De val uit het paradijs

Leestijd: 2 minuten

In het boek ‘Dagboek van de ziel’ van Bertie Hendriks, leerde ik dat elk kind gedoemd is uit het paradijs te vallen – dat is mijn eigen ervaring ook. Freud noemt dit het ‘oceanische levensgevoel’, de eenheidservaring waar je als volwassene naar terugverlangt tot totale samenvallen met wie je bent.

De val uit het paradijs als kind heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen, met welke gebieden weet ik niet precies. Maar nu heb ik een theorie over de val uit het paradijs, geïnspireerd door een bericht over de ‘hemelparadox’. Let op! Het is en blijft een theorie en wordt daarmee nooit absoluut waar.

Voor mij staat het paradijs gelijk aan: ‘alles is goed’, ‘er is geen probleem’, ‘ik heb geen vragen’, ‘ik weet wie ik ben en leef dit volledig uit’, ‘ik ben gelukkig met wie ik ben en hoe ik in elkaar zit’, ‘onvoorwaardelijke acceptatie’ en ‘leven in het NU’. Ik kan de lijst natuurlijk nog veel langer maken, maar dat is mijn inziens niet van belang. In mijn beleving is het paradijs niets anders dat het volledig omarmen van de realiteit op ieder moment: ‘Dat Wat Is’. Lees verder

Het overlevingsmechanisme is altijd al destructief geweest

Leestijd: 3 minuten

Als je het mysterie van het Leven wilt ontrafelen en verder wil komen moet je kritisch en eigenwijs zijn. Er wordt namelijk zoveel beweerd, voor ‘waar’ aangenomen en algemeen geaccepteerd, omdat zogenaamde autoriteiten zich erover hebben uitgelaten. En daarmee is het dan zo blijkbaar. Totdat je zelf gaat nadenken.

Alle verhalen over trauma’s worden in stand gehouden door het geloof dat een kind VOLLEDIG afhankelijk is en NIETS anders had kunnen doen dan het gedaan heeft.

In mijn twintiger jaren heb ik een aantal discussies gehad met psychologen waarbij ik beweerde dat het overlevingsmechanisme nooit een overlevingsmechanisme is geweest. Het is altijd al een destructief mechanisme geweest, ook tijdens de ervaringen waarin het mij zou moeten helpen.

In wezen stoelt de overlevingsmechanisme-theorie op het idee a) dat je als kind volledig afhankelijk bent van je ouders/verzorgers om in je basisbehoeften te voorzien, b) dat je als kind het gevoel hebt dat situaties ‘altijd zo zullen zijn’, c) ‘dat je daar absoluut niets aan kunt doen’ en d) ‘dat we geen andere keuze hebben dan in de vervelende en soms destructieve situatie te blijven zitten en jezelf daar dan maar bij neer te leggen’. En de vraag is of dit wel absoluut waar is? Lees verder

Overleving gaat via het emotionele brein – hardnekkige shit

Leestijd: 9 minuten

Op dit moment ben ik bezig met het oplossen van mijn oude pijnen en de daarmee samenhangende afweermechanismen. Hierbij gebruik ik de Past Reality Integration-methode (kortweg: PRI) van Ingeborg Bosch. Ik vind dat ze in haar boeken duidelijk beschrijft welke vijf afweermechanismen het ego gebruikt – die ik overigens allemaal herken, en mij daarnaast van praktische en concrete middelen voorziet om mijn oude pijnen op te lossen. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik de eerste resultaten nog moet boeken 🙂

Natuurlijk is het oplossen van mijn oude pijnen niet het enige waar ik mee bezig ben. Ik wil ook alle afweermechanismen ontmantelen én loslaten, door ze volledig te doorzien voor wat ze zijn: illusies. Laat ik beginnen met het beschrijven van haar basistheorie uit het boek ‘PRI en de kunst van bewust leven’ (blz. 35 t/m 51), die ik vervolgens via zelfonderzoek ga onderzoeken op waarheid. Eens kijken waar ik dan op uitkom.

De basistheorie van PRI

Ingeborg Bosch maakt onderscheid tussen het volwassen-bewustzijn, het kind-bewustzijn en de muur van ontkenning die tussen deze twee in staat. Samen vormen ze het bewustzijn.

In mijn volwassen-bewustzijn ervaar ik het heden zoals het is. Dat betekent dat ik weet dat ik een onafhankelijke volwassene ben, die in staat is om in mijn basisbehoeften te voorzien. Ik weet dat niets eeuwig duurt en dat ik altijd een keuze heb.

Als ik vanuit mijn kind-bewustzijn leef, ervaar ik precies het tegenovergestelde. Vanuit dit perspectief heb ik volgens Ingeborg Bosch juist het gevoel dat ik afhankelijk ben van andere mensen om mijn basisbehoeften te vervullen. Daarnaast heb ik het gevoel dat situaties ‘altijd zo zullen zijn’, ‘dat ik daar absoluut niets aan kan doen’ en ‘dat ik geen andere keus heb dan in de vervelende en soms destructieve situatie te blijven zitten en mij daar maar bij neer te leggen’. Lees verder

Er bestaat geen verschil tussen een enkelvoudige of meervoudige persoonlijkheid

Leestijd: 3 minuten

17:30 – Gisteravond heb ik de film ‘Identity’ gezien met Johan Cusack in de hoofdrol. De film vertelt twee verhalen waarvan aan het einde blijkt dat één verhaal zich fictief afspeelde in het hoofd van de seriemoordenaar met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. En dat vond ik bijster interessant! Alle elf personages in de fictieve verhaallijn bleken verschillende persoonlijkheden van de seriemoordenaar te zijn, en een dokter probeerde te achterhalen wie van de elf nu verantwoordelijk was voor de werkelijk gepleegde moorden. Ik vond het een gave film om te kijken en ik heb er natuurlijk ook wat van geleerd 🙂

Heb ik nou een persoonlijkheidsstoornis of niet?

Zo’n vijftien jaar heb ik geworsteld met een seksueel misbruiktrauma dat ik had opgelopen in mijn tienerjaren. In die vijftien jaar heb ik mij ook meerdere malen verdiept in verschillende persoonlijkheidsstoornissen, omdat ik van een aantal stoornissen kenmerken herkende bij mijzelf. Uiteindelijk was het allemaal niet voldoende om een diagnose van een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld te krijgen. Helaas pindakaas, haha. Inmiddels ben ik jaren verder en heb ik zelfstandig het pijnlichaam volledig opgelost, waardoor ik mij in één keer van mijn trauma, angst en pijn heb ontworsteld. Wahoe! Lees verder

Hoe ik mijn handelen vanuit ‘inner-weten’ volledig blokkeer

Leestijd: 3 minuten

09:30 – Ik heb mij altijd een buitenstaander ten opzichte van het Leven gevoeld; iemand die niet echt deelneemt aan het leven, maar afwacht en een passieve houding heeft. En terwijl er elk moment een oneindige hoeveelheid mogelijkheden voor mijn neus beschikbaar zijn, kies ik er telkens voor om mijzelf buitenspel te zetten en af te wachten wat er gebeurt. Ik vraag mij af waarom ik dit doe en hoe ik dit precies doe.

Ik blokkeer eerst levensenergie in mijzelf en stel mijzelf vervolgens allerlei voorwaarden

De reden waarom ik mijzelf buitenspel zet ligt voor de hand; ik ben bang om fouten te maken en te falen in het Leven. En als ultieme poging om de angst om te falen uit de weg te gaan, vermijd ik gewoon iedere confrontatie met mijzelf en het Leven. De diepe angst om te falen ligt dus ten grond slag aan mijn passieve houding in het Leven. Lees verder

Wat betekent het toepassen van theorie op mijzelf? Wat houdt het in?

Leestijd: 2 minuten

23:00 – Ik kan honderden interessante boeken lezen met kennis over het ego en hoe ik delen ervan kan loslaten zonder ook zelf ooit maar een minideel van mijn eigen ego (= de persoon) los te laten. Ik vroeg mijzelf af wat nu van doorslaggevende betekenis is om een werkelijke verandering in mijzelf tot stand te brengen. Het antwoord: het toepassen van theorie op mijzelf is essentieel en doorslaggevend. Maar wat betekent het toepassen van theorie op mijzelf? Wat houdt het precies in?

Een mooi voorbeeld om ‘het toepassen van theorie op mijzelf’ uit te leggen is m.b.v. ‘Past Reality Integration’ (PRI) ontwikkeld door Ingeborg Bosch. Op basis van jarenlang onderzoek heeft zij vastgesteld wat de belangrijkste afweermechanismen van het ego zijn, namelijk: ‘primaire afweer’, ‘valse hoop’, ‘valse macht’ en ‘ontkenning van behoeften’. Alleen het lezen van haar boeken en de theorie over PRI heeft 0,0 effect op het veranderen van mijn innerlijke ervaring. Maar de volgende stappen van het toepassen van de PRI-theorie op mijzelf juist wel 😀 Lees verder

Wat betekent falsifieerbaarheid? En is elke hypothese falsifieerbaar?

Leestijd: 2 minuten

01:00 – Onlangs stuitte ik tijdens mijn zoektocht naar de waarheid op het woord falsifieerbaarheid. En het blijkt een enorm belangrijk, interessant en relevant woord te zijn voor mij als spirituele zoeker. De Van Dale geeft de volgende definitie aan het woord ‘falsifiëren’ of ‘falsificeren’ (waarvan het antoniem ‘verifiëren’ is):

Falsificeren (Van Dale) = de valsheid, onjuistheid aantonen van –.

En op de verklarende Wikipedia-pagina staat:

“Falsifieerbaarheid of falsificeerbaarheid is een eigenschap van een wetenschappelijke of andere theorie, indien er criteria kunnen worden aangegeven op grond waarvan de theorie zou moeten worden verworpen (niet te verwarren met een theorie die daadwerkelijk is verworpen). Het falsificationisme is een wetenschapstheorie bedacht door Karl Popper, waarin falsificatie centraal staat.” Lees verder