Citaat

Het is de vraagsteller die het antwoord schept

Leestijd: < 1 minuut

“Het is de vraagsteller die het antwoord schept, en de vraagsteller komt voort uit het antwoord; daarbuiten is er geen vraagsteller. Ik probeer niet met woorden te spelen. Je kent het antwoord al, je wilt alleen een bevestiging van mij horen, of je wilt dat ik wat licht laat schijnen op jouw probleem, of je bent gewoon nieuwsgierig.”

“Het enige wat mij in dit soort gesprekken interesseert, is jou te helpen met het formuleren van je eigen vraag. Probeer een vraag te formuleren die echt helemaal van jou is.” ~ U.G. Krishnamurti

Citaat

De mentale trukendoos van het dubbeldenken

Leestijd: < 1 minuut

“Dubbeldenken is het vermogen om tegelijkertijd twee met elkaar tegenstrijdige overtuigingen erop na te houden en ze allebei te accepteren:

In de film ‘Cast Away’ weet Chuck Noland dat Wilson maar een volleybal is, maar hij moet geloven dat Wilson een medeschepsel is omdat het niet mogelijk is om geen medeschepsel in zijn leven te hebben. Wilson levert Chuck de context waar hij niet zonder kan. Zonder Wilson zou Chuck knappen, maar met Wilson kan hij buigen.” ~ Jed McKenna in Spirituele Oorlogvoering

Citaat

Projecties & schaduwkanten

Leestijd: < 1 minuut

“Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.”

“De klassieke opvatting en uitleg van projectie is dat het een afweermechanisme is tegen negatieve emoties. Projectie neemt nervositeit weg over zaken die wij in onszelf niet graag erkennen, en worden aan andere mensen toegeschreven. Dit gebeurt vaak onbewust zodat het ego niet met deze zaken hoeft om te gaan.”

“Het Jungiaanse begrip schaduw hangt nauw samen met het begrip projectie. Deze gevoelens die wij niet erkennen noemen wij onze schaduw. Door een negatief en subjectief gevoel (schaduwzijde) te projecteren op een ander, verlegt iemand als het ware een innerlijk conflict en daarmee ook de oorzaak.”

Bron: Wikipedia. ~ lzv

Citaat

Verder

Leestijd: < 1 minuut

“Op de weg naar Verlichting bevindt zich een toverwoord. Dat is je mantra, je strijdkreet. Dat woord is ‘verder’. Dat is héél belangrijk, echt waar. We hoeven ons nu nog niet bezig te houden met hoe belangrijk ‘verder’ wel is, neem alleen maar van mij aan dat het dat is. Op een dag, misschien nog in dit leven, wordt het proces van ontwaken bij je in gang gezet, en dan kan een woord als ‘verder’ als een heel krachtige talisman dienen.” ~ Jed McKenna in ‘Spirituele Verlichting? Vergeet het maar!’

Citaat

Nu wil ik dat ik een onbevreesde zwemmer ben

Leestijd: < 1 minuut

“Lang genoeg heb je verachtelijke dromen gedroomd.
Nu was ik de slaap uit je ogen,
Wen nu maar aan de schittering van het licht
en van ieder ogenblik van je leven.

Lang genoeg heb je voorzichtig gewaad.
een plank vasthoudend, langs de kust,
Nu wil ik dat je een onbevreesde zwemmer bent.
Dat je midden op zee in de golven duikt,
en weer omhoog komt,
naar mij wenkt, luidkeels roept
en lachend schudt met je haar.

Ik ben de leraar van atleten.
Hij die dankzij mij een bredere borstkas kan opzetten
dan ikzelf,
bewijst de breedte van die van mij.
Mijn school wordt de meeste eer bewezen,
door degene die heeft geleerd zijn leraar te vernietigen.”

Uit: ‘Leaves of Grass’ ~ Walt Whitman

Dit is echt een schitterend gedicht en behoort tot een van mijn favorieten. ~ lzv

Citaat

Ook al heb ik het nog zo naar mijn zin, het is toch niet wat ik echt wil

Leestijd: < 1 minuut

“Voor mij was ‘verder’ het allerbelangrijkste woord op mijn hele zoektocht. Zoiets als mijn mantra, maar wel een mantra met een heel specifieke en diepgaande betekenis. Er zijn heel wat keren geweest dat het woord ‘verder’ me ontzettend heeft geholpen. Bijvoorbeeld telkens wanneer ik dacht dat ik eindelijk vaste grond onder mijn voeten had gekregen of iets had gevonden waar ik me veilig aan kon vastklampen, dan drong steeds dat woord ‘verder’ in zijn volle betekenis tot mij door. Op zo’n moment realiseerde ik me dat, ook al had ik het in mijn nieuwe situatie nog zo naar mijn zin, het toch niet was wat ik echt wilde.” ~ Jed McKenna in ‘Spirituele Verlichting? Vergeet het maar!’

Citaat

Het loslaten van gehechtheid in het proces van spiritueel ontwaken

Leestijd: < 1 minuut

“Iedere stap in het proces van ontwaken is opgebouwd uit drie onderdelen. Een stap begint met iets te zien en te begrijpen. Zien en begrijpen worden het instrument waarmee je dat wat je hebt gezien en begrepen, vernietigt. Maar daarmee ben je er nog niet. Als je iets hebt gedood wil dat nog niet zeggen dat je daarmee ook je gehechtheid eraan hebt gedood. Iets zien is het begin van het doden ervan, en door het te doden maak je een begin met het loskomen ervan. De derde stap is niet therapeutisch; daar draait het juist om.” ~ Jed McKenna in Spiritueel Incorrecte Verlichting

Citaat

Ik probeer iets te begrijpen met een instrument dat daarvoor niet geschikt is

Leestijd: < 1 minuut

Twee dagen geleden heb ik een bericht gepubliceerd over mijn drang om alles te willen weten, begrijpen en verklaren met als titel ‘Er is niets te weten, te begrijpen en te verklaren, er is alleen ‘Zijn’. Vandaag schoot mij een schitterend citaat van U.G. Krishnamurti binnen over de drang van het denken om alles te willen begrijpen en verklaren:

“Wat jou verhindert om te begrijpen wat je wilt begrijpen, is juist het instrument dat je gebruikt om dingen te begrijpen. Dit is niet mijn leer of die van iemand anders, maar het is het enige waar het om gaat: je probeert iets te begrijpen met behulp van een instrument dat daarvoor niet geschikt is.” ~ U.G. Krishnamurti

Lees verder