Ik wil mij beter voelen en de weigering van de hersenen

Leestijd: 2 minuten

14:00 – Ik ben me ervan bewust dat overtuigingen, concepten en ideeën altijd vanuit meerdere perspectieven bekeken kunnen én moeten worden. Een overtuiging kan namelijk meerdere betekenissen voor het ego hebben en gisteravond trof mij er eentje die ik al veel eerder had kunnen zien, maar om de een of andere reden nooit eerder had willen zien. De overtuiging waar ik op dit moment mee bezig ben is deze:

“Ik moet altijd haasten om iets te krijgen wat ik wil hebben of wat ik nodig heb – boeken lezen om inzichten te krijgen duurt te lang (tijdverspilling), omdat ik zo snel mogelijk ‘Verlicht’ moet raken.”

‘Iets willen’ en ‘denken iets nodig te hebben’ associeerde ik altijd met het controlemechanisme en het overlevingsmechanisme in mijzelf. Daarmee bedoel ik dat ik er altijd van uit ging dat ‘iets willen’ en ‘denken iets nodig te hebben’ alleen uitingen zijn van die twee mechanismen om daarmee zichzelf (lees: het ego) in stand te houden. Dat heb ik dus mis.

Ik werd gisteravond getroffen door het inzicht dat ik mij ook continue goed of beter probeer te voelen (lees: gelukkig te zijn/worden) door te geloven in én te handelen naar ‘ik denk iets nodig te hebben’. Dit denk ik natuurlijk niet letterlijk, maar wordt uitgedrukt in gedrag dat voortkomt uit onbewuste overtuigingen. Ik vind het echt bizar dat ik nooit de link heb gelegd tussen dit gedrag en mij proberen goed of beter te voelen. Ik ben me er nu in ieder geval bewust van 🙂 Lees verder

Waarom er geen meerdere paden naar ‘Verlichting’ bestaan

Leestijd: 2 minuten

21:30 – Bij de organisatie waar ik begin augustus ben weggegaan maken ze onderscheid tussen de weg en het pad naar ‘Verlichting’. Tot twee maanden geleden geloofde ik heilig in dat onderscheid, nu zie ik dat het complete onzin is. Het slaat nergens op. Het hele geloof in het onderscheid tussen de weg en het pad creëert de ervaring dat ik niet op mijn pad naar ‘Verlichting’ zit, waardoor ik er onbewust op probeer te komen, haha.

Ben je een oprechte ‘zoeker’ of niet?

Waar het in mijn beleving om gaat is of je een oprechte ‘zoeker’ bent of niet. Wil je de waarheid over jezelf en het Leven ten koste van alles weten? Als je deze vraag met ‘ja’ hebt beantwoord, dan zou je een oprechte ‘zoeker’ kunnen zijn. Ik gebruik bewust de woorden ‘kunnen zijn’, omdat een mooi antwoord geven natuurlijk niet genoeg is. Het gaat uiteindelijk om je gedrag in het echte Leven. Een echte ‘zoeker’ dient zijn focus en intentie naar het zoeken van de waarheid op orde te hebben. Als je focus en intentie niet in orde zijn, dan zal je de waarheid nooit realiseren en dus nooit ‘Verlichting’ bereiken. Verspilde energie en moeite dus. Lees verder

De valkuil van willen begrijpen en verklaren van het ego en de werkelijkheid

Leestijd: < 1 minuut

16:00 – Ik merk zeer sterk dat ik de neiging heb om het ego en de werkelijkheid die ik ervaar te willen begrijpen en verklaren. Anders gezegd, ik leer via zelfonderzoek hoe ik en de werkelijkheid in elkaar zitten, maar ik heb erg moeite om de opgedane inzichten weer los te laten – die zijn namelijk ook niet waar. Het willen begrijpen en verklaren is een serieuze valkuil tijdens mijn zoektocht. ~ lzv

Het Universum werkt mij tegen en ik moet elk moment ‘juist’ handelen

Leestijd: 2 minuten

21:00 – Wat ik telkens nog steeds een vreemde ervaring vind is de bewustwording van een overtuiging waar ik al langer in mijn leven last van had – maar dus niet bewust van was, nadat ik andere overtuigingen heb doorzien en losgelaten. Natuurlijk spiegelt mijn werkelijkheid mijn overtuigingen – mijn werkelijkheid is immers mijn projectie, maar als je als mens zoveel overtuigingen gelooft, dan ontvouwt het proces van doorzien en loslaten van overtuigingen zich blijkbaar ook op een bepaalde wijze.

Twee overtuigingen die mij flink ’tegenwerken’

Ik heb op dit moment twee overtuigingen waar ik mij recentelijk bewust van ben geworden die mij op dit moment flink tegenwerken. Natuurlijk kunnen overtuigingen mij niet tegenwerken; ik moet mezelf ermee identificeren om de ervaring van tegenwerking te kunnen hebben. In werkelijkheid zit ik mijzelf natuurlijk alleen maar in de weg, haha. Het is grappig om waar te nemen hoe ik (lees: het ego) altijd anderen, situaties, omstandigheden en het Leven de schuld geef van mijn problemen die ik hiernu ervaar. Het is hilarisch om waar te nemen dat het ego niet automatisch in staat is om naar zichzelf te kijken en altijd de neiging heeft om de oorzaak ‘buiten zichzelf’ te zoeken, behalve als het er bewust voor kiest – zoals ik nu doe met het zoeken naar de Waarheid. Dit zijn de twee overtuigingen waar ik op dit moment mee worstel: Lees verder

Ik, de wereldverbeteraar

Leestijd: 2 minuten

13:00 – Ik zeg dat ik de wereld wil verbeteren, maar wat ik in werkelijkheid wil verbeteren is mijn interpretatie van de realiteit. De waarheid is ‘er is geen probleem’ en ‘alles is goed’. Mijn werkelijkheid is ‘er is een probleem’ en ‘er zijn dingen mis, fout en verkeerd’ en die moeten recht gezet worden. De problemen die ik lijk waar te nemen moeten worden opgelost en dus moet ik wat aan die problemen doen. Ik moet mensen helpen zichzelf te bevrijden van het ego, van het kwaad, van alle problemen die ze ervaren. Heel nobel van mijzelf, haha.

  • Ik denk (lees: geloof) allerlei problemen waar te nemen → de problemen die ik lijk waar te nemen zijn een weerspiegeling van mijn innerlijke problemen. Mijn werkelijkheid met problemen is een weerspiegeling van het illusionaire zelf met problemen waar ik in geloof.
  • De werkelijkheid die ik lijk waar te nemen creëer en ervaar ik zelf. De problemen die ik lijk waar te nemen creëer en ervaar ik zelf.
  • De problemen die ik in de wereld zie zijn mijn eigen innerlijke problemen. Als ik de problemen van mijzelf oplos, dan los ik ook de problemen van de wereld op. Lees verder

Wat betekent identificatie? En hoe werkt het? ~ De 10.000 dingen van het denken

Leestijd: 3 minuten

10:00 – Het denken heeft de ultieme werkelijkheid of realiteit opgedeeld in 10.000 objecten (hierna: dingen) op basis van allerlei voorwaarden, eisen en criteria. Ik geloof dat alle 10.000 dingen van het denken werkelijk bestaan, omdat ze mijn subjectieve werkelijkheid en wereldbeeld vormen, waarbij ik een (grotere) voorkeur dan wel afkeur heb voor het ene ding dan voor het andere. Anders gezegd, ik identificeer mij met alle 10.000 dingen van het denken, maar ik identificeer mij sterker met bepaalde dingen omdat ik daar – om welke reden dan ook – sterker in geloof en daar dus meer identiteit, eigenwaarde en een gevoel van zelf aan ontleen.

Het is niet zo dat ik mij niet kan identificeren met bijvoorbeeld Hitler. Ik geloof dat Hitler heeft bestaan en daarom identificeer ik mij met Hitler (lees: het idee van/over Hitler) en ben ik aan hem gehecht, ook al is de hechting minimaal en de identificatie negatief. Een positieve identificatie zou mij via de reflectie van anderen waarschijnlijk wat imagoschade opleveren en mijn zelfbeeld aantasten 😉 Lees verder

Ik zie niet met mijn ogen → ik zie een creatie van mijn hersenen

Leestijd: 4 minuten

13:00 – Ik ben mij op dit moment aan het verdiepen in hoe zintuiglijke informatie wordt omgezet in zintuiglijke waarnemingen en indrukken. Ik ben mij ervan bewust dat ik de realiteit niet direct waarneem; de indirecte waarneming van de realiteit neem ik direct waar. Hoe het precies werkt ben ik aan het onderzoeken. Vandaag kwam ik in ieder geval twee interessante video’s tegen over het voorspellende vermogen van de hersenen bij het waarnemen van de realiteit:

  1. ‘The Prediction Machine’ van Floris de Lange.
  2. ‘How your brain predictions interfere with what you see’ van Georg Keller.

Wat ik in dit bericht beschrijf geldt niet alleen voor mensen die zich identificeren met het ego; ‘Verlichten’ nemen de realiteit ook indirect waar. Er is natuurlijk wel een verschil tussen ‘Verlichte’ en onverlichte mensen en dat is de extra input die de hersenen gebruiken als gevolg van het wel geloven van overtuigingen. Naast de ‘gewone’ zintuiglijke informatie die als creatie van de realiteit dient, gebruiken de hersenen bij onverlichte mensen de ideeën, concepten en overtuigingen waar ze in geloven om een subjectieve versie van de realiteit creëren. Oftewel, om een interpretatie van de realiteit te creëren. Lees verder

Hoe neem ik de werkelijkheid indirect waar?

Leestijd: 4 minuten

22:00 – In het bericht ‘Ik zie niet met mijn ogen → ik zie een creatie van mijn hersenen’ heb ik een begin gemaakt met het onderzoeken van de vraag ‘waarom neem ik de werkelijkheid indirect waar?’ Uit de onderzoeken van Floris de Lange en Georg Keller blijkt dat ik de werkelijkheid niet direct waarneem met mijn ogen, maar dat ik in plaats daarvan direct een creatie van de hersenen waarneem. In dit bericht wil ik onderzoeken hoe de zintuigen, het zenuwstelsel en de hersenen samen altijd een indirecte waarneming van de werkelijkheid creëren. Ik moet gewoon weten hoe dat precies werkt 🙂

Definitie van een zintuig

Laat ik eerst beginnen met wat algemene informatie over mijn zintuigen. Volgens Wikipedia is een zintuig een gespecialiseerd orgaan dat mij in staat stelt bepaalde – voor het zintuig specifieke – prikkels waar te nemen. Ieder afzonderlijk zintuig zou mij toegang geven tot een bepaald deel van de fysische en fysieke werkelijkheid, wat volgens de theorie van ‘Verlichting’ en non-dualiteit een illusie is 🙂 Lees verder

Wat is het verschil tussen leren en herinneren en herkennen?

Leestijd: 5 minuten

16:00 – U.G. Krishnamurti wijst erop dat er binnen de structuur van het ego en het ‘ik’ geen heden bestaat, maar dat opgedane kennis uit het verleden continue in het NU en de toekomst wordt geprojecteerd. Ik ‘inner-weet’ dat dit klopt en waar is, alleen is het niet mijn levende werkelijkheid. In dit bericht wil ik onderzoeken wat precies het verschil is tussen iets leren, iets herinneren en iets herkennen. En wat het geheugen hiermee te maken heeft. Ik hoop hiermee beter inzicht te krijgen in de werking van de hersenen en waarom een ‘Verlichte’ wel objecten kan herkennen, maar het verleden niet achter zich aansleept door continue opgedane kennis in het NU en de toekomst te projecteren.

Leren definitie

Op de website ‘The brain from top to bottom’ staat dat leren het proces is waarin gedrag dat erop volgt een relatief permanente verandering ondergaat, wat wordt uitgedrukt in een toename in kennis, vaardigheden, begrip of inzicht met behulp van opgeslagen herinneringen. Lees verder

Wat betekent de realiteit accepteren? Wat houdt het in?

Leestijd: 3 minuten

21:00 – De realiteit accepteren betekent dat ik ‘mijzelf’ accepteer. Dat ik ‘wat is’ accepteer. Dat ik geen weerstand biedt aan ‘wat is’ door mij te identificeren met gedachten ‘hoe de realiteit zou moeten zijn’. Dat ik niet geloof dat er hiernu iets mis is met ‘mijzelf’ en de realiteit. Dat ik hiernu niet probeer ‘mijzelf’ te veranderen of anders voor te doen, of beter voor te doen, of mijzelf als persoon proberen te verbeteren.

Het geloven van een gedachte = in strijd zijn met ‘wat is’

Een gedachte is een concept, idee en ‘iets’. Een gedachte is altijd een interpretatie van – een deel van – de realiteit. Een gedachte is altijd relatief, begrensd en identificatie ermee zorgt altijd voor de ervaring van afgescheidenheid en verdeeldheid. Lees verder