zeer beperkte ervaringsruimte én blijf er bovendien stug aan vasthouden, omdat ik ten diepste bang ben om keihard te falen. De schijnzekerheid, schijnveiligheid en schijncontrole die ik daaraan ontleen wegen niet op tegen de keiharde zelfafwijzing en zelfveroordeling dat ik van mijzelf geen fouten mag maken, waardoor ik weinig tot niets kan leren en mijzelf niet verder kan ontwikkelen. Perfectionisme is één van de meest harde vormen van zelfafwijzing en zelfveroordeling die er in mijn beleving bestaat. ~ lzv

De waarnemende controleur is de ultieme personificatie van het ego

Leestijd: 3 minuten

13:00 – Gisteravond identificeerde ik mij weer volledig met het ego. Ik zat er weer hopeloos aan vastgeplakt, maar ik snapte niet waar ik mij precies mee identificeerde. Mijn geest was namelijk rustig; er waren geen gedachten, geen stemmen, geen woorden, geen beelden, helemaal niets. Dus wat was het dan vroeg ik mij af? Ik heb een meditatie en ademhalingsoefeningen gedaan, maar dat mocht niet baten. Totdat vanochtend eindelijk het kwartje viel: ik identificeerde mij weer met de waarnemende controleur: de ultieme personificatie van het ego.

Ik heb altijd geprobeerd om met het denken oplossingen te vinden voor de problemen die ik in het dagelijks leven tegenkwam. Ik heb een erg levendige en inventieve geest, dus bedacht ik steeds nieuwe oplossingen om met lastige en moeilijke situaties in het Leven om te gaan. In werkelijkheid deed ik steeds meer afstand van ‘mijzelf’ als wezen en creëerde ik stap voor stap een innerlijk veelkoppig monster die steeds meer bepaalde in mijn leven. Ik ben gaandeweg de macht over ‘mijzelf’ en het veelkoppige monster (het ego) helemaal kwijtgeraakt.  Lees verder

Wat betekent de onzekerheid van het bestaan accepteren?

Leestijd: 3 minuten

00:30 – Onzekerheid kan geen gedachte zijn, omdat een gedachte = iets = weten = kennen = het bekende = het verleden = geloof.

Onzekerheid kan geen gevoel of emotie zijn, omdat de betekenis die het ego aan levensenergie geeft wederom een gedachte (= iets, etc.) is.

Onzekerheid kan geen gevoel zijn dat nagestreefd kan worden, omdat het ego dan zekerheid probeert te halen uit het nastreven van emoties en gevoelens van onzekerheid (= illusie van controle). Lees verder