Ik kan het leven niet alleen aan → is dat waar?

Leestijd: 3 minuten

1) NEE, want er bestaat niets anders dan het Geheel, en er is niets dat niet het Geheel is. Hieruit volgt dat het Geheel – oftewel ‘ik’ – alles is wat er bestaat. Omdat alles uit universele energie of universeel bewustzijn bestaat, is het onmogelijk dat universeel bewustzijn zichzelf vernietigd op energetisch of emotioneel niveau. Immers, er bestaat niets anders – en er kan niets anders bestaan – dan universele energie of universeel bewustzijn.

Op intellectueel niveau mag dan lijken alsof de vorm van ‘iets’ verandert of verdwijnt, maar de waarheid is dat er alleen maar universele energie of universeel bewustzijn bestaat → ‘Dat Wat Ik Ben’.

2) NEE, aangezien er niets anders bestaat dan het Geheel, volgt hieruit dat er geen andere macht/kracht bestaat of kan bestaan die ‘mij’ zou kunnen vernietigen. Het idee dat ‘ik’ als Geheel het leven of het bestaan niet aan zou kunnen is absurd en slaat nergens op. ‘Ik’ als het Geheel of Bewustzijn ben namelijk absoluut, onbegrensd, ongedeeld, onveranderlijk en onvergankelijk. Lees verder